Stoknes Futures AS
Juridisk navn:  Stoknes Futures AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91595161
Grimelundsveien 3L Grimelundsveien 3L Fax:
0775 Oslo 775 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980936384
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11.07.1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accruity Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,78%
Resultat  
  
1512,21%
Egenkapital  
  
21,77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 893.000 958.000 810.000 457.000 658.000
Resultat: 2.112.000 131.000 -724.000 -323.000 -1.311.000
Egenkapital: 11.813.000 9.701.000 9.571.000 10.294.000 10.617.000
Regnskap for Stoknes Futures AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 893.000 958.000 810.000 457.000 658.000
Driftskostnader -1.493.000 -831.000 -1.485.000 -762.000 -2.060.000
Driftsresultat -599.000 127.000 -675.000 -304.000 -1.402.000
Finansinntekter 2.728.000 18.000 1.000 6.000 112.000
Finanskostnader -17.000 -13.000 -50.000 -24.000 -21.000
Finans 2.711.000 5.000 -49.000 -18.000 91.000
Resultat før skatt 2.112.000 131.000 -724.000 -323.000 -1.311.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 2.112.000 131.000 -724.000 -323.000 -1.311.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.127.000 8.921.000 8.487.000 9.005.000 10.862.000
Sum omløpsmidler 2.960.000 1.107.000 1.426.000 1.593.000 195.000
Sum eiendeler 12.087.000 10.028.000 9.913.000 10.598.000 11.057.000
Sum opptjent egenkapital 11.713.000 9.601.000 9.471.000 10.194.000 10.517.000
Sum egenkapital 11.813.000 9.701.000 9.571.000 10.294.000 10.617.000
Sum langsiktig gjeld 150.000 178.000 205.000 229.000 252.000
Sum kortsiktig gjeld 124.000 148.000 138.000 75.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 12.087.000 10.027.000 9.914.000 10.598.000 11.057.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 893.000 958.000 810.000 457.000 658.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 893.000 958.000 810.000 457.000 658.000
Varekostnad -483.000 -260.000 -132.000 -36.000 -16.000
Lønninger -504.000 -220.000 -638.000 -196.000 -1.304.000
Avskrivning -68.000 -55.000 -46.000 -34.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -438.000 -296.000 -669.000 -496.000 -707.000
Driftskostnader -1.493.000 -831.000 -1.485.000 -762.000 -2.060.000
Driftsresultat -599.000 127.000 -675.000 -304.000 -1.402.000
Finansinntekter 2.728.000 18.000 1.000 6.000 112.000
Finanskostnader -17.000 -13.000 -50.000 -24.000 -21.000
Finans 2.711.000 5.000 -49.000 -18.000 91.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.112.000 131.000 -724.000 -323.000 -1.311.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.381.000 2.435.000 1.586.000 1.012.000 640.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 38.000 15.000 26.000 43.000
Sum varige driftsmidler 2.405.000 2.473.000 1.602.000 1.037.000 682.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.722.000 6.448.000 6.885.000 7.967.000 10.180.000
Sum anleggsmidler 9.127.000 8.921.000 8.487.000 9.005.000 10.862.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 19.000 58.000 25.000 0 39.000
Andre fordringer 956.000 617.000 1.240.000 1.501.000 79.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.985.000 432.000 161.000 92.000 78.000
Sum omløpsmidler 2.960.000 1.107.000 1.426.000 1.593.000 195.000
Sum eiendeler 12.087.000 10.028.000 9.913.000 10.598.000 11.057.000
Sum opptjent egenkapital 11.713.000 9.601.000 9.471.000 10.194.000 10.517.000
Sum egenkapital 11.813.000 9.701.000 9.571.000 10.294.000 10.617.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 150.000 178.000 205.000 229.000 252.000
Leverandørgjeld 11.000 9.000 -1.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 45.000 51.000 50.000 64.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 92.000 78.000 26.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 124.000 148.000 138.000 75.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 12.087.000 10.027.000 9.914.000 10.598.000 11.057.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.836.000 959.000 1.288.000 1.518.000 7.000
Likviditetsgrad 1 23.9 7.5 10.3 21.2 1
Likviditetsgrad 2 23.9 7.5 10.3 21.2 1
Soliditet 97.7 96.7 96.5 97.1 9
Resultatgrad -67.1 13.3 -83.3 -66.5 -213.1
Rentedekningsgrad -35.2 9.8 -13.5 -12.7 -66.8
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 17.6 1.4 -6.8 -2.8 -11.7
Signatur
09.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.03.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Espen StoknesStyreleder55
Einar Yngve OpsvikStyremedlem62
Anne SolgaardStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Einar Yngve Opsvik5.0062
Per Espen Stoknes95.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00