Ullensaker Almenning
Juridisk navn:  Ullensaker Almenning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63930610
Nordåsvegen 5 Nordåsvegen 5 Fax: 63930601
2032 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune: www.romeriks-almeninge...
Viken Nannestad
Org.nr: 941912753
Aksjekapital: 12.493 NOK
Etableringsdato: 31.12.1857
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Allsidig Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37,01%
Resultat  
  
-24,39%
Egenkapital  
  
0,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.864.000 2.959.000 2.806.000 3.542.000 1.588.000
Resultat: 1.956.000 2.587.000 254.000 2.192.000 513.000
Egenkapital: 26.620.000 26.400.000 24.339.000 24.410.000 22.765.000
Regnskap for Ullensaker Almenning
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.864.000 2.959.000 2.806.000 3.542.000 1.588.000
Driftskostnader -1.469.000 -2.491.000 -2.076.000 -2.741.000 -1.544.000
Driftsresultat 395.000 468.000 730.000 801.000 44.000
Finansinntekter 1.795.000 2.117.000 -390.000 1.452.000 512.000
Finanskostnader -234.000 1.000 -87.000 -61.000 -44.000
Finans 1.561.000 2.118.000 -477.000 1.391.000 468.000
Resultat før skatt 1.956.000 2.587.000 254.000 2.192.000 513.000
Skattekostnad -637.000 -39.000 -45.000 -49.000 -6.000
Årsresultat 1.319.000 2.548.000 209.000 2.143.000 507.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.871.000 2.891.000 3.059.000 2.667.000 2.747.000
Sum omløpsmidler 21.737.000 24.558.000 22.529.000 22.889.000 20.575.000
Sum eiendeler 30.608.000 27.449.000 25.588.000 25.556.000 23.322.000
Sum opptjent egenkapital 26.620.000 26.400.000 24.339.000 24.410.000 22.765.000
Sum egenkapital 26.620.000 26.400.000 24.339.000 24.410.000 22.765.000
Sum langsiktig gjeld 2.570.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.417.000 1.049.000 1.249.000 1.145.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 30.607.000 27.449.000 25.588.000 25.555.000 23.323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.025.000 2.035.000 2.009.000 2.981.000 990.000
Andre inntekter 839.000 924.000 797.000 561.000 599.000
Driftsinntekter 1.864.000 2.959.000 2.806.000 3.542.000 1.588.000
Varekostnad -183.000 -198.000 -15.000 -55.000 -18.000
Lønninger -183.000 -138.000 -107.000 -53.000 -100.000
Avskrivning -70.000 -73.000 -77.000 -81.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.033.000 -2.082.000 -1.877.000 -2.552.000 -1.346.000
Driftskostnader -1.469.000 -2.491.000 -2.076.000 -2.741.000 -1.544.000
Driftsresultat 395.000 468.000 730.000 801.000 44.000
Finansinntekter 1.795.000 2.117.000 -390.000 1.452.000 512.000
Finanskostnader -234.000 1.000 -87.000 -61.000 -44.000
Finans 1.561.000 2.118.000 -477.000 1.391.000 468.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.099.000 -487.000 -750.000 -497.000 -502.000
Årsresultat 1.319.000 2.548.000 209.000 2.143.000 507.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.955.000 2.025.000 2.098.000 2.174.000 2.255.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.955.000 2.025.000 2.098.000 2.174.000 2.255.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.916.000 866.000 962.000 492.000 492.000
Sum anleggsmidler 8.871.000 2.891.000 3.059.000 2.667.000 2.747.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 133.000 199.000 247.000 374.000 141.000
Andre fordringer 47.000 14.000 14.000 119.000 34.000
Sum investeringer 19.809.000 20.447.000 18.340.000 15.293.000 12.223.000
Kasse, bank 1.748.000 3.899.000 3.928.000 7.103.000 8.177.000
Sum omløpsmidler 21.737.000 24.558.000 22.529.000 22.889.000 20.575.000
Sum eiendeler 30.608.000 27.449.000 25.588.000 25.556.000 23.322.000
Sum opptjent egenkapital 26.620.000 26.400.000 24.339.000 24.410.000 22.765.000
Sum egenkapital 26.620.000 26.400.000 24.339.000 24.410.000 22.765.000
Sum avsetninger til forpliktelser 570.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.570.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 100.000 168.000 260.000 350.000 6.000
Betalbar skatt 63.000 40.000 45.000 49.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 231.000 225.000 114.000 244.000 0
Utbytte -1.099.000 -487.000 -750.000 -497.000 -502.000
Annen kortsiktig gjeld 24.000 0 81.000 501.000 504.000
Sum kortsiktig gjeld 1.417.000 1.049.000 1.249.000 1.145.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 30.607.000 27.449.000 25.588.000 25.555.000 23.323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.320.000 23.509.000 21.280.000 21.744.000 20.017.000
Likviditetsgrad 1 15.3 23.4 1 2 36.9
Likviditetsgrad 2 15.3 23.4 1 2 36.9
Soliditet 87.0 96.2 95.1 95.5 97.6
Resultatgrad 21.2 15.8 2 22.6 2.8
Rentedekningsgrad 1.7 8.4 13.1 1
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 7.2 9.4 1.3 8.8 2.4
Signatur
11.04.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.04.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Torunn Elisabeth Kvarme AurstadStyreleder43
Håkon Nikolai GundersenNestleder43
Olav TveitStyremedlem58
Ole Semming WiigStyremedlem52
Hans BjørgeVaramedlem66
Morten Ole ElvhaugVaramedlem53
Per Erik RøhrVaramedlem51
Kristin WogstadVaramedlem39
Bjørn Arild BreenVaramedlem70
Gry-Heidi Ruud-WethalVaramedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00