Procut AS
Juridisk navn:  Procut AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71226090
Gjerde Gjerde Fax:
6315 Innfjorden 6315 Innfjorden
Fylke: Kommune: www.dieseltank.no
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 980394972
Aksjekapital: 1.045.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 15.12.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Åndalsnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27,97%
Resultat  
  
-315,37%
Egenkapital  
  
294,19%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 15.163.000 21.052.000 17.771.000 15.367.000 15.803.000
Resultat: -1.703.000 -410.000 -127.000 -198.000 -1.906.000
Egenkapital: 1.356.000 344.000 664.000 763.000 917.000
Regnskap for Procut AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 15.163.000 21.052.000 17.771.000 15.367.000 15.803.000
Driftskostnader -16.407.000 -21.037.000 -17.473.000 -15.139.000 -17.269.000
Driftsresultat -1.244.000 15.000 298.000 228.000 -1.466.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 5.000 4.000
Finanskostnader -460.000 -426.000 -427.000 -431.000 -444.000
Finans -459.000 -425.000 -425.000 -426.000 -440.000
Resultat før skatt -1.703.000 -410.000 -127.000 -198.000 -1.906.000
Skattekostnad 375.000 90.000 28.000 44.000 408.000
Årsresultat -1.329.000 -319.000 -99.000 -154.000 -1.498.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.066.000 4.164.000 4.785.000 4.162.000 4.754.000
Sum omløpsmidler 10.345.000 6.925.000 6.810.000 6.854.000 6.741.000
Sum eiendeler 13.411.000 11.089.000 11.595.000 11.016.000 11.495.000
Sum opptjent egenkapital -2.029.000 -701.000 -381.000 -1.062.000 -908.000
Sum egenkapital 1.356.000 344.000 664.000 763.000 917.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.056.000 10.744.000 10.931.000 10.253.000 10.578.000
Sum gjeld og egenkapital 13.412.000 11.088.000 11.595.000 11.016.000 11.495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.163.000 21.052.000 17.767.000 15.295.000 15.803.000
Andre inntekter 4.000 73.000 0
Driftsinntekter 15.163.000 21.052.000 17.771.000 15.367.000 15.803.000
Varekostnad -9.203.000 -12.882.000 -9.586.000 -9.166.000 -9.390.000
Lønninger -3.690.000 -4.221.000 -4.558.000 -3.038.000 -3.883.000
Avskrivning -402.000 -553.000 -634.000 -683.000 -811.000
Nedskrivning -326.000 0 0
Andre driftskostnader -3.112.000 -2.965.000 -2.695.000 -2.252.000 -2.785.000
Driftskostnader -16.407.000 -21.037.000 -17.473.000 -15.139.000 -17.269.000
Driftsresultat -1.244.000 15.000 298.000 228.000 -1.466.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 5.000 4.000
Finanskostnader -460.000 -426.000 -427.000 -431.000 -444.000
Finans -459.000 -425.000 -425.000 -426.000 -440.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.329.000 -319.000 -99.000 -154.000 -1.498.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 311.000 596.000 506.000 478.000 434.000
Fast eiendom 2.374.000 2.610.000 2.797.000 3.041.000 3.300.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 381.000 958.000 1.483.000 643.000 1.020.000
Sum varige driftsmidler 2.756.000 3.568.000 4.279.000 3.684.000 4.320.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.066.000 4.164.000 4.785.000 4.162.000 4.754.000
Varebeholdning 6.068.000 5.259.000 4.174.000 4.186.000 4.280.000
Kundefordringer 1.007.000 830.000 1.797.000 2.104.000 932.000
Andre fordringer 3.111.000 173.000 141.000 101.000 1.001.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 158.000 663.000 698.000 462.000 528.000
Sum omløpsmidler 10.345.000 6.925.000 6.810.000 6.854.000 6.741.000
Sum eiendeler 13.411.000 11.089.000 11.595.000 11.016.000 11.495.000
Sum opptjent egenkapital -2.029.000 -701.000 -381.000 -1.062.000 -908.000
Sum egenkapital 1.356.000 344.000 664.000 763.000 917.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 340.000 348.000 475.000 211.000 674.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 911.000 745.000 1.273.000 628.000 560.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.805.000 9.651.000 9.183.000 9.413.000 9.344.000
Sum kortsiktig gjeld 12.056.000 10.744.000 10.931.000 10.253.000 10.578.000
Sum gjeld og egenkapital 13.412.000 11.088.000 11.595.000 11.016.000 11.495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.711.000 -3.819.000 -4.121.000 -3.399.000 -3.837.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.6 0.6 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2
Soliditet 10.1 3.1 5.7 6.9 8
Resultatgrad -8.2 0.1 1.7 1.5 -9.3
Rentedekningsgrad -2.7 0.7 0.5 -3.3
Gjeldsgrad 8.9 31.2 16.5 13.4 11.5
Total kapitalrentabilitet -9.3 0.1 2.6 2.1 -12.7
Signatur
28.11.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.11.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arvid GjerdeStyreleder71
Marianne GjerdeStyremedlem40
Håkon Stokke SætherStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arvid Gjerde As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00