Oslo Park Og Hage AS
Juridisk navn:  Oslo Park Og Hage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67061929
Bånkallstubben 11A Bånkallstubben 11A Fax: 67061749
0964 Oslo 964 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980959058
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 30.06.1999
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,39%
Resultat  
  
35,88%
Egenkapital  
  
26,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 958.000 1.002.000 1.133.000 1.166.000 1.184.000
Resultat: 178.000 131.000 248.000 40.000 54.000
Egenkapital: 661.000 523.000 420.000 427.000 397.000
Regnskap for Oslo Park Og Hage AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 958.000 1.002.000 1.133.000 1.166.000 1.184.000
Driftskostnader -781.000 -871.000 -885.000 -1.120.000 -1.130.000
Driftsresultat 177.000 131.000 248.000 44.000 54.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 0
Finans 1.000 0 0 -5.000 1.000
Resultat før skatt 178.000 131.000 248.000 40.000 54.000
Skattekostnad -39.000 -29.000 -55.000 -10.000 -14.000
Årsresultat 138.000 102.000 194.000 30.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.000 173.000 252.000 356.000 73.000
Sum omløpsmidler 662.000 410.000 478.000 115.000 427.000
Sum eiendeler 765.000 583.000 730.000 471.000 500.000
Sum opptjent egenkapital 556.000 418.000 315.000 322.000 292.000
Sum egenkapital 661.000 523.000 420.000 427.000 397.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 104.000 60.000 309.000 44.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 765.000 583.000 729.000 471.000 500.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 958.000 1.002.000 1.133.000 1.104.000 1.184.000
Andre inntekter 0 0 62.000 0
Driftsinntekter 958.000 1.002.000 1.133.000 1.166.000 1.184.000
Varekostnad -139.000 -161.000 -219.000 -160.000 -171.000
Lønninger -400.000 -455.000 -400.000 -622.000 -662.000
Avskrivning -75.000 -82.000 -100.000 -111.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -167.000 -173.000 -166.000 -227.000 -260.000
Driftskostnader -781.000 -871.000 -885.000 -1.120.000 -1.130.000
Driftsresultat 177.000 131.000 248.000 44.000 54.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 0
Finans 1.000 0 0 -5.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0
Årsresultat 138.000 102.000 194.000 30.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 14.000 11.000 15.000 25.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 2.000 6.000 11.000
Driftsløsøre 84.000 159.000 240.000 335.000 38.000
Sum varige driftsmidler 84.000 159.000 241.000 341.000 49.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 103.000 173.000 252.000 356.000 73.000
Varebeholdning 5.000 4.000 4.000 4.000 7.000
Kundefordringer 15.000 54.000 23.000 24.000 110.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 641.000 352.000 451.000 87.000 309.000
Sum omløpsmidler 662.000 410.000 478.000 115.000 427.000
Sum eiendeler 765.000 583.000 730.000 471.000 500.000
Sum opptjent egenkapital 556.000 418.000 315.000 322.000 292.000
Sum egenkapital 661.000 523.000 420.000 427.000 397.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 1.000 7.000
Betalbar skatt 44.000 32.000 51.000 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 60.000 26.000 57.000 43.000 84.000
Utbytte 0 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 104.000 60.000 309.000 44.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 765.000 583.000 729.000 471.000 500.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 558.000 350.000 169.000 71.000 324.000
Likviditetsgrad 1 6.4 6.8 1.5 2.6 4.1
Likviditetsgrad 2 6.3 6.8 1.5 2.5 4.1
Soliditet 86.4 89.7 57.6 90.7 79.4
Resultatgrad 18.5 13.1 21.9 3.8 4.6
Rentedekningsgrad 8.8
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.7 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 23.3 22.5 3 9.3 1
Signatur
25.03.2022
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Pål Andersen LindlandStyreleder65
Bente Olsen LindlandVaramedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Pål Andersen Lindland100.0065
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00