Mistra AS
Juridisk navn:  Mistra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52707950
Strandgata 94 Strandgata 94 Fax:
5528 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 980410617
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 29.12.1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kongshavn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-75,33%
Egenkapital  
  
4,95%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Resultat: 111.000 450.000 -13.000 340.000 435.000
Egenkapital: 1.844.000 1.757.000 1.406.000 1.416.000 1.150.000
Regnskap for Mistra AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Driftskostnader -446.000 -93.000 -541.000 -186.000 -82.000
Driftsresultat 154.000 507.000 59.000 414.000 518.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -43.000 -58.000 -72.000 -74.000 -83.000
Finans -43.000 -57.000 -72.000 -74.000 -83.000
Resultat før skatt 111.000 450.000 -13.000 340.000 435.000
Skattekostnad -24.000 -99.000 3.000 -74.000 -100.000
Årsresultat 87.000 351.000 -10.000 266.000 335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.617.000 2.665.000 2.713.000 2.760.000 2.809.000
Sum omløpsmidler 579.000 541.000 271.000 358.000 405.000
Sum eiendeler 3.196.000 3.206.000 2.984.000 3.118.000 3.214.000
Sum opptjent egenkapital 1.744.000 1.657.000 1.306.000 1.316.000 1.050.000
Sum egenkapital 1.844.000 1.757.000 1.406.000 1.416.000 1.150.000
Sum langsiktig gjeld 1.273.000 1.305.000 1.519.000 1.617.000 1.822.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 143.000 59.000 85.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 3.196.000 3.205.000 2.984.000 3.118.000 3.212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Driftsinntekter 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -398.000 -45.000 -493.000 -138.000 -28.000
Driftskostnader -446.000 -93.000 -541.000 -186.000 -82.000
Driftsresultat 154.000 507.000 59.000 414.000 518.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -43.000 -58.000 -72.000 -74.000 -83.000
Finans -43.000 -57.000 -72.000 -74.000 -83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -120.000
Årsresultat 87.000 351.000 -10.000 266.000 335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.617.000 2.665.000 2.713.000 2.761.000 2.809.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.617.000 2.665.000 2.713.000 2.761.000 2.809.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.617.000 2.665.000 2.713.000 2.760.000 2.809.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 88.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 579.000 541.000 271.000 270.000 405.000
Sum omløpsmidler 579.000 541.000 271.000 358.000 405.000
Sum eiendeler 3.196.000 3.206.000 2.984.000 3.118.000 3.214.000
Sum opptjent egenkapital 1.744.000 1.657.000 1.306.000 1.316.000 1.050.000
Sum egenkapital 1.844.000 1.757.000 1.406.000 1.416.000 1.150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 113.000 109.000 95.000 98.000 94.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.273.000 1.305.000 1.519.000 1.617.000 1.822.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 21.000 85.000 0 70.000 96.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -120.000
Annen kortsiktig gjeld 58.000 59.000 59.000 14.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 143.000 59.000 85.000 240.000
Sum gjeld og egenkapital 3.196.000 3.205.000 2.984.000 3.118.000 3.212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 500.000 398.000 212.000 273.000 165.000
Likviditetsgrad 1 7.3 3.8 4.6 4.2 1.7
Likviditetsgrad 2 7.3 3.8 4.6 4.2 1.7
Soliditet 57.7 54.8 47.1 45.4 35.8
Resultatgrad 25.7 84.5 9.8 6 86.3
Rentedekningsgrad 3.6 8.7 0.8 5.6 6.2
Gjeldsgrad 0.7 0.8 1.1 1.2 1.8
Total kapitalrentabilitet 4.8 15.9 2 13.3 16.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Michael StrandStyreleder65
Astrid Vabø StrandVaramedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Michael Strand100.0065
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00