Norges Huseierforbund
Juridisk navn:  Norges Huseierforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22421790
Postboks 14, Kristianborg Kanalveien 62 Fax:
5822 Bergen 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 941255280
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 25.03.1912
Foretakstype: FLI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Økolab As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,04%
Resultat  
  
-421,57%
Egenkapital  
  
-1,76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.331.000 3.545.000 4.030.000 4.610.000 5.396.000
Resultat: -328.000 102.000 -1.110.000 -2.225.000 -1.207.000
Egenkapital: 18.273.000 18.601.000 18.499.000 19.610.000 21.835.000
Regnskap for Norges Huseierforbund
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.331.000 3.545.000 4.030.000 4.610.000 5.396.000
Driftskostnader -4.400.000 -4.765.000 -4.800.000 -6.951.000 -6.817.000
Driftsresultat -1.070.000 -1.220.000 -771.000 -2.341.000 -1.421.000
Finansinntekter 742.000 1.333.000 -335.000 175.000 214.000
Finanskostnader -10.000 -5.000 -58.000 0
Finans 742.000 1.323.000 -340.000 117.000 214.000
Resultat før skatt -328.000 102.000 -1.110.000 -2.225.000 -1.207.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -328.000 102.000 -1.110.000 -2.225.000 -1.207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 87.000 97.000 102.000 425.000
Sum omløpsmidler 18.936.000 19.012.000 18.931.000 20.275.000 22.213.000
Sum eiendeler 18.986.000 19.099.000 19.028.000 20.377.000 22.638.000
Sum opptjent egenkapital 18.273.000 18.601.000 18.499.000 19.610.000 21.835.000
Sum egenkapital 18.273.000 18.601.000 18.499.000 19.610.000 21.835.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 712.000 498.000 529.000 767.000 804.000
Sum gjeld og egenkapital 18.985.000 19.099.000 19.028.000 20.377.000 22.639.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.128.000 3.468.000 3.885.000 4.329.000 4.933.000
Andre inntekter 203.000 76.000 144.000 280.000 463.000
Driftsinntekter 3.331.000 3.545.000 4.030.000 4.610.000 5.396.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -3.146.000 -3.391.000 -3.390.000 -3.749.000 -4.049.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.254.000 -1.374.000 -1.410.000 -3.202.000 -2.768.000
Driftskostnader -4.400.000 -4.765.000 -4.800.000 -6.951.000 -6.817.000
Driftsresultat -1.070.000 -1.220.000 -771.000 -2.341.000 -1.421.000
Finansinntekter 742.000 1.333.000 -335.000 175.000 214.000
Finanskostnader -10.000 -5.000 -58.000 0
Finans 742.000 1.323.000 -340.000 117.000 214.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -328.000 102.000 -1.110.000 -2.225.000 -1.207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 87.000 97.000 102.000 425.000
Sum anleggsmidler 50.000 87.000 97.000 102.000 425.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 40.000 65.000 15.000 176.000 18.000
Sum investeringer 6.414.000 5.727.000 4.514.000 0 0
Kasse, bank 12.482.000 13.221.000 14.402.000 20.099.000 22.195.000
Sum omløpsmidler 18.936.000 19.012.000 18.931.000 20.275.000 22.213.000
Sum eiendeler 18.986.000 19.099.000 19.028.000 20.377.000 22.638.000
Sum opptjent egenkapital 18.273.000 18.601.000 18.499.000 19.610.000 21.835.000
Sum egenkapital 18.273.000 18.601.000 18.499.000 19.610.000 21.835.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 183.000 27.000 13.000 166.000 166.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 205.000 180.000 189.000 265.000 279.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 324.000 292.000 326.000 337.000 358.000
Sum kortsiktig gjeld 712.000 498.000 529.000 767.000 804.000
Sum gjeld og egenkapital 18.985.000 19.099.000 19.028.000 20.377.000 22.639.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.224.000 18.514.000 18.402.000 19.508.000 21.409.000
Likviditetsgrad 1 26.6 38.2 35.8 26.4 27.6
Likviditetsgrad 2 26.6 38.2 35.8 26.4 27.6
Soliditet 96.2 97.4 97.2 96.2 96.4
Resultatgrad -32.1 -34.4 -19.1 -50.8 -26.3
Rentedekningsgrad -154.2 -40.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -1.7 0.6 -5.8 -10.6 -5.3
Signatur
18.02.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.02.2022
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Cathrine HalstensenStyreleder44
Geir Johan EkelandNestleder76
Lise Mathisen TawapeiStyremedlem44
Helge SchrøderStyremedlem75
Toril RobergStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00