White Room AS
Juridisk navn:  White Room AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92496028
Alfheim 26 Alfheim 26 Fax:
1384 Asker 1384 Asker
Fylke: Kommune: www.whiteroom.no
Viken Asker
Org.nr: 879826292
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 13.03.1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2,99%
Resultat  
  
-245%
Egenkapital  
  
-70,73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 758.000 736.000 718.000 867.000 1.547.000
Resultat: -87.000 60.000 49.000 -92.000 88.000
Egenkapital: 36.000 123.000 75.000 26.000 118.000
Regnskap for White Room AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 758.000 736.000 718.000 867.000 1.547.000
Driftskostnader -845.000 -676.000 -668.000 -961.000 -1.454.000
Driftsresultat -87.000 59.000 49.000 -94.000 92.000
Finansinntekter 0 3.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 -5.000
Finans 0 2.000 -5.000
Resultat før skatt -87.000 60.000 49.000 -92.000 88.000
Skattekostnad -12.000 0 0 -9.000
Årsresultat -87.000 48.000 49.000 -92.000 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Sum omløpsmidler 576.000 534.000 148.000 116.000 372.000
Sum eiendeler 591.000 549.000 163.000 131.000 372.000
Sum opptjent egenkapital -64.000 23.000 -25.000 -74.000 18.000
Sum egenkapital 36.000 123.000 75.000 26.000 118.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 555.000 426.000 88.000 105.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 591.000 549.000 163.000 131.000 372.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 776.000 805.000 718.000 867.000 1.547.000
Andre inntekter -18.000 -69.000 0 0 0
Driftsinntekter 758.000 736.000 718.000 867.000 1.547.000
Varekostnad -400.000 -350.000 -211.000 -461.000 -887.000
Lønninger -4.000 -1.000 -14.000 -1.000 -8.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -441.000 -325.000 -443.000 -499.000 -559.000
Driftskostnader -845.000 -676.000 -668.000 -961.000 -1.454.000
Driftsresultat -87.000 59.000 49.000 -94.000 92.000
Finansinntekter 0 3.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 -5.000
Finans 0 2.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -87.000 48.000 49.000 -92.000 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 196.000 191.000 81.000 87.000 304.000
Andre fordringer 77.000 44.000 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 303.000 299.000 67.000 29.000 68.000
Sum omløpsmidler 576.000 534.000 148.000 116.000 372.000
Sum eiendeler 591.000 549.000 163.000 131.000 372.000
Sum opptjent egenkapital -64.000 23.000 -25.000 -74.000 18.000
Sum egenkapital 36.000 123.000 75.000 26.000 118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 469.000 346.000 14.000 105.000 231.000
Betalbar skatt 12.000 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 0 14.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 69.000 60.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 555.000 426.000 88.000 105.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 591.000 549.000 163.000 131.000 372.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 108.000 60.000 11.000 118.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.3 1.7 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.0 1.3 1.7 1.1 1.5
Soliditet 6.1 22.4 4 19.8 31.7
Resultatgrad -11.5 8.0 6.8 -10.8 5.9
Rentedekningsgrad - 18.4
Gjeldsgrad 15.4 3.5 1.2 4 2.2
Total kapitalrentabilitet -14.7 10.7 30.1 -69.5 24.7
Signatur
05.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bernt Rune StrayStyreleder49
Hans Petter AaserudStyremedlem50
Bjørn Erik Kvestad PedersenStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hans Petter Aaserud33.3350
Bernt Rune Stray33.3349
Bjørn E Kvestad Pedersen33.3349
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00