Straycon AS
Juridisk navn:  Straycon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93212933
Erling Skjalgssons allé 2 Erling Skjalgssons allé 2 Fax:
4009 Stavanger 4009 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 980065138
Aksjekapital: 130.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.03.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Solvik-Olsen Revisjon AS
Regnskapsfører: Finnøy Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,23%
Resultat  
  
-52,15%
Egenkapital  
  
-2,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.000.000 7.750.000 432.000 432.000 432.000
Resultat: 7.085.000 14.806.000 1.662.000 220.000 419.000
Egenkapital: 13.507.000 13.808.000 1.260.000 2.036.000 2.180.000
Regnskap for Straycon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.000.000 7.750.000 432.000 432.000 432.000
Driftskostnader -945.000 -475.000 -124.000 -113.000 -55.000
Driftsresultat 7.055.000 7.275.000 308.000 319.000 377.000
Finansinntekter 30.000 8.088.000 2.454.000 80.000 230.000
Finanskostnader -556.000 -1.099.000 -180.000 -188.000
Finans 30.000 7.532.000 1.355.000 -100.000 42.000
Resultat før skatt 7.085.000 14.806.000 1.662.000 220.000 419.000
Skattekostnad -1.552.000 -1.600.000 -29.000 -84.000 -67.000
Årsresultat 5.533.000 13.206.000 1.633.000 136.000 352.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.883.000 16.275.000 25.056.000 12.878.000 12.702.000
Sum omløpsmidler 513.000 2.531.000 3.183.000 1.158.000 2.069.000
Sum eiendeler 25.396.000 18.806.000 28.239.000 14.036.000 14.771.000
Sum opptjent egenkapital 13.377.000 13.678.000 1.160.000 1.936.000 2.080.000
Sum egenkapital 13.507.000 13.808.000 1.260.000 2.036.000 2.180.000
Sum langsiktig gjeld 11.752.000 3.665.000 24.592.000 11.974.000 12.565.000
Sum kortsiktig gjeld 136.000 1.333.000 2.387.000 26.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 25.395.000 18.806.000 28.239.000 14.036.000 14.771.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000.000 7.750.000 0 0 0
Andre inntekter 432.000 432.000 432.000
Driftsinntekter 8.000.000 7.750.000 432.000 432.000 432.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -854.000 -382.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -91.000 -93.000 -124.000 -113.000 -55.000
Driftskostnader -945.000 -475.000 -124.000 -113.000 -55.000
Driftsresultat 7.055.000 7.275.000 308.000 319.000 377.000
Finansinntekter 30.000 8.088.000 2.454.000 80.000 230.000
Finanskostnader -556.000 -1.099.000 -180.000 -188.000
Finans 30.000 7.532.000 1.355.000 -100.000 42.000
Konsernbidrag -1.415.000 -102.000 -280.000 -213.000
Utbytte -2.308.000 0 0
Årsresultat 5.533.000 13.206.000 1.633.000 136.000 352.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.237.000 5.237.000 5.237.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.237.000 5.237.000 5.237.000
Sum finansielle anleggsmidler 24.883.000 16.275.000 19.819.000 7.641.000 7.465.000
Sum anleggsmidler 24.883.000 16.275.000 25.056.000 12.878.000 12.702.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 354.000 2.306.000 2.308.000 1.081.000 1.853.000
Sum investeringer 189.000 32.000 71.000 166.000
Kasse, bank 159.000 36.000 843.000 7.000 51.000
Sum omløpsmidler 513.000 2.531.000 3.183.000 1.158.000 2.069.000
Sum eiendeler 25.396.000 18.806.000 28.239.000 14.036.000 14.771.000
Sum opptjent egenkapital 13.377.000 13.678.000 1.160.000 1.936.000 2.080.000
Sum egenkapital 13.507.000 13.808.000 1.260.000 2.036.000 2.180.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.752.000 3.665.000 24.592.000 11.974.000 12.565.000
Leverandørgjeld 10.000 0 0 0
Betalbar skatt 1.201.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 36.000 0 0 0
Utbytte -2.308.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 85.000 80.000 26.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 136.000 1.333.000 2.387.000 26.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 25.395.000 18.806.000 28.239.000 14.036.000 14.771.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 377.000 1.198.000 796.000 1.132.000 2.043.000
Likviditetsgrad 1 3.8 1.9 1.3 44.5 79.6
Likviditetsgrad 2 3.8 1.9 1.3 44.5 79.6
Soliditet 53.2 73.4 4.5 14.5 14.8
Resultatgrad 88.2 93.9 71.3 73.8 87.3
Rentedekningsgrad 13.1 0.3 1.8 2
Gjeldsgrad 0.9 0.4 21.4 5.9 5.8
Total kapitalrentabilitet 27.9 81.7 9.8 2.8 4.1
Signatur
08.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Øystein StrayStyreleder56
Lotte McgillStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Øystein Stray50.0056
Lotte Mcgill50.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00