Gunnar Helle AS
Juridisk navn:  Gunnar Helle AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37934219
Nils Heglands Veg 56 Nils Heglands Veg 56 Fax:
4735 Evje 4735 Evje
Fylke: Kommune:
Agder Evje Og Hornnes
Org.nr: 979925352
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 28.04.1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Evje Landbruksregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,46%
Resultat  
  
-37,58%
Egenkapital  
  
2,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.276.000 4.133.000 4.152.000 4.583.000 4.168.000
Resultat: 279.000 447.000 305.000 740.000 904.000
Egenkapital: 9.151.000 8.934.000 8.585.000 8.350.000 7.777.000
Regnskap for Gunnar Helle AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.276.000 4.133.000 4.152.000 4.583.000 4.168.000
Driftskostnader -4.024.000 -3.731.000 -3.927.000 -3.919.000 -3.317.000
Driftsresultat 252.000 403.000 225.000 664.000 852.000
Finansinntekter 26.000 44.000 81.000 76.000 53.000
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 26.000 44.000 80.000 76.000 53.000
Resultat før skatt 279.000 447.000 305.000 740.000 904.000
Skattekostnad -61.000 -98.000 -69.000 -168.000 -210.000
Årsresultat 217.000 349.000 235.000 572.000 694.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 50.000 63.000 68.000 82.000
Sum omløpsmidler 10.041.000 9.772.000 9.274.000 9.184.000 8.511.000
Sum eiendeler 10.081.000 9.822.000 9.337.000 9.252.000 8.593.000
Sum opptjent egenkapital 9.051.000 8.834.000 8.485.000 8.250.000 7.677.000
Sum egenkapital 9.151.000 8.934.000 8.585.000 8.350.000 7.777.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 2.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 928.000 886.000 750.000 903.000 816.000
Sum gjeld og egenkapital 10.080.000 9.822.000 9.336.000 9.253.000 8.593.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.276.000 4.133.000 4.144.000 4.583.000 4.168.000
Andre inntekter 8.000 0 0
Driftsinntekter 4.276.000 4.133.000 4.152.000 4.583.000 4.168.000
Varekostnad -866.000 -1.053.000 -895.000 -1.137.000 -866.000
Lønninger -2.733.000 -2.275.000 -2.416.000 -2.291.000 -2.006.000
Avskrivning -10.000 -13.000 -3.000 -16.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -415.000 -390.000 -613.000 -475.000 -424.000
Driftskostnader -4.024.000 -3.731.000 -3.927.000 -3.919.000 -3.317.000
Driftsresultat 252.000 403.000 225.000 664.000 852.000
Finansinntekter 26.000 44.000 81.000 76.000 53.000
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 26.000 44.000 80.000 76.000 53.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 217.000 349.000 235.000 572.000 694.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 40.000 50.000 63.000 66.000 82.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 40.000 50.000 63.000 66.000 82.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 40.000 50.000 63.000 68.000 82.000
Varebeholdning 2.684.000 2.807.000 2.903.000 2.851.000 2.973.000
Kundefordringer 50.000 9.000 219.000 107.000 83.000
Andre fordringer 52.000 52.000 184.000 314.000 144.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.256.000 6.905.000 5.968.000 5.912.000 5.311.000
Sum omløpsmidler 10.041.000 9.772.000 9.274.000 9.184.000 8.511.000
Sum eiendeler 10.081.000 9.822.000 9.337.000 9.252.000 8.593.000
Sum opptjent egenkapital 9.051.000 8.834.000 8.485.000 8.250.000 7.677.000
Sum egenkapital 9.151.000 8.934.000 8.585.000 8.350.000 7.777.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 2.000 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 2.000 1.000 0 0
Leverandørgjeld 66.000 98.000 46.000 123.000 56.000
Betalbar skatt 62.000 98.000 64.000 171.000 217.000
Skyldig offentlige avgifter 310.000 306.000 259.000 234.000 242.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 490.000 384.000 381.000 376.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 928.000 886.000 750.000 903.000 816.000
Sum gjeld og egenkapital 10.080.000 9.822.000 9.336.000 9.253.000 8.593.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.113.000 8.886.000 8.524.000 8.281.000 7.695.000
Likviditetsgrad 1 10.8 11.0 12. 1 10.
Likviditetsgrad 2 7.9 7.9 8.5 7 6.8
Soliditet 90.8 91.0 9 90.2 90.5
Resultatgrad 5.9 9.8 5.4 14.5 20.4
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.8 4.6 3.3 8 10.5
Signatur
17.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar HelleStyreleder71
Torhild HelleStyremedlem70
Frank HelleVaramedlem47
Geir Gunnarson HelleVaramedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gunnar Helle33.0071
Geir Gunnarson Helle17.0050
Torhild Helle33.0070
Frank Helle17.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00