Samaco As
Juridisk navn:  Samaco As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90656678
Ravnestølen 89 Ravnestølen 89 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune: www.trm.no
Vestland Bergen
Org.nr: 980006077
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 20.07.1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Athene Accounting Kristiansand As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 60.000 0 12.000 2.000
Resultat: 0 58.000 -10.000 2.000 -8.000
Egenkapital: 29.000 29.000 -29.000 -19.000 -21.000
Regnskap for Samaco As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 60.000 0 12.000 2.000
Driftskostnader 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat 0 59.000 -3.000 10.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finans 0 -1.000 -7.000 -7.000 -7.000
Resultat før skatt 0 58.000 -10.000 2.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 58.000 -10.000 2.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 27.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 29.000 2.000 0 0 0
Sum eiendeler 29.000 29.000 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -121.000 -121.000 -179.000 -169.000 -171.000
Sum egenkapital 29.000 29.000 -29.000 -19.000 -21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 29.000 19.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 29.000 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 12.000 2.000
Andre inntekter 0 60.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 60.000 0 12.000 2.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Driftskostnader 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat 0 59.000 -3.000 10.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finans 0 -1.000 -7.000 -7.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 58.000 -10.000 2.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 27.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 27.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 27.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 29.000 2.000 0 0 0
Sum eiendeler 29.000 29.000 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -121.000 -121.000 -179.000 -169.000 -171.000
Sum egenkapital 29.000 29.000 -29.000 -19.000 -21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 22.000 52.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 60.000 60.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 -52.000 -93.000 -91.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 29.000 19.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 29.000 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 2.000 -29.000 -19.000 -21.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 1 1
Resultatgrad 98.3 83.3 -50.0
Rentedekningsgrad 5 -0.4 1.4 -0.1
Gjeldsgrad 0 0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 0 203.4
Signatur
01.03.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Runar SoltveitStyreleder52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Runar Soltveit100.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00