Fammestad Agro AS
Juridisk navn:  Fammestad Agro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56353042
Postboks 115 Kvassnesvegen 2 Fax: 56353042
5903 Isdalstø 5914 Isdalstø
Fylke: Kommune: www.agrosan.no
Vestland Alver
Org.nr: 979953887
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 29.12.1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,37%
Resultat  
  
164,18%
Egenkapital  
  
33,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.354.000 1.285.000 1.320.000 1.449.000 1.296.000
Resultat: 177.000 67.000 150.000 226.000 94.000
Egenkapital: 552.000 414.000 562.000 445.000 372.000
Regnskap for Fammestad Agro AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.354.000 1.285.000 1.320.000 1.449.000 1.296.000
Driftskostnader -1.179.000 -1.220.000 -1.171.000 -1.225.000 -1.203.000
Driftsresultat 175.000 65.000 149.000 224.000 92.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 177.000 67.000 150.000 226.000 94.000
Skattekostnad -39.000 -14.000 -34.000 -52.000 -19.000
Årsresultat 138.000 53.000 116.000 174.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 905.000 879.000 831.000 836.000 634.000
Sum eiendeler 905.000 879.000 831.000 836.000 634.000
Sum opptjent egenkapital 452.000 314.000 462.000 345.000 272.000
Sum egenkapital 552.000 414.000 562.000 445.000 372.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 353.000 465.000 269.000 391.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 905.000 879.000 831.000 836.000 634.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.353.000 1.284.000 1.320.000 1.448.000 1.296.000
Andre inntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Driftsinntekter 1.354.000 1.285.000 1.320.000 1.449.000 1.296.000
Varekostnad -362.000 -342.000 -344.000 -394.000 -365.000
Lønninger -638.000 -710.000 -642.000 -641.000 -639.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -179.000 -168.000 -185.000 -190.000 -199.000
Driftskostnader -1.179.000 -1.220.000 -1.171.000 -1.225.000 -1.203.000
Driftsresultat 175.000 65.000 149.000 224.000 92.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 -100.000 -50.000
Årsresultat 138.000 53.000 116.000 174.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 131.000 127.000 156.000 194.000 96.000
Kundefordringer 122.000 78.000 56.000 83.000 63.000
Andre fordringer 16.000 11.000 13.000 13.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 636.000 663.000 605.000 546.000 463.000
Sum omløpsmidler 905.000 879.000 831.000 836.000 634.000
Sum eiendeler 905.000 879.000 831.000 836.000 634.000
Sum opptjent egenkapital 452.000 314.000 462.000 345.000 272.000
Sum egenkapital 552.000 414.000 562.000 445.000 372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 76.000 14.000 71.000 68.000 29.000
Betalbar skatt 39.000 14.000 34.000 52.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 100.000 98.000 90.000 89.000 82.000
Utbytte -200.000 0 -100.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 139.000 139.000 74.000 82.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 353.000 465.000 269.000 391.000 262.000
Sum gjeld og egenkapital 905.000 879.000 831.000 836.000 634.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 552.000 414.000 562.000 445.000 372.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.9 3.1 2.1 2.4
Likviditetsgrad 2 2.2 1.6 2.5 1.6 2.1
Soliditet 61.0 47.1 67.6 53.2 58.7
Resultatgrad 12.9 5.1 11.3 15.5 7.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 1.1 0.5 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 19.6 7.6 18.1 26.9 14.7
Signatur
10.04.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER STYRETS
MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Glenn TangenStyreleder54
Frank TangenVaramedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Frank Tangen30.0056
Glenn Tangen70.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00