Go Classic AS
Juridisk navn:  Go Classic AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93200547
Storsandveien 71 Storsandveien 71 Fax:
3475 Sætre 3475 Sætre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 880428942
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 22.12.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Ado Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Oslofjorden As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,3%
Resultat  
  
97,21%
Egenkapital  
  
63,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.133.000 7.724.000 3.797.000 9.188.000 6.729.000
Resultat: 353.000 179.000 -869.000 224.000 322.000
Egenkapital: -200.000 -553.000 -732.000 119.000 -83.000
Regnskap for Go Classic AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.133.000 7.724.000 3.797.000 9.188.000 6.729.000
Driftskostnader -7.769.000 -7.535.000 -4.660.000 -8.952.000 -6.399.000
Driftsresultat 365.000 189.000 -864.000 236.000 329.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -11.000 -10.000 -6.000 -14.000 -7.000
Finans -11.000 -10.000 -6.000 -13.000 -7.000
Resultat før skatt 353.000 179.000 -869.000 224.000 322.000
Skattekostnad 0 19.000 -22.000 0
Årsresultat 353.000 179.000 -850.000 202.000 322.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 115.000 116.000 127.000 173.000
Sum omløpsmidler 1.673.000 673.000 640.000 1.500.000 1.000.000
Sum eiendeler 1.771.000 788.000 756.000 1.627.000 1.173.000
Sum opptjent egenkapital -300.000 -653.000 -832.000 19.000 -183.000
Sum egenkapital -200.000 -553.000 -732.000 119.000 -83.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 19.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.970.000 1.341.000 1.488.000 1.489.000 1.256.000
Sum gjeld og egenkapital 1.770.000 788.000 756.000 1.627.000 1.173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.080.000 7.706.000 3.766.000 9.285.000 6.550.000
Andre inntekter 54.000 18.000 31.000 -97.000 179.000
Driftsinntekter 8.133.000 7.724.000 3.797.000 9.188.000 6.729.000
Varekostnad -5.716.000 -3.955.000 -2.349.000 -6.806.000 -3.507.000
Lønninger -1.222.000 -2.749.000 -1.496.000 -1.435.000 -2.237.000
Avskrivning -15.000 -41.000 -43.000 -56.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -816.000 -790.000 -772.000 -655.000 -622.000
Driftskostnader -7.769.000 -7.535.000 -4.660.000 -8.952.000 -6.399.000
Driftsresultat 365.000 189.000 -864.000 236.000 329.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -11.000 -10.000 -6.000 -14.000 -7.000
Finans -11.000 -10.000 -6.000 -13.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 353.000 179.000 -850.000 202.000 322.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 98.000 115.000 116.000 127.000 173.000
Sum varige driftsmidler 98.000 115.000 116.000 127.000 173.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 98.000 115.000 116.000 127.000 173.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.510.000 384.000 544.000 1.335.000 732.000
Andre fordringer 20.000 27.000 28.000 46.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 143.000 261.000 68.000 119.000 245.000
Sum omløpsmidler 1.673.000 673.000 640.000 1.500.000 1.000.000
Sum eiendeler 1.771.000 788.000 756.000 1.627.000 1.173.000
Sum opptjent egenkapital -300.000 -653.000 -832.000 19.000 -183.000
Sum egenkapital -200.000 -553.000 -732.000 119.000 -83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 19.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 19.000 0
Leverandørgjeld 1.227.000 325.000 402.000 280.000 476.000
Betalbar skatt 0 0 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 220.000 390.000 147.000 316.000 243.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 522.000 626.000 939.000 890.000 536.000
Sum kortsiktig gjeld 1.970.000 1.341.000 1.488.000 1.489.000 1.256.000
Sum gjeld og egenkapital 1.770.000 788.000 756.000 1.627.000 1.173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -297.000 -668.000 -848.000 11.000 -256.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5 0.4 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.4 1 0.8
Soliditet -11.3 -70.2 -96.8 7.3 -7.1
Resultatgrad 4.5 2.4 -22.8 2.6 4.9
Rentedekningsgrad 33.2 18.9 16.9 4
Gjeldsgrad -9.9 -2.4 12.7 -15.1
Total kapitalrentabilitet 20.6 2 -114.3 14.6 2
Signatur
11.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Peter Charles EnnalsStyreleder49
Marianne EnnalsVaramedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Peter Charles Ennals100.0049
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00