Norges Naturvernforbund
Juridisk navn:  Norges Naturvernforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23109610
Mariboes Gate 8 Mariboes Gate 8 Fax:
0183 Oslo 183 Oslo
Fylke: Kommune: www.naturvernforbundet...
Oslo Oslo
Org.nr: 938418837
Aksjekapital: 1.504 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 01.01.1914
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13,38%
Resultat  
  
-205,55%
Egenkapital  
  
-29,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 54.861.000 63.338.000 57.236.000 47.402.000 43.386.000
Resultat: -5.537.000 5.246.000 4.890.000 1.126.000 901.000
Egenkapital: 13.504.000 19.041.000 13.795.000 8.905.000 7.779.000
Regnskap for Norges Naturvernforbund
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 54.861.000 63.338.000 57.236.000 47.402.000 43.386.000
Driftskostnader -60.398.000 -58.093.000 -52.346.000 -46.275.000 -42.485.000
Driftsresultat -5.537.000 5.245.000 4.890.000 1.127.000 901.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -5.537.000 5.246.000 4.890.000 1.126.000 901.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -5.537.000 5.246.000 4.890.000 1.126.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 372.000 724.000 929.000 1.103.000 1.243.000
Sum omløpsmidler 38.337.000 40.802.000 29.774.000 19.557.000 16.163.000
Sum eiendeler 38.709.000 41.526.000 30.703.000 20.660.000 17.406.000
Sum opptjent egenkapital 13.504.000 19.041.000 13.795.000 8.905.000 7.779.000
Sum egenkapital 13.504.000 19.041.000 13.795.000 8.905.000 7.779.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 25.205.000 22.486.000 16.909.000 11.751.000 9.623.000
Sum gjeld og egenkapital 38.709.000 41.527.000 30.704.000 20.660.000 17.406.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.669.000 53.760.000 49.112.000 38.907.000 37.425.000
Andre inntekter 7.193.000 9.579.000 8.124.000 8.494.000 5.961.000
Driftsinntekter 54.861.000 63.338.000 57.236.000 47.402.000 43.386.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -60.398.000 -58.093.000 -52.346.000 -46.275.000 -42.485.000
Driftskostnader -60.398.000 -58.093.000 -52.346.000 -46.275.000 -42.485.000
Driftsresultat -5.537.000 5.245.000 4.890.000 1.127.000 901.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -5.537.000 5.246.000 4.890.000 1.126.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 72.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 301.000 724.000 929.000 1.103.000 1.243.000
Sum varige driftsmidler 301.000 724.000 929.000 1.103.000 1.243.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 372.000 724.000 929.000 1.103.000 1.243.000
Varebeholdning 0 0 0 162.000
Kundefordringer 5.445.000 4.824.000 4.146.000 3.249.000
Andre fordringer 3.314.000 1.038.000 1.700.000 1.922.000 1.416.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 35.023.000 34.320.000 23.250.000 13.489.000 11.336.000
Sum omløpsmidler 38.337.000 40.802.000 29.774.000 19.557.000 16.163.000
Sum eiendeler 38.709.000 41.526.000 30.703.000 20.660.000 17.406.000
Sum opptjent egenkapital 13.504.000 19.041.000 13.795.000 8.905.000 7.779.000
Sum egenkapital 13.504.000 19.041.000 13.795.000 8.905.000 7.779.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.000 4.000
Leverandørgjeld 2.034.000 1.233.000 943.000 1.057.000 1.013.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.801.000 1.653.000 1.590.000 1.711.000 1.504.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.370.000 19.599.000 14.376.000 8.983.000 7.106.000
Sum kortsiktig gjeld 25.205.000 22.486.000 16.909.000 11.751.000 9.623.000
Sum gjeld og egenkapital 38.709.000 41.527.000 30.704.000 20.660.000 17.406.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.132.000 18.316.000 12.865.000 7.806.000 6.540.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 1.8 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.8 1.8 1.7 1.7
Soliditet 34.9 45.9 44.9 43.1 44.7
Resultatgrad -10.1 8.3 8.5 2.4 2.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9 1.2 1.2 1.3 1.2
Total kapitalrentabilitet -14.3 12.6 15.9 5.5 5.2
Signatur
18.08.2022
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Truls GulowsenStyreleder49
Randi StorhaugNestleder55
Pernille Bonnevie HansenNestleder39
Kjell Magne DeråsStyremedlem70
Lasse Eriksen BjørnStyremedlem26
Gina GylverStyremedlem22
Katharina Karlsen HessenStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00