Unitech Power Systems AS
Juridisk navn:  Unitech Power Systems AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51958900
Postboks 47 8. etasje Jåttåvågveien 18 Fax: 51958910
4068 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune: www.unitech-powersyste...
Rogaland Stavanger
Org.nr: 979785615
Aksjekapital: 817.756 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 20.03.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Dataplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
14,84%
Resultat  
  
28,35%
Egenkapital  
  
52,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 72.126.000 62.805.000 59.404.000 56.963.000 50.490.000
Resultat: 10.164.000 7.919.000 5.395.000 6.625.000 4.147.000
Egenkapital: 14.343.000 9.418.000 8.243.000 8.042.000 4.966.000
Regnskap for Unitech Power Systems AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 72.126.000 62.805.000 59.404.000 56.963.000 50.490.000
Driftskostnader -61.935.000 -54.802.000 -54.172.000 -50.240.000 -46.313.000
Driftsresultat 10.191.000 8.003.000 5.232.000 6.723.000 4.177.000
Finansinntekter 42.000 35.000 292.000 103.000 51.000
Finanskostnader -69.000 -118.000 -128.000 -201.000 -81.000
Finans -27.000 -83.000 164.000 -98.000 -30.000
Resultat før skatt 10.164.000 7.919.000 5.395.000 6.625.000 4.147.000
Skattekostnad -2.239.000 -1.743.000 -1.194.000 -1.550.000 -997.000
Årsresultat 7.925.000 6.175.000 4.202.000 5.076.000 3.150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 441.000 531.000 539.000 300.000 256.000
Sum omløpsmidler 28.240.000 25.297.000 22.229.000 20.436.000 17.507.000
Sum eiendeler 28.681.000 25.828.000 22.768.000 20.736.000 17.763.000
Sum opptjent egenkapital 13.183.000 8.259.000 7.083.000 6.882.000 3.806.000
Sum egenkapital 14.343.000 9.418.000 8.243.000 8.042.000 4.966.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.337.000 16.409.000 14.525.000 12.695.000 12.798.000
Sum gjeld og egenkapital 28.680.000 25.828.000 22.768.000 20.737.000 17.764.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.944.000 62.652.000 59.242.000 56.918.000 50.014.000
Andre inntekter 182.000 153.000 162.000 45.000 476.000
Driftsinntekter 72.126.000 62.805.000 59.404.000 56.963.000 50.490.000
Varekostnad -6.067.000 -4.643.000 -5.921.000 -4.701.000 -2.753.000
Lønninger -47.533.000 -42.276.000 -40.820.000 -37.696.000 -34.787.000
Avskrivning -196.000 -161.000 -66.000 -46.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.139.000 -7.722.000 -7.365.000 -7.797.000 -8.705.000
Driftskostnader -61.935.000 -54.802.000 -54.172.000 -50.240.000 -46.313.000
Driftsresultat 10.191.000 8.003.000 5.232.000 6.723.000 4.177.000
Finansinntekter 42.000 35.000 292.000 103.000 51.000
Finanskostnader -69.000 -118.000 -128.000 -201.000 -81.000
Finans -27.000 -83.000 164.000 -98.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 -2.000.000 0
Årsresultat 7.925.000 6.175.000 4.202.000 5.076.000 3.150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 36.000 43.000 72.000 94.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 399.000 494.000 496.000 228.000 162.000
Sum varige driftsmidler 399.000 494.000 496.000 228.000 162.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 441.000 531.000 539.000 300.000 256.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 13.591.000 13.413.000 12.154.000 12.350.000 10.781.000
Andre fordringer 1.141.000 1.803.000 2.496.000 810.000 2.717.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 13.508.000 10.081.000 7.578.000 7.232.000 4.009.000
Sum omløpsmidler 28.240.000 25.297.000 22.229.000 20.436.000 17.507.000
Sum eiendeler 28.681.000 25.828.000 22.768.000 20.736.000 17.763.000
Sum opptjent egenkapital 13.183.000 8.259.000 7.083.000 6.882.000 3.806.000
Sum egenkapital 14.343.000 9.418.000 8.243.000 8.042.000 4.966.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.500.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.573.000 2.282.000 3.130.000 1.118.000 1.762.000
Betalbar skatt 2.245.000 1.736.000 1.165.000 1.528.000 595.000
Skyldig offentlige avgifter 5.111.000 5.091.000 4.291.000 4.194.000 3.666.000
Utbytte -3.000.000 0 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 5.409.000 4.300.000 3.939.000 3.855.000 4.276.000
Sum kortsiktig gjeld 14.337.000 16.409.000 14.525.000 12.695.000 12.798.000
Sum gjeld og egenkapital 28.680.000 25.828.000 22.768.000 20.737.000 17.764.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.903.000 8.888.000 7.704.000 7.741.000 4.709.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.5 1.5 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 2.0 1.5 1.5 1.6 1.4
Soliditet 50.0 36.5 36.2 38.8 2
Resultatgrad 14.1 12.7 8.8 11.8 8.3
Rentedekningsgrad 147.7 67.8 40.9 33.4 51.6
Gjeldsgrad 1.0 1.7 1.8 1.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 35.7 31.1 24.3 32.9 23.8
Signatur
21.06.2022
STYRETS LEDER ELLER NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Marte MogstadStyreleder45
Egil BirkemoeNestleder54
Bjørn BungumStyremedlem54
Jarle Jansen BremnesStyremedlem57
Preben Lund ØrbeckStyremedlem38
Elisabeth Nøkleby AbildgaardStyremedlem34
Johannes SildeVaramedlem26
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kindem Holding As68.82 
A. Larsen Holding As8.38 
Jarle Jansen Bremnes4.8057
Bungum Holding As8.38 
Nescon As4.80 
Bård Iver Ek4.8054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00