Core Computing AS
Juridisk navn:  Core Computing AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91720848
Sverdrups gate 21 Sverdrups gate 21 Fax:
4007 Stavanger 4007 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 979658591
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 16.02.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Abacus Revisjon As
Regnskapsfører: Stavanger Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,33%
Resultat  
  
1321,05%
Egenkapital  
  
155,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.746.000 10.106.000 9.257.000 8.703.000 8.728.000
Resultat: 232.000 -19.000 -125.000 -116.000 -197.000
Egenkapital: 381.000 149.000 167.000 292.000 358.000
Regnskap for Core Computing AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.746.000 10.106.000 9.257.000 8.703.000 8.728.000
Driftskostnader -10.513.000 -10.125.000 -9.389.000 -8.819.000 -8.934.000
Driftsresultat 232.000 -19.000 -132.000 -116.000 -205.000
Finansinntekter 7.000 0 9.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 7.000 0 9.000
Resultat før skatt 232.000 -19.000 -125.000 -116.000 -197.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 232.000 -19.000 -125.000 -116.000 -197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 -1.000
Sum omløpsmidler 3.022.000 2.588.000 2.107.000 2.408.000 2.562.000
Sum eiendeler 3.022.000 2.588.000 2.107.000 2.408.000 2.561.000
Sum opptjent egenkapital 231.000 -1.000 17.000 142.000 258.000
Sum egenkapital 381.000 149.000 167.000 292.000 358.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.641.000 2.439.000 1.940.000 2.116.000 2.204.000
Sum gjeld og egenkapital 3.022.000 2.588.000 2.107.000 2.408.000 2.562.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.746.000 10.106.000 9.255.000 8.703.000 8.728.000
Andre inntekter 3.000 0 0
Driftsinntekter 10.746.000 10.106.000 9.257.000 8.703.000 8.728.000
Varekostnad -10.400.000 -10.007.000 -9.274.000 -8.695.000 -8.832.000
Lønninger 0 -7.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -113.000 -118.000 -115.000 -117.000 -101.000
Driftskostnader -10.513.000 -10.125.000 -9.389.000 -8.819.000 -8.934.000
Driftsresultat 232.000 -19.000 -132.000 -116.000 -205.000
Finansinntekter 7.000 0 9.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 7.000 0 9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 232.000 -19.000 -125.000 -116.000 -197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 -1.000
Sum anleggsmidler 0 0 -1.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.461.000 2.201.000 1.453.000 1.758.000 1.997.000
Andre fordringer 16.000 21.000 77.000 95.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 545.000 365.000 578.000 556.000 502.000
Sum omløpsmidler 3.022.000 2.588.000 2.107.000 2.408.000 2.562.000
Sum eiendeler 3.022.000 2.588.000 2.107.000 2.408.000 2.561.000
Sum opptjent egenkapital 231.000 -1.000 17.000 142.000 258.000
Sum egenkapital 381.000 149.000 167.000 292.000 358.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.845.000 1.696.000 1.472.000 1.721.000 1.786.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 132.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 663.000 743.000 468.000 395.000 418.000
Sum kortsiktig gjeld 2.641.000 2.439.000 1.940.000 2.116.000 2.204.000
Sum gjeld og egenkapital 3.022.000 2.588.000 2.107.000 2.408.000 2.562.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 381.000 149.000 167.000 292.000 358.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2
Soliditet 12.6 5.8 7.9 12.1 1
Resultatgrad 2.2 -0.2 -1.4 -1.3 -2.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.9 16.4 11.6 7.2 6.2
Total kapitalrentabilitet 7.7 -0.7 -5.9 -4.8 -7.7
Signatur
03.08.2022
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.08.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tord BergsetStyreleder53
Stein-Erik EngbråtenStyremedlem60
Rune LogStyremedlem51
Eivin SkavhaugStyremedlem53
Andreas JonerStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Wisser As16.66 
Andreas Joner16.6648
Skavhaug It Consulting As16.66 
Stein-Erik Engbråten16.6660
Bergset It Solutions16.66 
Kenneth Primstad16.6655
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00