Ge Vingmed Ultrasound AS
Juridisk navn:  Ge Vingmed Ultrasound AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33021100
Postboks 141 Strandpromenaden 45 Fax: 33021350
3191 Horten 3183 Horten
Fylke: Kommune: www.gehealthcare.com
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 938937583
Aksjekapital: 52.774.200 NOK
Antall ansatte: 240
Etableringsdato: 02.12.1985
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
29,88%
Resultat  
  
21,82%
Egenkapital  
  
18,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.180.464.000 1.678.865.000 1.637.309.000 1.768.525.000 1.610.840.000
Resultat: 162.222.000 133.162.000 109.692.000 110.424.000 142.710.000
Egenkapital: 1.024.805.000 862.983.000 732.814.000 617.898.000 504.486.000
Regnskap for Ge Vingmed Ultrasound AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.180.464.000 1.678.865.000 1.637.309.000 1.768.525.000 1.610.840.000
Driftskostnader -2.021.791.000 -1.540.739.000 -1.515.401.000 -1.629.421.000 -1.467.543.000
Driftsresultat 158.673.000 138.126.000 121.908.000 139.104.000 143.298.000
Finansinntekter 21.503.000 25.832.000 9.731.000 10.401.000 25.579.000
Finanskostnader -17.954.000 -30.796.000 -21.947.000 -39.080.000 -26.168.000
Finans 3.549.000 -4.964.000 -12.216.000 -28.679.000 -589.000
Resultat før skatt 162.222.000 133.162.000 109.692.000 110.424.000 142.710.000
Skattekostnad -34.765.000 -30.375.000 -26.103.000 -28.320.000 -39.595.000
Årsresultat 127.457.000 102.787.000 83.589.000 82.104.000 103.115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.339.000 215.930.000 217.929.000 214.334.000 210.343.000
Sum omløpsmidler 1.507.700.000 1.147.399.000 991.419.000 952.780.000 714.799.000
Sum eiendeler 1.719.039.000 1.363.329.000 1.209.348.000 1.167.114.000 925.142.000
Sum opptjent egenkapital 16.739.000 11.119.000 0 13.749.000 25.571.000
Sum egenkapital 1.024.805.000 862.983.000 732.814.000 617.898.000 504.486.000
Sum langsiktig gjeld 32.133.000 27.426.000 24.262.000 20.802.000 20.342.000
Sum kortsiktig gjeld 662.101.000 472.920.000 452.272.000 528.414.000 400.315.000
Sum gjeld og egenkapital 1.719.039.000 1.363.329.000 1.209.348.000 1.167.114.000 925.142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.924.503.000 1.440.297.000 1.388.245.000 1.490.427.000 1.391.352.000
Andre inntekter 255.961.000 238.568.000 249.064.000 278.097.000 219.489.000
Driftsinntekter 2.180.464.000 1.678.865.000 1.637.309.000 1.768.525.000 1.610.840.000
Varekostnad -1.611.752.000 -1.208.928.000 -1.226.786.000 -1.298.454.000 -1.184.828.000
Lønninger -303.604.000 -255.213.000 -215.974.000 -239.762.000 -222.119.000
Avskrivning -8.985.000 -9.298.000 -9.158.000 -9.105.000 -6.688.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -77.863.000 -60.396.000 -71.171.000 -83.451.000 -58.909.000
Driftskostnader -2.021.791.000 -1.540.739.000 -1.515.401.000 -1.629.421.000 -1.467.543.000
Driftsresultat 158.673.000 138.126.000 121.908.000 139.104.000 143.298.000
Finansinntekter 21.503.000 25.832.000 9.731.000 10.401.000 25.579.000
Finanskostnader -17.954.000 -30.796.000 -21.947.000 -39.080.000 -26.168.000
Finans 3.549.000 -4.964.000 -12.216.000 -28.679.000 -589.000
Konsernbidrag -121.837.000 -91.668.000 -99.203.000 -93.926.000 -77.544.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 127.457.000 102.787.000 83.589.000 82.104.000 103.115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.056.000 14.457.000 17.450.000 12.226.000 9.238.000
Fast eiendom 27.305.000 28.941.000 29.994.000 27.684.000 27.801.000
Maskiner anlegg 18.543.000 19.925.000 19.472.000 17.321.000 13.465.000
Driftsløsøre 5.667.000 6.023.000 4.034.000 3.769.000 9.230.000
Sum varige driftsmidler 53.026.000 57.216.000 56.222.000 57.851.000 56.848.000
Sum finansielle anleggsmidler 144.257.000 144.257.000 144.257.000 144.257.000 144.257.000
Sum anleggsmidler 211.339.000 215.930.000 217.929.000 214.334.000 210.343.000
Varebeholdning 128.058.000 84.845.000 64.049.000 85.995.000 85.257.000
Kundefordringer 538.445.000 191.996.000 198.554.000 148.884.000 157.949.000
Andre fordringer 39.619.000 22.899.000 33.883.000 717.901.000 460.098.000
Sum investeringer 0 0 0 0 11.496.000
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.507.700.000 1.147.399.000 991.419.000 952.780.000 714.799.000
Sum eiendeler 1.719.039.000 1.363.329.000 1.209.348.000 1.167.114.000 925.142.000
Sum opptjent egenkapital 16.739.000 11.119.000 0 13.749.000 25.571.000
Sum egenkapital 1.024.805.000 862.983.000 732.814.000 617.898.000 504.486.000
Sum avsetninger til forpliktelser 32.133.000 27.426.000 24.262.000 20.802.000 20.342.000
Gjeld til kredittinstitutt 180.091.000 133.649.000 181.576.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.133.000 27.426.000 24.262.000 20.802.000 20.342.000
Leverandørgjeld 399.646.000 260.989.000 184.951.000 283.481.000 197.373.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.376.000 19.331.000 22.071.000 31.545.000 33.055.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.988.000 58.951.000 63.674.000 213.389.000 169.887.000
Sum kortsiktig gjeld 662.101.000 472.920.000 452.272.000 528.414.000 400.315.000
Sum gjeld og egenkapital 1.719.039.000 1.363.329.000 1.209.348.000 1.167.114.000 925.142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 845.599.000 674.479.000 539.147.000 424.366.000 314.484.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.4 2.2 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 2.1 2.2 2.1 1.6 1.6
Soliditet 59.6 63.3 60.6 52.9 54.5
Resultatgrad 7.3 8.2 7.4 7.9 8.9
Rentedekningsgrad 8.8 4.5 5.6 3.6 6.5
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.7 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 10.5 1 10.9 12.8 18.3
Signatur
23.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER TO STYREMEDLEMMER
I FELLESSKAP.
Prokurister
23.03.2021
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anders WoldStyreleder63
Hans Kristian AasenStyremedlem61
Thomas Moe HalvorsrødStyremedlem48
Dagfinn SætreStyremedlem53
Jannicke Haugan VabøStyremedlem48
Kjetil Davidsen BuerStyremedlem56
Sara Emma Mari LagerfeltStyremedlem44
Eirik ChristoffersenStyremedlem35
Håvard HaugenStyremedlem40
Patrick RoggenbuckVaramedlem39
Trond KierulfVaramedlem50
Bård MosengVaramedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ge Healthcare Clinical Systems Norway As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00