Nesset Transport AS
Juridisk navn:  Nesset Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95296602
Slettafeltet 5 Slettafeltet 5 Fax:
1870 Ørje 1870 Ørje
Fylke: Kommune: https://www.nessettran...
Viken Marker
Org.nr: 938617740
Aksjekapital: 250.100 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 01.03.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Re-visjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
19,45%
Resultat  
  
-27,79%
Egenkapital  
  
101,51%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.483.000 10.450.000 7.671.000 8.708.000 9.859.000
Resultat: 777.000 1.076.000 135.000 -305.000 -559.000
Egenkapital: 1.201.000 596.000 -729.000 -864.000 -559.000
Regnskap for Nesset Transport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.483.000 10.450.000 7.671.000 8.708.000 9.859.000
Driftskostnader -11.652.000 -9.305.000 -7.478.000 -8.953.000 -10.349.000
Driftsresultat 831.000 1.144.000 192.000 -244.000 -491.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -55.000 -69.000 -58.000 -61.000 -68.000
Finans -55.000 -69.000 -58.000 -61.000 -68.000
Resultat før skatt 777.000 1.076.000 135.000 -305.000 -559.000
Skattekostnad -171.000 249.000 0 0 0
Årsresultat 606.000 1.325.000 135.000 -305.000 -559.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.593.000 1.308.000 671.000 776.000 1.065.000
Sum omløpsmidler 2.174.000 1.900.000 907.000 604.000 1.069.000
Sum eiendeler 3.767.000 3.208.000 1.578.000 1.380.000 2.134.000
Sum opptjent egenkapital 951.000 345.000 -979.000 -1.115.000 -809.000
Sum egenkapital 1.201.000 596.000 -729.000 -864.000 -559.000
Sum langsiktig gjeld 874.000 1.164.000 941.000 1.013.000 1.169.000
Sum kortsiktig gjeld 1.691.000 1.448.000 1.366.000 1.230.000 1.524.000
Sum gjeld og egenkapital 3.766.000 3.207.000 1.578.000 1.378.000 2.134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.119.000 10.450.000 7.671.000 8.639.000 9.859.000
Andre inntekter 364.000 0 0 69.000 0
Driftsinntekter 12.483.000 10.450.000 7.671.000 8.708.000 9.859.000
Varekostnad -135.000 -77.000 -4.000 -1.000 -18.000
Lønninger -5.887.000 -4.707.000 -3.738.000 -4.644.000 -5.610.000
Avskrivning -191.000 -96.000 -5.000 -44.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.439.000 -4.425.000 -3.731.000 -4.264.000 -4.721.000
Driftskostnader -11.652.000 -9.305.000 -7.478.000 -8.953.000 -10.349.000
Driftsresultat 831.000 1.144.000 192.000 -244.000 -491.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -55.000 -69.000 -58.000 -61.000 -68.000
Finans -55.000 -69.000 -58.000 -61.000 -68.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 606.000 1.325.000 135.000 -305.000 -559.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 305.000 476.000 227.000 227.000 227.000
Fast eiendom 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 347.000 344.000 15.000 5.000 137.000
Sum varige driftsmidler 722.000 719.000 390.000 380.000 512.000
Sum finansielle anleggsmidler 566.000 113.000 54.000 168.000 326.000
Sum anleggsmidler 1.593.000 1.308.000 671.000 776.000 1.065.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.154.000 1.180.000 757.000 568.000 936.000
Andre fordringer 73.000 71.000 106.000 31.000 127.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 947.000 649.000 45.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 2.174.000 1.900.000 907.000 604.000 1.069.000
Sum eiendeler 3.767.000 3.208.000 1.578.000 1.380.000 2.134.000
Sum opptjent egenkapital 951.000 345.000 -979.000 -1.115.000 -809.000
Sum egenkapital 1.201.000 596.000 -729.000 -864.000 -559.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 135.000 204.000 136.000
Sum langsiktig gjeld 874.000 1.164.000 941.000 1.013.000 1.169.000
Leverandørgjeld 513.000 350.000 249.000 104.000 275.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 644.000 611.000 447.000 433.000 578.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 533.000 488.000 535.000 490.000 536.000
Sum kortsiktig gjeld 1.691.000 1.448.000 1.366.000 1.230.000 1.524.000
Sum gjeld og egenkapital 3.766.000 3.207.000 1.578.000 1.378.000 2.134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 483.000 452.000 -459.000 -626.000 -455.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 0.7 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 0.7 0.5 0.7
Soliditet 31.9 18.6 -46.2 -62.7 -26.2
Resultatgrad 6.7 10.9 2.5 -2.8
Rentedekningsgrad 15.1 16.6 3.3 - -7.2
Gjeldsgrad 2.1 4.4 -3.2 -2.6 -4.8
Total kapitalrentabilitet 22.1 35.7 12.2 -17.7
Signatur
09.08.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
 
Styre
NavnTittelAlder
Steinar NessetStyreleder68
Lars Vegar MårudStyremedlem55
Britt Fladmark HoltaStyremedlem62
Vidar BjørneråsVaramedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Britt Fladmark Holta20.0062
Steinar Nesset As60.00 
Lars Vegar Mårud20.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00