Gunnar Helle AS
Juridisk navn:  Gunnar Helle AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37934219
Nils Heglands Veg 56 Nils Heglands Veg 56 Fax:
4735 Evje 4735 Evje
Fylke: Kommune:
Agder Evje Og Hornnes
Org.nr: 979925352
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 28.04.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Eliassen As
Regnskapsfører: Evje Landbruksregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
76,43%
Resultat  
  
448,39%
Egenkapital  
  
13,04%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 7.544.000 4.276.000 4.133.000 4.152.000 4.583.000
Resultat: 1.530.000 279.000 447.000 305.000 740.000
Egenkapital: 10.344.000 9.151.000 8.934.000 8.585.000 8.350.000
Regnskap for Gunnar Helle AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 7.544.000 4.276.000 4.133.000 4.152.000 4.583.000
Driftskostnader -6.046.000 -4.024.000 -3.731.000 -3.927.000 -3.919.000
Driftsresultat 1.498.000 252.000 403.000 225.000 664.000
Finansinntekter 31.000 26.000 44.000 81.000 76.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 31.000 26.000 44.000 80.000 76.000
Resultat før skatt 1.530.000 279.000 447.000 305.000 740.000
Skattekostnad -337.000 -61.000 -98.000 -69.000 -168.000
Årsresultat 1.193.000 217.000 349.000 235.000 572.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 40.000 50.000 63.000 68.000
Sum omløpsmidler 12.111.000 10.041.000 9.772.000 9.274.000 9.184.000
Sum eiendeler 12.143.000 10.081.000 9.822.000 9.337.000 9.252.000
Sum opptjent egenkapital 10.244.000 9.051.000 8.834.000 8.485.000 8.250.000
Sum egenkapital 10.344.000 9.151.000 8.934.000 8.585.000 8.350.000
Sum langsiktig gjeld 288.000 1.000 2.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.511.000 928.000 886.000 750.000 903.000
Sum gjeld og egenkapital 12.143.000 10.080.000 9.822.000 9.336.000 9.253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.544.000 4.276.000 4.133.000 4.144.000 4.583.000
Andre inntekter 8.000 0
Driftsinntekter 7.544.000 4.276.000 4.133.000 4.152.000 4.583.000
Varekostnad -2.950.000 -866.000 -1.053.000 -895.000 -1.137.000
Lønninger -2.687.000 -2.733.000 -2.275.000 -2.416.000 -2.291.000
Avskrivning -8.000 -10.000 -13.000 -3.000 -16.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -401.000 -415.000 -390.000 -613.000 -475.000
Driftskostnader -6.046.000 -4.024.000 -3.731.000 -3.927.000 -3.919.000
Driftsresultat 1.498.000 252.000 403.000 225.000 664.000
Finansinntekter 31.000 26.000 44.000 81.000 76.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 31.000 26.000 44.000 80.000 76.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.193.000 217.000 349.000 235.000 572.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 32.000 40.000 50.000 63.000 66.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 32.000 40.000 50.000 63.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 40.000 50.000 63.000 68.000
Varebeholdning 2.684.000 2.807.000 2.903.000 2.851.000
Kundefordringer 2.123.000 50.000 9.000 219.000 107.000
Andre fordringer 52.000 52.000 184.000 314.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 9.988.000 7.256.000 6.905.000 5.968.000 5.912.000
Sum omløpsmidler 12.111.000 10.041.000 9.772.000 9.274.000 9.184.000
Sum eiendeler 12.143.000 10.081.000 9.822.000 9.337.000 9.252.000
Sum opptjent egenkapital 10.244.000 9.051.000 8.834.000 8.485.000 8.250.000
Sum egenkapital 10.344.000 9.151.000 8.934.000 8.585.000 8.350.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 1.000 2.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 288.000 1.000 2.000 1.000 0
Leverandørgjeld 21.000 66.000 98.000 46.000 123.000
Betalbar skatt 335.000 62.000 98.000 64.000 171.000
Skyldig offentlige avgifter 881.000 310.000 306.000 259.000 234.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 273.000 490.000 384.000 381.000 376.000
Sum kortsiktig gjeld 1.511.000 928.000 886.000 750.000 903.000
Sum gjeld og egenkapital 12.143.000 10.080.000 9.822.000 9.336.000 9.253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.600.000 9.113.000 8.886.000 8.524.000 8.281.000
Likviditetsgrad 1 8.0 10.8 11.0 12. 1
Likviditetsgrad 2 8.0 7.9 7.9 8.5 7
Soliditet 85.2 90.8 91.0 9 90.2
Resultatgrad 19.9 5.9 9.8 5.4 14.5
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.6 2.8 4.6 3.3 8
Signatur
21.06.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar HelleStyreleder72
Torhild HelleStyremedlem71
Frank HelleVaramedlem48
Geir Gunnarson HelleVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00