Oremarka Eiendom As
Juridisk navn:  Oremarka Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63905355
c/o Olav Martin Lund Kirkevegen 27 Kirkevegen 27 Fax: 63903397
2150 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 980890120
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 28.12.1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
228,62%
Resultat  
  
657%
Egenkapital  
  
227,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.489.000 1.366.000 1.426.000 1.402.000 1.538.000
Resultat: 3.081.000 407.000 -11.000 -134.000 -1.000
Egenkapital: 3.843.000 1.175.000 1.159.000 1.168.000 1.266.000
Regnskap for Oremarka Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.489.000 1.366.000 1.426.000 1.402.000 1.538.000
Driftskostnader -1.304.000 -779.000 -1.237.000 -1.324.000 -1.292.000
Driftsresultat 3.186.000 586.000 188.000 78.000 246.000
Finansinntekter 0 4.000 7.000 7.000
Finanskostnader -105.000 -180.000 -203.000 -220.000 -254.000
Finans -105.000 -180.000 -199.000 -213.000 -247.000
Resultat før skatt 3.081.000 407.000 -11.000 -134.000 -1.000
Skattekostnad -678.000 -80.000 3.000 37.000 8.000
Årsresultat 2.403.000 327.000 -9.000 -97.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.146.000 5.476.000 5.704.000 6.129.000 5.920.000
Sum omløpsmidler 575.000 253.000 170.000 353.000 505.000
Sum eiendeler 4.721.000 5.729.000 5.874.000 6.482.000 6.425.000
Sum opptjent egenkapital 3.743.000 1.075.000 1.059.000 1.068.000 1.166.000
Sum egenkapital 3.843.000 1.175.000 1.159.000 1.168.000 1.266.000
Sum langsiktig gjeld 683.000 3.629.000 4.109.000 4.562.000 5.018.000
Sum kortsiktig gjeld 195.000 926.000 605.000 753.000 142.000
Sum gjeld og egenkapital 4.721.000 5.730.000 5.873.000 6.483.000 6.426.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 0 0 0 28.000
Andre inntekter 4.484.000 1.366.000 1.426.000 1.402.000 1.509.000
Driftsinntekter 4.489.000 1.366.000 1.426.000 1.402.000 1.538.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -311.000 -144.000 -473.000 -452.000 -284.000
Avskrivning -57.000 -229.000 -426.000 -376.000 -259.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -936.000 -406.000 -338.000 -496.000 -749.000
Driftskostnader -1.304.000 -779.000 -1.237.000 -1.324.000 -1.292.000
Driftsresultat 3.186.000 586.000 188.000 78.000 246.000
Finansinntekter 0 4.000 7.000 7.000
Finanskostnader -105.000 -180.000 -203.000 -220.000 -254.000
Finans -105.000 -180.000 -199.000 -213.000 -247.000
Konsernbidrag -312.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.403.000 327.000 -9.000 -97.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.146.000 5.323.000 5.529.000 5.801.000 5.430.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 175.000 328.000 490.000
Sum varige driftsmidler 4.146.000 5.323.000 5.704.000 6.129.000 5.920.000
Sum finansielle anleggsmidler 153.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.146.000 5.476.000 5.704.000 6.129.000 5.920.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 8.000 70.000 133.000 0
Andre fordringer 4.000 1.000 8.000 75.000 407.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 563.000 244.000 93.000 145.000 82.000
Sum omløpsmidler 575.000 253.000 170.000 353.000 505.000
Sum eiendeler 4.721.000 5.729.000 5.874.000 6.482.000 6.425.000
Sum opptjent egenkapital 3.743.000 1.075.000 1.059.000 1.068.000 1.166.000
Sum egenkapital 3.843.000 1.175.000 1.159.000 1.168.000 1.266.000
Sum avsetninger til forpliktelser 683.000 100.000 120.000 133.000 170.000
Gjeld til kredittinstitutt 400.000 0 0 40.000
Sum langsiktig gjeld 683.000 3.629.000 4.109.000 4.562.000 5.018.000
Leverandørgjeld 16.000 -8.000 -15.000 -5.000 13.000
Betalbar skatt 123.000 12.000 10.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 54.000 41.000 134.000 71.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 468.000 569.000 624.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 195.000 926.000 605.000 753.000 142.000
Sum gjeld og egenkapital 4.721.000 5.730.000 5.873.000 6.483.000 6.426.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 380.000 -673.000 -435.000 -400.000 363.000
Likviditetsgrad 1 2.9 0.3 0.3 0.5 3.6
Likviditetsgrad 2 2.9 0.3 0.3 0.5 3.6
Soliditet 81.4 20.5 19.7 1 19.7
Resultatgrad 71.0 42.9 13.2 5.6 1
Rentedekningsgrad 30.3 3.3 0.9 0.4 1
Gjeldsgrad 0.2 3.9 4.1 4.6 4.1
Total kapitalrentabilitet 67.5 10.2 3.3 1.3 3.9
Signatur
07.12.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.12.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Olav Martin LundStyreleder76
Astrid Helene LundNestleder74
Kjell Ivar LundStyremedlem50
Maria Helen LundStyremedlem41
Anne Heidi LundStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Milepælen Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00