Norsk Regnskapsstiftelse
Juridisk navn:  Norsk Regnskapsstiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23365200
Postboks 2914 Solli Henrik Ibsens Gate 100 Fax:
0230 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune: www.regnskapsstiftelse...
Oslo Oslo
Org.nr: 975550753
Aksjekapital: 225.000 NOK
Etableringsdato: 27.04.1989
Foretakstype: STI
Revisor: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
78,97%
Egenkapital  
  
-13,68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 161.000 0 9.000 9.000 13.000
Resultat: -41.000 -195.000 -214.000 -727.000 -920.000
Egenkapital: 265.000 307.000 502.000 716.000 1.443.000
Regnskap for Norsk Regnskapsstiftelse
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 161.000 9.000 9.000 13.000
Driftskostnader -202.000 -198.000 -223.000 -736.000 -933.000
Driftsresultat -41.000 -198.000 -214.000 -727.000 -920.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 0 0 0
Resultat før skatt -41.000 -195.000 -214.000 -727.000 -920.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -41.000 -195.000 -214.000 -727.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 272.000 307.000 502.000 733.000 1.452.000
Sum eiendeler 272.000 307.000 502.000 733.000 1.452.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 0 491.000 1.218.000
Sum egenkapital 265.000 307.000 502.000 716.000 1.443.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 1.000 0 18.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 271.000 308.000 502.000 734.000 1.452.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 160.000 0 0 0
Andre inntekter 1.000 9.000 9.000 13.000
Driftsinntekter 161.000 9.000 9.000 13.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -198.000 -223.000 -736.000 -933.000
Driftskostnader -202.000 -198.000 -223.000 -736.000 -933.000
Driftsresultat -41.000 -198.000 -214.000 -727.000 -920.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -41.000 -195.000 -214.000 -727.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 20.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 252.000 307.000 502.000 733.000 1.452.000
Sum omløpsmidler 272.000 307.000 502.000 733.000 1.452.000
Sum eiendeler 272.000 307.000 502.000 733.000 1.452.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 0 491.000 1.218.000
Sum egenkapital 265.000 307.000 502.000 716.000 1.443.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 1.000 0 18.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 1.000 0 18.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 271.000 308.000 502.000 734.000 1.452.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 266.000 306.000 502.000 715.000 1.443.000
Likviditetsgrad 1 45.3 307.0 40.7 161.3
Likviditetsgrad 2 45.3 307.0 0 40.7 161.3
Soliditet 97.8 99.7 1 97.5 99.4
Resultatgrad -25.5 -2377.8 -8077.8 -7076.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -15.1 -63.6 -42.6 -63.4
Signatur
23.11.2022
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
John Christian LangliStyreleder62
Ingebjørg HartoNestleder62
Frøystein GjesdalStyremedlem73
Fredrik MelleStyremedlem65
Carl FlockStyremedlem51
Hanne Kristine Storm OpsahlStyremedlem55
Steinar Sars KvifteStyremedlem55
Karen KvalevågStyremedlem57
Hans Robert SchwenckeVaramedlem72
Lars Aasmund Bunkholt EilifsenVaramedlem68
Hege Kristine HuseVaramedlem60
Siv Merethe ØveraasenVaramedlem52
Rune Aale-HansenVaramedlem52
Eirik Høiby AuslandVaramedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00