Smidt & Ingebrigtsen AS
Juridisk navn:  Smidt & Ingebrigtsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55116400
Postboks 181 Nesttun Østre Nesttunvegen 12 Fax: 55116401
5852 Bergen 5221 Nesttun
Fylke: Kommune: www.smias.no
Vestland Bergen
Org.nr: 980768457
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 02.05.1999
Foretakstype: AS
Revisor: Minde Revisjon As
Regnskapsfører: Sentrum Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,69%
Resultat  
  
-21,47%
Egenkapital  
  
-87,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.849.000 18.865.000 17.706.000 17.705.000 16.879.000
Resultat: 4.255.000 5.418.000 4.984.000 4.507.000 3.620.000
Egenkapital: 972.000 7.954.000 7.728.000 7.840.000 7.876.000
Regnskap for Smidt & Ingebrigtsen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.849.000 18.865.000 17.706.000 17.705.000 16.879.000
Driftskostnader -12.624.000 -13.492.000 -12.784.000 -13.260.000 -13.328.000
Driftsresultat 4.225.000 5.374.000 4.921.000 4.445.000 3.551.000
Finansinntekter 30.000 46.000 64.000 68.000 78.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -6.000 -9.000
Finans 30.000 44.000 63.000 62.000 69.000
Resultat før skatt 4.255.000 5.418.000 4.984.000 4.507.000 3.620.000
Skattekostnad -937.000 -1.192.000 -1.097.000 -1.043.000 -877.000
Årsresultat 3.318.000 4.226.000 3.888.000 3.464.000 2.744.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 109.000 130.000 73.000 123.000
Sum omløpsmidler 7.926.000 16.068.000 15.674.000 15.391.000 14.884.000
Sum eiendeler 7.951.000 16.177.000 15.804.000 15.464.000 15.007.000
Sum opptjent egenkapital 772.000 7.754.000 7.528.000 7.640.000 7.676.000
Sum egenkapital 972.000 7.954.000 7.728.000 7.840.000 7.876.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.979.000 8.224.000 8.077.000 7.624.000 7.131.000
Sum gjeld og egenkapital 7.951.000 16.178.000 15.805.000 15.464.000 15.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.849.000 18.865.000 17.706.000 17.705.000 16.879.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 16.849.000 18.865.000 17.706.000 17.705.000 16.879.000
Varekostnad -507.000 -1.035.000 -15.000 -11.000 -208.000
Lønninger -10.722.000 -10.996.000 -11.123.000 -11.625.000 -11.378.000
Avskrivning -15.000 -16.000 -24.000 -43.000 -139.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.380.000 -1.445.000 -1.622.000 -1.581.000 -1.603.000
Driftskostnader -12.624.000 -13.492.000 -12.784.000 -13.260.000 -13.328.000
Driftsresultat 4.225.000 5.374.000 4.921.000 4.445.000 3.551.000
Finansinntekter 30.000 46.000 64.000 68.000 78.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -6.000 -9.000
Finans 30.000 44.000 63.000 62.000 69.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.300.000 -4.000.000 -4.000.000 -3.500.000 -3.000.000
Årsresultat 3.318.000 4.226.000 3.888.000 3.464.000 2.744.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 80.000 85.000 51.000 58.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 29.000 45.000 22.000 65.000
Sum varige driftsmidler 14.000 29.000 45.000 22.000 65.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 109.000 130.000 73.000 123.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.961.000 2.073.000 1.962.000 2.553.000 2.691.000
Andre fordringer 137.000 133.000 452.000 441.000 367.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.828.000 13.862.000 13.260.000 12.397.000 11.827.000
Sum omløpsmidler 7.926.000 16.068.000 15.674.000 15.391.000 14.884.000
Sum eiendeler 7.951.000 16.177.000 15.804.000 15.464.000 15.007.000
Sum opptjent egenkapital 772.000 7.754.000 7.528.000 7.640.000 7.676.000
Sum egenkapital 972.000 7.954.000 7.728.000 7.840.000 7.876.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 1.000 16.000 140.000 265.000
Betalbar skatt 868.000 1.187.000 1.131.000 1.036.000 886.000
Skyldig offentlige avgifter 1.616.000 1.524.000 1.503.000 1.572.000 1.647.000
Utbytte -3.300.000 -4.000.000 -4.000.000 -3.500.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.191.000 1.512.000 1.427.000 1.376.000 1.333.000
Sum kortsiktig gjeld 6.979.000 8.224.000 8.077.000 7.624.000 7.131.000
Sum gjeld og egenkapital 7.951.000 16.178.000 15.805.000 15.464.000 15.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 947.000 7.844.000 7.597.000 7.767.000 7.753.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.0 1.9 2 2.1
Likviditetsgrad 2 1.1 2.0 1.9 2 2.1
Soliditet 12.2 49.2 48.9 50.7 52.5
Resultatgrad 25.1 28.5 27.8 25.1 2
Rentedekningsgrad 2.687.0 4 740.8 394.6
Gjeldsgrad 7.2 1.0 1 1 0.9
Total kapitalrentabilitet 53.5 33.5 31.5 29.2 24.2
Signatur
07.06.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2022
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Leif Olav BogenStyreleder55
Kari Sveva DowsettStyremedlem53
Øyvind HøvdingStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Christina Eliassen2.0068
Shefqet Fejzi2.0046
Tommy Tveita Haga2.0038
Smidt & Smule As39.50 
Vidar Folke Skogseide8.0051
Øyvind André Hoff Torsvik2.0034
Tomin As39.50 
Terje Skevik5.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00