Stiftelsen Verk Produksjoner
Juridisk navn:  Stiftelsen Verk Produksjoner
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22672832
c/o Fredrik John Hannestad Nonnegata 17 Fax:
0656 Oslo 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 979710224
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 21.01.1998
Foretakstype: STI
Revisor: Otterstads Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Nous AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14,69%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.099.000 2.702.000 3.374.000 4.610.000 2.786.000
Resultat: 0 124.000 -147.000 -10.000 117.000
Egenkapital: 2.000 2.000 -122.000 24.000 34.000
Regnskap for Stiftelsen Verk Produksjoner
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.099.000 2.702.000 3.374.000 4.610.000 2.786.000
Driftskostnader -3.099.000 -2.576.000 -3.521.000 -4.620.000 -2.668.000
Driftsresultat 125.000 -146.000 -10.000 118.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 0 -1.000
Resultat før skatt 124.000 -147.000 -10.000 117.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 124.000 -147.000 -10.000 117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 48.000 48.000 48.000 58.000
Sum omløpsmidler 1.455.000 1.092.000 220.000 399.000 1.223.000
Sum eiendeler 1.520.000 1.140.000 268.000 447.000 1.281.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000 -124.000 23.000 33.000
Sum egenkapital 2.000 2.000 -122.000 24.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.518.000 1.138.000 391.000 423.000 1.248.000
Sum gjeld og egenkapital 1.520.000 1.140.000 268.000 447.000 1.282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.000 2.702.000 3.374.000 4.610.000 2.786.000
Andre inntekter 3.001.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.099.000 2.702.000 3.374.000 4.610.000 2.786.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.952.000 -1.760.000 -2.087.000 -2.636.000 -1.765.000
Avskrivning -7.000 0 -10.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.140.000 -816.000 -1.434.000 -1.974.000 -886.000
Driftskostnader -3.099.000 -2.576.000 -3.521.000 -4.620.000 -2.668.000
Driftsresultat 125.000 -146.000 -10.000 118.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 124.000 -147.000 -10.000 117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 0 0 10.000
Sum varige driftsmidler 17.000 0 0 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Sum anleggsmidler 65.000 48.000 48.000 48.000 58.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 17.000 21.000 36.000 31.000
Andre fordringer 20.000 19.000 35.000 20.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.435.000 1.057.000 165.000 344.000 1.176.000
Sum omløpsmidler 1.455.000 1.092.000 220.000 399.000 1.223.000
Sum eiendeler 1.520.000 1.140.000 268.000 447.000 1.281.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000 -124.000 23.000 33.000
Sum egenkapital 2.000 2.000 -122.000 24.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 17.000 96.000 97.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 106.000 138.000 132.000 116.000 104.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.398.000 983.000 163.000 210.000 1.131.000
Sum kortsiktig gjeld 1.518.000 1.138.000 391.000 423.000 1.248.000
Sum gjeld og egenkapital 1.520.000 1.140.000 268.000 447.000 1.282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -63.000 -46.000 -171.000 -24.000 -25.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 0.6 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 0.6 0.9 1
Soliditet 0.1 0.2 -45.4 5.4 2.7
Resultatgrad 4.6 -4.3 -0.2 4.2
Rentedekningsgrad 125.0 5
Gjeldsgrad 759.0 569.0 -3.2 17.6 36.7
Total kapitalrentabilitet 11.0 -54.3 9.3
Signatur
19.04.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Saila Sinikka HyttinenStyreleder54
Fredrik John HannestadNestleder55
Pernille Nonås MogensenStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00