Buyandread AS
Juridisk navn:  Buyandread AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69376403
Bernhardmyra 11 Bernhardmyra 11 Fax:
1684 Vesterøy 1684 Vesterøy
Fylke: Kommune: www.buyandread.com
Viken Hvaler
Org.nr: 980039005
Aksjekapital: 238.221 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 20.06.1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alfa Regnskap A L Eriksen
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,55%
Resultat  
  
-102,29%
Egenkapital  
  
2,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.776.000 4.851.000 5.169.000 5.616.000 4.769.000
Resultat: -7.000 306.000 276.000 932.000 479.000
Egenkapital: 4.051.000 3.959.000 3.720.000 3.579.000 2.944.000
Regnskap for Buyandread AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.776.000 4.851.000 5.169.000 5.616.000 4.769.000
Driftskostnader -4.731.000 -4.498.000 -4.849.000 -4.629.000 -4.132.000
Driftsresultat 45.000 353.000 320.000 986.000 636.000
Finansinntekter 4.000 2.000 3.000 4.000 2.000
Finanskostnader -56.000 -49.000 -47.000 -57.000 -159.000
Finans -52.000 -47.000 -44.000 -53.000 -157.000
Resultat før skatt -7.000 306.000 276.000 932.000 479.000
Skattekostnad 100.000 -67.000 -135.000 -298.000 -203.000
Årsresultat 93.000 239.000 141.000 635.000 276.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.169.000 2.254.000 1.622.000 1.740.000 1.991.000
Sum omløpsmidler 3.187.000 3.087.000 3.471.000 3.097.000 2.210.000
Sum eiendeler 5.356.000 5.341.000 5.093.000 4.837.000 4.201.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 4.051.000 3.959.000 3.720.000 3.579.000 2.944.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.305.000 1.383.000 1.373.000 1.258.000 1.257.000
Sum gjeld og egenkapital 5.356.000 5.342.000 5.093.000 4.837.000 4.201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.776.000 4.851.000 5.169.000 5.616.000 4.769.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.776.000 4.851.000 5.169.000 5.616.000 4.769.000
Varekostnad -2.450.000 -2.535.000 -2.654.000 -3.038.000 -2.639.000
Lønninger -1.594.000 -2.193.000 -1.739.000 -1.219.000 -1.221.000
Avskrivning -185.000 -31.000 -25.000 -15.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -502.000 -470.000 -431.000 -357.000 -267.000
Driftskostnader -4.731.000 -4.498.000 -4.849.000 -4.629.000 -4.132.000
Driftsresultat 45.000 353.000 320.000 986.000 636.000
Finansinntekter 4.000 2.000 3.000 4.000 2.000
Finanskostnader -56.000 -49.000 -47.000 -57.000 -159.000
Finans -52.000 -47.000 -44.000 -53.000 -157.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 239.000 141.000 635.000 276.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.159.000 2.221.000 1.558.000 1.693.000 1.991.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 33.000 64.000 47.000 0
Sum varige driftsmidler 11.000 33.000 64.000 47.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.169.000 2.254.000 1.622.000 1.740.000 1.991.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 605.000 624.000 610.000 620.000 540.000
Andre fordringer 447.000 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.136.000 2.463.000 2.861.000 2.477.000 1.669.000
Sum omløpsmidler 3.187.000 3.087.000 3.471.000 3.097.000 2.210.000
Sum eiendeler 5.356.000 5.341.000 5.093.000 4.837.000 4.201.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 4.051.000 3.959.000 3.720.000 3.579.000 2.944.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 209.000 204.000 236.000 277.000 268.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 153.000 191.000 151.000 103.000 111.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 942.000 988.000 986.000 878.000 878.000
Sum kortsiktig gjeld 1.305.000 1.383.000 1.373.000 1.258.000 1.257.000
Sum gjeld og egenkapital 5.356.000 5.342.000 5.093.000 4.837.000 4.201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.882.000 1.704.000 2.098.000 1.839.000 953.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 2.5 2.5 1.8
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 2.5 2.5 1.8
Soliditet 75.6 74.1 7 7 70.1
Resultatgrad 0.9 7.3 6.2 17.6 13.3
Rentedekningsgrad 0.8 7.2 6.8 17.3 4
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.9 6.6 6.3 20.5 15.2
Signatur
15.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag Evert EriksenStyreleder64
Tord Johan EideStyremedlem60
Ann Lisbeth EriksenStyremedlem65
Hans Othar BlixStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Simon Eugen Olsen0.1951
Amund Wold Skaaden0.0141
Trond Henning Yven0.0155
Vidar-Lorang Larsen0.0060
Håvard Bjercke0.0253
Ørjan Løvdal0.0059
Steinar Jahnsen0.0958
Nils Tore Nilsen0.0280
Anette C Lillestrand0.0147
Lene Wold Skaaden0.0139
Bjørn Bakke Lier0.0564
Morten Alexander Hov0.0736
Arca Nova Entreprenør As0.06 
Cato Haug0.0857
Lars Peder Boljang0.0254
Jørund Vier Skriubakken0.0045
Hans Steinar Engedahl0.1868
Bjørn Jensen0.0061
David A Aleksandersen0.0048
Brit Solveig's Dødsbo Elseth0.0883
Kåre Hals0.0070
Harry Høili0.0460
Finn Ragnar Olsen0.0074
Trond Remo0.0084
Bjølstad Klinikken As0.03 
Techstep Norway As0.01 
Jostein Aas0.0455
Jens Einar Brovold0.0065
Jarl Arne Pettersen0.1264
Erik Skaaden7.8860
Jostein Gunnar Nøklestad0.0465
Tore Skaaden0.1367
Heidi Lier Roaldstveit0.0256
Færingen Invest As7.88 
Morten Engebretsen0.0560
Rino Bråten0.1960
Tormod Helfred Olsen0.0279
Geir Pedersen0.2461
Henning Tveter0.0460
Baard Ståle Berger0.0051
Dag Olav Glemminge0.0068
Hans Martin Erikstad0.8443
Petter Ullrich Gade0.0175
Bjørn Håkon D Noss3.1938
Anette Olsen0.0252
Dag Ulfeng Skinnes0.0465
Eker Prosjekt As0.08 
Arild Olsen0.1467
Presno Knut Ansgar De0.2555
Espen Olsen0.0251
Terje Olsen0.0874
Bjørg Olsen0.0583
Marit Andersen0.0773
Dennis Johansson0.00 
Guerra Alberto Adrian Fernandez0.0053
Marit Hammer0.1775
Torgeir Skan Johansen0.0560
Jon Erik Pettersen0.0055
Øby Holding As0.08 
Scanmarin As0.01 
Roger Eugen Arnesen0.0467
Rolf Stene Christiansen0.1565
Freddy Hagelund0.0261
Njål Grønnevik0.0572
Olav Petri Flugsrud0.0562
Ketil Bjerring Eriksen0.0255
Norges Røde Kors0.00 
Espen Dyremyhr Kirkevold0.0259
Roger Søråsdekkan0.0153
Trond Gjølstad Ziarkowski0.2742
Eirik Lier0.0153
Tord Johan Eide0.5060
Terje Mass Andersen0.0253
Øyvind H Landenberg0.0171
Kai Ragnar Andersen0.0179
Mette Eriksen0.0844
Terje René Holmskau0.1056
Erik Olafsson0.0166
Olsen Glass As0.11 
Mette Søderlund Johansen0.0061
Espen Karlsen0.0257
Rune Johannessen0.0652
Thomas André Svensen0.2548
Morten Kristiansen0.0064
Even Aamodt0.0448
Lars Erik Arnesen0.0147
Bente K Thoner Eriksen0.3968
Morten Thomas Halvorsen0.0248
Roger Høili0.0074
Rolf Martin Olsen0.0765
Lars Roar Stang0.0352
Bovio As0.25 
Nøklestad Holding As0.06 
Arild Sverre Andersen0.0367
Johnny W Moncrieff Larsen0.0265
Tom Cato Molteberg0.1362
Vidar Huth0.2160
Finn-Arne Holmsgård0.0464
Jon André Hofgaard0.0044
Stiftelsen Fritt Ord16.79 
Onetwo3 As1.67 
Stein Ottar Svendsen0.2066
Arnstein Mathisen0.0555
Bjørn Hantsch0.0576
Glassolsen Eiendom As0.07 
Dag Evert Eriksen33.1364
Olav Harald Nøklestad0.0461
Espen Engebretsen0.1357
Finn Oddvar Haug0.3087
Tom Erik Søland0.0270
Jan Runar J Gudevold0.0164
Grete Lier Jamissen0.0261
Øivind Guttormsen0.0256
Botek Norge As0.04 
Jon Cato Olsen0.2757
Øyvind Elseth0.5555
Gunnar Elseth0.0950
Jonny André Thilesen0.0267
Arild Hansen Rødum0.0157
Odd Yngve Birkeland0.0269
Jan Fredrik Drabløs0.0835
Lillian Gade0.0172
Elin Rasmussen Hiebert0.0146
Kai Øystein Magnussen0.0474
Finn Petter Prøis0.0563
Skadi As15.36 
Ae Gruppen As0.07 
Knut Erik Ramberg0.3977
Ann Lisbeth Eriksen0.5565
Øystein Ogre0.0564
Erik Hegg Martinsen0.0060
Henning I Solgaard0.0466
Vidar Karl Edell0.0061
Øistein Braathu0.0155
Hering As3.35 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00