Båragutt As
Juridisk navn:  Båragutt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77657000
Stakkevollvegen 65 Stakkevollvegen 65 Fax: 77657001
9010 Tromsø 9010 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 979924267
Aksjekapital: 134.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.06.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
124,36%
Resultat  
  
-132,68%
Egenkapital  
  
-40,79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.310.000 1.921.000 2.031.000 1.945.000 1.194.000
Resultat: -1.181.000 3.614.000 -2.044.000 -2.898.000 -3.877.000
Egenkapital: 4.824.000 8.147.000 9.828.000 12.177.000 16.338.000
Regnskap for Båragutt As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.310.000 1.921.000 2.031.000 1.945.000 1.194.000
Driftskostnader -4.144.000 -1.542.000 -1.783.000 -2.295.000 -2.460.000
Driftsresultat 165.000 378.000 248.000 -349.000 -1.266.000
Finansinntekter 4.291.000 7.166.000 2.065.000 1.716.000 2.307.000
Finanskostnader -5.638.000 -3.931.000 -4.357.000 -4.264.000 -4.918.000
Finans -1.347.000 3.235.000 -2.292.000 -2.548.000 -2.611.000
Resultat før skatt -1.181.000 3.614.000 -2.044.000 -2.898.000 -3.877.000
Skattekostnad 259.000 305.000 -305.000 737.000 1.029.000
Årsresultat -922.000 3.919.000 -2.349.000 -2.161.000 -2.847.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 236.302.000 254.413.000 129.925.000 129.318.000 126.526.000
Sum omløpsmidler 7.967.000 9.092.000 481.000 1.414.000 9.380.000
Sum eiendeler 244.269.000 263.505.000 130.406.000 130.732.000 135.906.000
Sum opptjent egenkapital 4.640.000 7.963.000 9.644.000 11.993.000 16.154.000
Sum egenkapital 4.824.000 8.147.000 9.828.000 12.177.000 16.338.000
Sum langsiktig gjeld 236.065.000 249.041.000 120.386.000 118.348.000 118.911.000
Sum kortsiktig gjeld 3.380.000 6.316.000 191.000 207.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 244.269.000 263.504.000 130.405.000 130.732.000 135.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.200.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.108.000
Andre inntekter 110.000 121.000 231.000 145.000 86.000
Driftsinntekter 4.310.000 1.921.000 2.031.000 1.945.000 1.194.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.399.000 -573.000 -584.000 -858.000 -1.308.000
Avskrivning -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.733.000 -957.000 -1.187.000 -1.425.000 -1.140.000
Driftskostnader -4.144.000 -1.542.000 -1.783.000 -2.295.000 -2.460.000
Driftsresultat 165.000 378.000 248.000 -349.000 -1.266.000
Finansinntekter 4.291.000 7.166.000 2.065.000 1.716.000 2.307.000
Finanskostnader -5.638.000 -3.931.000 -4.357.000 -4.264.000 -4.918.000
Finans -1.347.000 3.235.000 -2.292.000 -2.548.000 -2.611.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.400.000 -5.600.000 0 0 0
Årsresultat -922.000 3.919.000 -2.349.000 -2.161.000 -2.847.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 24.000 36.000 48.000
Sum varige driftsmidler 12.000 24.000 36.000 48.000
Sum finansielle anleggsmidler 236.302.000 254.401.000 129.901.000 129.282.000 126.478.000
Sum anleggsmidler 236.302.000 254.413.000 129.925.000 129.318.000 126.526.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 911.000 18.000
Andre fordringer 114.000 154.000 51.000 272.000 92.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.854.000 3.937.000 430.000 231.000 9.271.000
Sum omløpsmidler 7.967.000 9.092.000 481.000 1.414.000 9.380.000
Sum eiendeler 244.269.000 263.505.000 130.406.000 130.732.000 135.906.000
Sum opptjent egenkapital 4.640.000 7.963.000 9.644.000 11.993.000 16.154.000
Sum egenkapital 4.824.000 8.147.000 9.828.000 12.177.000 16.338.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.252.000 1.541.000 1.846.000 1.541.000 2.278.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 236.065.000 249.041.000 120.386.000 118.348.000 118.911.000
Leverandørgjeld -2.000 0 7.000 9.000 44.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 59.000 65.000 132.000 175.000
Utbytte -2.400.000 -5.600.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 784.000 657.000 119.000 67.000 438.000
Sum kortsiktig gjeld 3.380.000 6.316.000 191.000 207.000 657.000
Sum gjeld og egenkapital 244.269.000 263.504.000 130.405.000 130.732.000 135.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.587.000 2.776.000 290.000 1.207.000 8.723.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.4 2.5 6.8 14.3
Likviditetsgrad 2 2.4 1.4 2.5 6.8 14.3
Soliditet 2.0 3.1 7.5 9.3 1
Resultatgrad 3.8 19.7 12.2 -17.9
Rentedekningsgrad 0.1 0.1 -0.1 -0.3
Gjeldsgrad 49.6 31.3 12.3 9.7 7.3
Total kapitalrentabilitet 1.8 2.9 1.8 1 0.8
Signatur
16.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Peder Håkon HatlenStyreleder71
Arvid Johannes HansenStyremedlem54
Ernst Nikolai HansenStyremedlem51
Terje-Andrè HansenStyremedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sjurelv Fiskeri As20.00 
Arvid Hansen Holding As40.50 
Hansen Norum Holding As39.50 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00