Dr Petter Lossius AS
Juridisk navn:  Dr Petter Lossius AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55232814
Forskjønnelsen 7D Forskjønnelsen 7D Fax: 55232820
5022 Bergen 5022 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980680940
Aksjekapital: 143.400 NOK
Etableringsdato: 15.01.1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bergen Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
82,67%
Egenkapital  
  
-26,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.000 2.000 4.586.000 4.475.000 4.497.000
Resultat: -52.000 -300.000 2.862.000 2.079.000 2.293.000
Egenkapital: 115.000 156.000 391.000 167.000 186.000
Regnskap for Dr Petter Lossius AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.000 2.000 4.586.000 4.475.000 4.497.000
Driftskostnader -55.000 -306.000 -1.727.000 -2.399.000 -2.210.000
Driftsresultat -53.000 -304.000 2.860.000 2.076.000 2.288.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 3.000 3.000 3.000 5.000
Resultat før skatt -52.000 -300.000 2.862.000 2.079.000 2.293.000
Skattekostnad 11.000 65.000 -639.000 -498.000 -573.000
Årsresultat -41.000 -235.000 2.224.000 1.581.000 1.720.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 39.000 386.000 562.000
Sum omløpsmidler 445.000 525.000 3.211.000 2.172.000 2.176.000
Sum eiendeler 445.000 525.000 3.250.000 2.558.000 2.738.000
Sum opptjent egenkapital -149.000 -108.000 127.000 -97.000 -78.000
Sum egenkapital 115.000 156.000 391.000 167.000 186.000
Sum langsiktig gjeld 273.000 341.000 434.000 25.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 57.000 28.000 2.425.000 2.365.000 2.532.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 525.000 3.250.000 2.557.000 2.738.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 2.000 2.237.000 4.475.000 4.497.000
Andre inntekter 0 2.349.000 0 0
Driftsinntekter 2.000 2.000 4.586.000 4.475.000 4.497.000
Varekostnad 0 -33.000 -76.000 -30.000
Lønninger -224.000 -1.122.000 -1.363.000 -1.306.000
Avskrivning 0 0 -63.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -82.000 -572.000 -897.000 -820.000
Driftskostnader -55.000 -306.000 -1.727.000 -2.399.000 -2.210.000
Driftsresultat -53.000 -304.000 2.860.000 2.076.000 2.288.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 3.000 3.000 3.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 -1.600.000 -1.700.000
Årsresultat -41.000 -235.000 2.224.000 1.581.000 1.720.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 35.000 280.000 294.000
Sum varige driftsmidler 0 35.000 280.000 294.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 4.000 106.000 267.000
Sum anleggsmidler 0 39.000 386.000 562.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 27.000 13.000
Andre fordringer 2.000 37.000 4.000 -1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 443.000 488.000 3.206.000 2.145.000 2.163.000
Sum omløpsmidler 445.000 525.000 3.211.000 2.172.000 2.176.000
Sum eiendeler 445.000 525.000 3.250.000 2.558.000 2.738.000
Sum opptjent egenkapital -149.000 -108.000 127.000 -97.000 -78.000
Sum egenkapital 115.000 156.000 391.000 167.000 186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 273.000 341.000 434.000 25.000 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 273.000 341.000 434.000 25.000 20.000
Leverandørgjeld 0 0 0 9.000
Betalbar skatt 57.000 28.000 229.000 492.000 576.000
Skyldig offentlige avgifter 0 75.000 127.000 108.000
Utbytte 0 -2.000.000 -1.600.000 -1.700.000
Annen kortsiktig gjeld 0 2.120.000 1.745.000 1.840.000
Sum kortsiktig gjeld 57.000 28.000 2.425.000 2.365.000 2.532.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 525.000 3.250.000 2.557.000 2.738.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 388.000 497.000 786.000 -193.000 -356.000
Likviditetsgrad 1 7.8 18.8 1.3 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 7.8 18.8 1.3 0.9 0.9
Soliditet 25.8 29.7 1 6.5 6.8
Resultatgrad -2.650.0 62.4 46.4 50.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.9 2.4 7.3 14.3 13.7
Total kapitalrentabilitet -11.5 -57.3 88.1 81.3 83.7
Signatur
09.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Petter LossiusStyreleder71
Eli Berte Rørbakken LossiusVaramedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Petter Lossius100.0071
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00