Dynalab AS
Juridisk navn:  Dynalab AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51669410
Opalvegen 4 Opalvegen 4 Fax:
4355 Kvernaland 4355 Kvernaland
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 980039153
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10.08.1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9,08%
Resultat  
  
-50,19%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.352.000 1.487.000 1.355.000 1.330.000 1.324.000
Resultat: 133.000 267.000 253.000 209.000 260.000
Egenkapital: 101.000 101.000 101.000 102.000 101.000
Regnskap for Dynalab AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.352.000 1.487.000 1.355.000 1.330.000 1.324.000
Driftskostnader -1.209.000 -1.210.000 -1.099.000 -1.117.000 -1.063.000
Driftsresultat 142.000 276.000 256.000 212.000 261.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -9.000 -9.000 -3.000 -3.000 -2.000
Finans -9.000 -9.000 -3.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt 133.000 267.000 253.000 209.000 260.000
Skattekostnad -30.000 -59.000 -56.000 -48.000 -62.000
Årsresultat 103.000 208.000 197.000 161.000 198.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.000 82.000 109.000 137.000 124.000
Sum omløpsmidler 502.000 807.000 486.000 409.000 477.000
Sum eiendeler 612.000 889.000 595.000 546.000 601.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Sum egenkapital 101.000 101.000 101.000 102.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 162.000 276.000 9.000 14.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 350.000 512.000 485.000 430.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 613.000 889.000 595.000 546.000 601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.352.000 1.487.000 1.355.000 1.330.000 1.324.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.352.000 1.487.000 1.355.000 1.330.000 1.324.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -882.000 -958.000 -867.000 -810.000 -758.000
Avskrivning -21.000 -27.000 -28.000 -29.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -306.000 -225.000 -204.000 -278.000 -275.000
Driftskostnader -1.209.000 -1.210.000 -1.099.000 -1.117.000 -1.063.000
Driftsresultat 142.000 276.000 256.000 212.000 261.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -9.000 -9.000 -3.000 -3.000 -2.000
Finans -9.000 -9.000 -3.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -103.000 -208.000 0 -160.000 -216.000
Årsresultat 103.000 208.000 197.000 161.000 198.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 110.000 82.000 109.000 137.000 124.000
Sum varige driftsmidler 110.000 82.000 109.000 137.000 124.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 110.000 82.000 109.000 137.000 124.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 206.000 282.000 116.000 225.000 249.000
Andre fordringer 6.000 35.000 34.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 296.000 519.000 335.000 149.000 219.000
Sum omløpsmidler 502.000 807.000 486.000 409.000 477.000
Sum eiendeler 612.000 889.000 595.000 546.000 601.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Sum egenkapital 101.000 101.000 101.000 102.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 6.000 9.000 14.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 162.000 276.000 9.000 14.000 12.000
Leverandørgjeld 17.000 23.000 17.000 18.000 12.000
Betalbar skatt 29.000 62.000 61.000 46.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 114.000 136.000 130.000 129.000 127.000
Utbytte -103.000 -208.000 0 -160.000 -216.000
Annen kortsiktig gjeld 87.000 83.000 79.000 76.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 350.000 512.000 485.000 430.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 613.000 889.000 595.000 546.000 601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 152.000 295.000 1.000 -21.000 -11.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1 1 1
Soliditet 16.5 11.4 1 18.7 16.8
Resultatgrad 10.5 18.6 18.9 15.9 19.7
Rentedekningsgrad 15.8 30.7 85.3 70.7 130.5
Gjeldsgrad 5.1 7.8 4.9 4.4 5
Total kapitalrentabilitet 23.2 31.0 4 38.8 43.6
Signatur
04.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Hemming RoaldsøyStyreleder52
Stian André RoaldsøyVaramedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hemming Roaldsøy100.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00