Ivar Almroth Transport & Graving AS
Juridisk navn:  Ivar Almroth Transport & Graving AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97791690
Kjennveien 16 Kjennveien 16 Fax:
1470 Lørenskog 1470 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 941675417
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 05.10.1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,79%
Resultat  
  
618,18%
Egenkapital  
  
6,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.334.000 2.426.000 2.518.000 3.201.000 2.274.000
Resultat: 79.000 11.000 47.000 492.000 -111.000
Egenkapital: 1.075.000 1.014.000 1.006.000 970.000 585.000
Regnskap for Ivar Almroth Transport & Graving AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.334.000 2.426.000 2.518.000 3.201.000 2.274.000
Driftskostnader -2.222.000 -2.379.000 -2.419.000 -2.652.000 -2.336.000
Driftsresultat 112.000 47.000 99.000 550.000 -63.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0
Finanskostnader -33.000 -41.000 -53.000 -58.000 -48.000
Finans -33.000 -37.000 -53.000 -58.000 -48.000
Resultat før skatt 79.000 11.000 47.000 492.000 -111.000
Skattekostnad -17.000 -2.000 -11.000 -107.000 28.000
Årsresultat 61.000 8.000 36.000 385.000 -83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.750.000 2.016.000 2.261.000 2.158.000 1.690.000
Sum omløpsmidler 301.000 341.000 302.000 333.000 397.000
Sum eiendeler 2.051.000 2.357.000 2.563.000 2.491.000 2.087.000
Sum opptjent egenkapital 975.000 914.000 906.000 870.000 485.000
Sum egenkapital 1.075.000 1.014.000 1.006.000 970.000 585.000
Sum langsiktig gjeld 700.000 928.000 1.165.000 1.185.000 1.173.000
Sum kortsiktig gjeld 276.000 415.000 392.000 336.000 330.000
Sum gjeld og egenkapital 2.051.000 2.357.000 2.563.000 2.491.000 2.088.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.334.000 2.426.000 2.518.000 3.201.000 2.274.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.334.000 2.426.000 2.518.000 3.201.000 2.274.000
Varekostnad -561.000 -556.000 -577.000 -781.000 -344.000
Lønninger -948.000 -1.145.000 -1.130.000 -1.021.000 -1.081.000
Avskrivning -266.000 -247.000 -256.000 -255.000 -372.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -447.000 -431.000 -456.000 -595.000 -539.000
Driftskostnader -2.222.000 -2.379.000 -2.419.000 -2.652.000 -2.336.000
Driftsresultat 112.000 47.000 99.000 550.000 -63.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0
Finanskostnader -33.000 -41.000 -53.000 -58.000 -48.000
Finans -33.000 -37.000 -53.000 -58.000 -48.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 61.000 8.000 36.000 385.000 -83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 1.287.000 1.264.000 1.412.000 1.210.000 976.000
Driftsløsøre 269.000 558.000 657.000 756.000 522.000
Sum varige driftsmidler 1.556.000 1.822.000 2.069.000 1.966.000 1.498.000
Sum finansielle anleggsmidler 194.000 194.000 192.000 192.000 192.000
Sum anleggsmidler 1.750.000 2.016.000 2.261.000 2.158.000 1.690.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 46.000 133.000 0 87.000
Andre fordringer 0 9.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 301.000 295.000 169.000 324.000 297.000
Sum omløpsmidler 301.000 341.000 302.000 333.000 397.000
Sum eiendeler 2.051.000 2.357.000 2.563.000 2.491.000 2.087.000
Sum opptjent egenkapital 975.000 914.000 906.000 870.000 485.000
Sum egenkapital 1.075.000 1.014.000 1.006.000 970.000 585.000
Sum avsetninger til forpliktelser 185.000 168.000 166.000 155.000 48.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 700.000 928.000 1.165.000 1.185.000 1.173.000
Leverandørgjeld 26.000 123.000 110.000 120.000 88.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 102.000 124.000 113.000 105.000 121.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 147.000 168.000 170.000 110.000 121.000
Sum kortsiktig gjeld 276.000 415.000 392.000 336.000 330.000
Sum gjeld og egenkapital 2.051.000 2.357.000 2.563.000 2.491.000 2.088.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 -74.000 -90.000 -3.000 67.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 0.8 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.8 1 1.2
Soliditet 52.4 43.0 39.3 38.9 2
Resultatgrad 4.8 1.9 3.9 17.2 -2.8
Rentedekningsgrad 3.4 1.1 1.9 9.5 -1.3
Gjeldsgrad 0.9 1.3 1.5 1.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 5.5 2.2 3.9 22.1
Signatur
02.06.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ronny AlmrothStyreleder58
Christer Hovde AlmrothStyremedlem37
Jorunn AlmrothVaramedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ronny Almroth100.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00