Lasse Oppegaard Transport AS
Juridisk navn:  Lasse Oppegaard Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90960856
Hvalsenga 28 Hvalsenga 28 Fax:
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 939571809
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.06.1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tl Regnskap Torleif Lundgreen
Utvikling:
Omsetning  
  
23,08%
Resultat  
  
-146,15%
Egenkapital  
  
-4,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.000 13.000 67.000 93.000 51.000
Resultat: -32.000 -13.000 49.000 54.000 -5.000
Egenkapital: 631.000 663.000 676.000 2.138.000 2.241.000
Regnskap for Lasse Oppegaard Transport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.000 13.000 67.000 93.000 51.000
Driftskostnader -49.000 -37.000 -31.000 -47.000 -68.000
Driftsresultat -33.000 -24.000 36.000 46.000 -16.000
Finansinntekter 11.000 13.000 8.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 11.000 13.000 8.000 12.000
Resultat før skatt -32.000 -13.000 49.000 54.000 -5.000
Skattekostnad -11.000 -7.000 8.000
Årsresultat -32.000 -13.000 38.000 47.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 320.000 410.000 410.000 410.000 140.000
Sum omløpsmidler 311.000 253.000 1.908.000 2.081.000 2.467.000
Sum eiendeler 631.000 663.000 2.318.000 2.491.000 2.607.000
Sum opptjent egenkapital 531.000 563.000 576.000 2.038.000 2.141.000
Sum egenkapital 631.000 663.000 676.000 2.138.000 2.241.000
Sum langsiktig gjeld 0 117.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 1.642.000 236.000 205.000
Sum gjeld og egenkapital 631.000 663.000 2.318.000 2.491.000 2.607.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.000 13.000 67.000 93.000 51.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 16.000 13.000 67.000 93.000 51.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -4.000 -1.000 -3.000 -4.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -36.000 -28.000 -43.000 -67.000
Driftskostnader -49.000 -37.000 -31.000 -47.000 -68.000
Driftsresultat -33.000 -24.000 36.000 46.000 -16.000
Finansinntekter 11.000 13.000 8.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 11.000 13.000 8.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -150.000 -150.000
Årsresultat -32.000 -13.000 38.000 47.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 320.000 410.000 410.000 410.000 140.000
Sum anleggsmidler 320.000 410.000 410.000 410.000 140.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.000 3.000 0 0 10.000
Andre fordringer 2.000 147.000 145.000 145.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 307.000 103.000 1.763.000 1.936.000 2.312.000
Sum omløpsmidler 311.000 253.000 1.908.000 2.081.000 2.467.000
Sum eiendeler 631.000 663.000 2.318.000 2.491.000 2.607.000
Sum opptjent egenkapital 531.000 563.000 576.000 2.038.000 2.141.000
Sum egenkapital 631.000 663.000 676.000 2.138.000 2.241.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 117.000 161.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 117.000 161.000
Leverandørgjeld 0 19.000 1.000
Betalbar skatt 128.000 51.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 16.000 2.000
Utbytte -1.500.000 -150.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.642.000 236.000 205.000
Sum gjeld og egenkapital 631.000 663.000 2.318.000 2.491.000 2.607.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 311.000 253.000 266.000 1.845.000 2.262.000
Likviditetsgrad 1 1.2 8.8 1
Likviditetsgrad 2 1.2 8.8 1
Soliditet 100.0 100.0 29.2 85.8 8
Resultatgrad -206.3 -184.6 53.7 49.5 -31.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.4 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -5.2 -2.0 2.1 2.2 -0.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lasse Hans OppegaardStyreleder74
Marit OppegaardVaramedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Henning M Oppegaard2.0052
Lasse Hans Oppegaard98.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00