Fimfilm As
Juridisk navn:  Fimfilm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56147830
Frudalen 62 Frudalen 62 Fax: 56147831
5306 Erdal 5306 Erdal
Fylke: Kommune: www.fimfilm.no
Vestland Askøy
Org.nr: 980396037
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.12.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Advisor Revisjon AS
Regnskapsfører: Veno Optimal As
Utvikling:
Omsetning  
  
-96,58%
Resultat  
  
-165,8%
Egenkapital  
  
-508,87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 124.000 3.625.000 736.000 1.142.000 3.024.000
Resultat: -631.000 959.000 -950.000 -80.000 -80.000
Egenkapital: -507.000 124.000 -835.000 115.000 195.000
Regnskap for Fimfilm As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 124.000 3.625.000 736.000 1.142.000 3.024.000
Driftskostnader -716.000 -2.656.000 -1.681.000 -1.207.000 -3.096.000
Driftsresultat -592.000 970.000 -945.000 -64.000 -72.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -11.000 -4.000 -16.000 -9.000
Finans -38.000 -11.000 -4.000 -16.000 -9.000
Resultat før skatt -631.000 959.000 -950.000 -80.000 -80.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -631.000 959.000 -950.000 -80.000 -80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 98.000 28.000 28.000 28.000
Sum omløpsmidler 2.739.000 1.197.000 899.000 1.113.000 1.627.000
Sum eiendeler 2.739.000 1.295.000 927.000 1.141.000 1.655.000
Sum opptjent egenkapital -607.000 24.000 -935.000 15.000 95.000
Sum egenkapital -507.000 124.000 -835.000 115.000 195.000
Sum langsiktig gjeld 312.000 338.000 320.000 153.000 240.000
Sum kortsiktig gjeld 2.933.000 832.000 1.442.000 873.000 1.221.000
Sum gjeld og egenkapital 2.738.000 1.294.000 927.000 1.141.000 1.656.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 124.000 3.625.000 736.000 1.142.000 3.024.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 124.000 3.625.000 736.000 1.142.000 3.024.000
Varekostnad -27.000 -1.634.000 -601.000 -138.000 -2.074.000
Lønninger -450.000 -546.000 -521.000 -523.000 -426.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -239.000 -476.000 -559.000 -546.000 -596.000
Driftskostnader -716.000 -2.656.000 -1.681.000 -1.207.000 -3.096.000
Driftsresultat -592.000 970.000 -945.000 -64.000 -72.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -11.000 -4.000 -16.000 -9.000
Finans -38.000 -11.000 -4.000 -16.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -631.000 959.000 -950.000 -80.000 -80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 98.000 28.000 28.000 28.000
Sum anleggsmidler 0 98.000 28.000 28.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.619.000 836.000 699.000 825.000 1.384.000
Andre fordringer 108.000 127.000 86.000 107.000 118.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 233.000 114.000 180.000 126.000
Sum omløpsmidler 2.739.000 1.197.000 899.000 1.113.000 1.627.000
Sum eiendeler 2.739.000 1.295.000 927.000 1.141.000 1.655.000
Sum opptjent egenkapital -607.000 24.000 -935.000 15.000 95.000
Sum egenkapital -507.000 124.000 -835.000 115.000 195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 236.000 0 0 0 285.000
Sum langsiktig gjeld 312.000 338.000 320.000 153.000 240.000
Leverandørgjeld 169.000 317.000 32.000 50.000 496.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 38.000 62.000 33.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.492.000 477.000 1.348.000 790.000 409.000
Sum kortsiktig gjeld 2.933.000 832.000 1.442.000 873.000 1.221.000
Sum gjeld og egenkapital 2.738.000 1.294.000 927.000 1.141.000 1.656.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -194.000 365.000 -543.000 240.000 406.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.4 0.6 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 0.6 1.3 1.4
Soliditet -18.5 9.6 -90.1 10.1 11.8
Resultatgrad -477.4 26.8 -128.4 -5.6 -2.4
Rentedekningsgrad -15.6 88.2 -236.3 -8.0
Gjeldsgrad -6.4 9.4 -2.1 8.9 7.5
Total kapitalrentabilitet -21.6 7 -101.9 -5.6 -4.3
Signatur
25.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Frode FimlandStyreleder61
Lisbeth Mari MoldestadStyremedlem60
Øystein FimlandStyremedlem33
Fimland EspenStyremedlem31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Frode Fimland100.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00