Refsnes Data AS
Juridisk navn:  Refsnes Data AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91323376
Larsamyrå 18 Larsamyrå 18 Fax:
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 980126641
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 01.07.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
23,18%
Resultat  
  
-0,25%
Egenkapital  
  
40,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 44.157.000 35.848.000 38.534.000 35.174.000 30.350.000
Resultat: 15.458.000 15.497.000 16.867.000 13.542.000 9.050.000
Egenkapital: 202.000 144.000 1.159.000 103.000 176.000
Regnskap for Refsnes Data AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 44.157.000 35.848.000 38.534.000 35.174.000 30.350.000
Driftskostnader -28.536.000 -20.336.000 -21.666.000 -21.629.000 -21.304.000
Driftsresultat 15.622.000 15.512.000 16.868.000 13.546.000 9.046.000
Finansinntekter 265.000 531.000 5.000 5.000 4.000
Finanskostnader -429.000 -547.000 -6.000 -9.000 0
Finans -164.000 -16.000 -1.000 -4.000 4.000
Resultat før skatt 15.458.000 15.497.000 16.867.000 13.542.000 9.050.000
Skattekostnad -3.401.000 -3.411.000 -3.712.000 -3.115.000 -2.174.000
Årsresultat 12.057.000 12.086.000 13.155.000 10.427.000 6.876.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.900.000 1.500.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 19.792.000 18.557.000 20.692.000 17.640.000 12.790.000
Sum eiendeler 23.692.000 20.057.000 20.692.000 17.640.000 12.790.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 44.000 1.059.000 3.000 76.000
Sum egenkapital 202.000 144.000 1.159.000 103.000 176.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.490.000 19.913.000 19.533.000 17.537.000 12.614.000
Sum gjeld og egenkapital 23.692.000 20.057.000 20.692.000 17.640.000 12.790.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.157.000 35.848.000 38.534.000 35.174.000 30.350.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 44.157.000 35.848.000 38.534.000 35.174.000 30.350.000
Varekostnad -398.000 -156.000 0 0 0
Lønninger -26.213.000 -17.546.000 -20.210.000 -20.168.000 -19.855.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.925.000 -2.634.000 -1.456.000 -1.461.000 -1.449.000
Driftskostnader -28.536.000 -20.336.000 -21.666.000 -21.629.000 -21.304.000
Driftsresultat 15.622.000 15.512.000 16.868.000 13.546.000 9.046.000
Finansinntekter 265.000 531.000 5.000 5.000 4.000
Finanskostnader -429.000 -547.000 -6.000 -9.000 0
Finans -164.000 -16.000 -1.000 -4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -12.000.000 -13.100.000 -12.100.000 -10.500.000 -6.800.000
Årsresultat 12.057.000 12.086.000 13.155.000 10.427.000 6.876.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.900.000 1.500.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.900.000 1.500.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.431.000 3.390.000 2.838.000 3.216.000 2.971.000
Andre fordringer 182.000 299.000 41.000 151.000 41.000
Sum investeringer 23.000 23.000 0 0 0
Kasse, bank 15.156.000 14.846.000 17.813.000 14.274.000 9.778.000
Sum omløpsmidler 19.792.000 18.557.000 20.692.000 17.640.000 12.790.000
Sum eiendeler 23.692.000 20.057.000 20.692.000 17.640.000 12.790.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 44.000 1.059.000 3.000 76.000
Sum egenkapital 202.000 144.000 1.159.000 103.000 176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 208.000 205.000 27.000 11.000 18.000
Betalbar skatt 3.401.000 3.411.000 3.712.000 3.115.000 2.174.000
Skyldig offentlige avgifter 5.067.000 1.310.000 1.397.000 1.641.000 1.345.000
Utbytte -12.000.000 -13.100.000 -12.100.000 -10.500.000 -6.800.000
Annen kortsiktig gjeld 2.814.000 1.887.000 2.298.000 2.271.000 2.277.000
Sum kortsiktig gjeld 23.490.000 19.913.000 19.533.000 17.537.000 12.614.000
Sum gjeld og egenkapital 23.692.000 20.057.000 20.692.000 17.640.000 12.790.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.698.000 -1.356.000 1.159.000 103.000 176.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.1 1 1
Soliditet 0.9 0.7 5.6 0.6 1.4
Resultatgrad 35.4 43.3 43.8 38.5 29.8
Rentedekningsgrad 36.4 28.4 2811.3 1505.1
Gjeldsgrad 116.3 138.3 16.9 170.3 71.7
Total kapitalrentabilitet 67.1 80.0 81.5 76.8 70.8
Signatur
20.04.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Egil RefsnesStyreleder70
Hege RefsnesStyremedlem47
Ståle RefsnesVaramedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ståle Refsnes12.0044
Børge Refsnes12.0034
Hege Refsnes12.0047
Kjr Finans As12.00 
Jan Egil Refsnes52.0070
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00