Follo Tak Og Vedlikehold AS
Juridisk navn:  Follo Tak Og Vedlikehold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64913848
Nygårdsveien 30 Nygårdsveien 30 Fax: 64913840
1423 Ski 1423 Ski
Fylke: Kommune: www.follotak.no
Viken Nordre Follo
Org.nr: 879915422
Aksjekapital: 670.000 NOK
Antall ansatte: 56
Etableringsdato: 02.01.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,7%
Resultat  
  
121,98%
Egenkapital  
  
-28,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 96.682.000 93.235.000 89.320.000 75.483.000 69.168.000
Resultat: 7.949.000 3.581.000 2.587.000 1.376.000 2.355.000
Egenkapital: 3.328.000 4.683.000 1.162.000 1.713.000 2.063.000
Regnskap for Follo Tak Og Vedlikehold AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 96.682.000 93.235.000 89.320.000 75.483.000 69.168.000
Driftskostnader -88.742.000 -89.476.000 -86.519.000 -73.946.000 -66.653.000
Driftsresultat 7.940.000 3.759.000 2.802.000 1.537.000 2.514.000
Finansinntekter 49.000 12.000 18.000 18.000 9.000
Finanskostnader -41.000 -190.000 -233.000 -179.000 -169.000
Finans 8.000 -178.000 -215.000 -161.000 -160.000
Resultat før skatt 7.949.000 3.581.000 2.587.000 1.376.000 2.355.000
Skattekostnad -1.754.000 -802.000 -645.000 -370.000 -637.000
Årsresultat 6.195.000 2.780.000 1.943.000 1.006.000 1.718.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.455.000 1.998.000 2.294.000 2.856.000 2.978.000
Sum omløpsmidler 21.790.000 20.475.000 20.324.000 19.122.000 16.109.000
Sum eiendeler 26.245.000 22.473.000 22.618.000 21.978.000 19.087.000
Sum opptjent egenkapital 2.658.000 4.013.000 492.000 1.043.000 1.393.000
Sum egenkapital 3.328.000 4.683.000 1.162.000 1.713.000 2.063.000
Sum langsiktig gjeld 938.000 320.000 26.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 22.916.000 16.852.000 21.137.000 20.239.000 16.894.000
Sum gjeld og egenkapital 26.244.000 22.473.000 22.619.000 21.978.000 19.087.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.462.000 93.013.000 89.059.000 73.945.000 67.432.000
Andre inntekter 220.000 222.000 261.000 1.538.000 1.736.000
Driftsinntekter 96.682.000 93.235.000 89.320.000 75.483.000 69.168.000
Varekostnad -47.821.000 -51.977.000 -47.838.000 -39.645.000 -33.239.000
Lønninger -29.428.000 -28.094.000 -28.009.000 -25.065.000 -24.488.000
Avskrivning -613.000 -501.000 -529.000 -512.000 -389.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.880.000 -8.904.000 -10.143.000 -8.724.000 -8.537.000
Driftskostnader -88.742.000 -89.476.000 -86.519.000 -73.946.000 -66.653.000
Driftsresultat 7.940.000 3.759.000 2.802.000 1.537.000 2.514.000
Finansinntekter 49.000 12.000 18.000 18.000 9.000
Finanskostnader -41.000 -190.000 -233.000 -179.000 -169.000
Finans 8.000 -178.000 -215.000 -161.000 -160.000
Konsernbidrag 0 0 -1.185.000 -1.483.000
Utbytte -260.000 -402.000 -284.000 -171.000 -233.000
Årsresultat 6.195.000 2.780.000 1.943.000 1.006.000 1.718.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 533.000 232.000 228.000 212.000 209.000
Fast eiendom 0 387.000 394.000 399.000
Maskiner anlegg 568.000 685.000 748.000 980.000 312.000
Driftsløsøre 590.000 479.000 313.000 453.000 639.000
Sum varige driftsmidler 1.157.000 1.164.000 1.448.000 1.827.000 1.350.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.764.000 603.000 618.000 817.000 1.419.000
Sum anleggsmidler 4.455.000 1.998.000 2.294.000 2.856.000 2.978.000
Varebeholdning 1.099.000 1.330.000 907.000 976.000 989.000
Kundefordringer 18.271.000 13.402.000 17.723.000 16.410.000 13.088.000
Andre fordringer 1.096.000 4.233.000 739.000 785.000 1.110.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.323.000 1.509.000 955.000 951.000 923.000
Sum omløpsmidler 21.790.000 20.475.000 20.324.000 19.122.000 16.109.000
Sum eiendeler 26.245.000 22.473.000 22.618.000 21.978.000 19.087.000
Sum opptjent egenkapital 2.658.000 4.013.000 492.000 1.043.000 1.393.000
Sum egenkapital 3.328.000 4.683.000 1.162.000 1.713.000 2.063.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 710.000 935.000 2.360.000 2.214.000 2.266.000
Sum langsiktig gjeld 938.000 320.000 26.000 130.000
Leverandørgjeld 5.458.000 5.809.000 9.688.000 10.980.000 6.221.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 4.615.000 3.719.000 3.628.000 3.110.000 3.265.000
Utbytte -260.000 -402.000 -284.000 -171.000 -233.000
Annen kortsiktig gjeld 11.832.000 5.988.000 5.159.000 3.739.000 4.907.000
Sum kortsiktig gjeld 22.916.000 16.852.000 21.137.000 20.239.000 16.894.000
Sum gjeld og egenkapital 26.244.000 22.473.000 22.619.000 21.978.000 19.087.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.126.000 3.623.000 -813.000 -1.117.000 -785.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 1 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 0.9 0.9 0.9
Soliditet 12.7 20.8 5.1 7.8 10.8
Resultatgrad 8.2 4 3.1 2 3.6
Rentedekningsgrad 193.7 19.8 1 8.6 14.9
Gjeldsgrad 6.9 3.8 18.5 11.8 8.3
Total kapitalrentabilitet 30.4 16.8 12.5 7.1 13.2
Signatur
29.12.2021
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP, ELLER STYRETS LEDER OG
ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.12.2021
Daglig leder og styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ragnar UelandStyreleder55
Odd Fjørtoft UelandVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Berntsen Invest As1.00 
Bergland Invest As1.00 
Ueland Investment As92.10 
Roger Sæther1.0050
Rh Tjenester As1.00 
Georgsen Invest As2.90 
Janh Invest As1.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00