Helgesen Maskinering AS
Juridisk navn:  Helgesen Maskinering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35010374
Sagafossveien 34 Sagafossveien 34 Fax:
3675 Notodden 3675 Notodden
Fylke: Kommune: www.helgesen-maskin.as
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 981014650
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 20.08.1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haugerud Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-98,49%
Resultat  
  
-99,43%
Egenkapital  
  
0,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 77.000 5.085.000 3.639.000 3.280.000 2.895.000
Resultat: 17.000 2.968.000 1.193.000 1.140.000 838.000
Egenkapital: 4.930.000 4.916.000 6.601.000 6.270.000 5.892.000
Regnskap for Helgesen Maskinering AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 77.000 5.085.000 3.639.000 3.280.000 2.895.000
Driftskostnader -94.000 -2.181.000 -2.549.000 -2.227.000 -2.127.000
Driftsresultat -17.000 2.903.000 1.091.000 1.054.000 767.000
Finansinntekter 34.000 65.000 102.000 86.000 71.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 34.000 65.000 102.000 86.000 71.000
Resultat før skatt 17.000 2.968.000 1.193.000 1.140.000 838.000
Skattekostnad -4.000 -653.000 -263.000 -262.000 -201.000
Årsresultat 13.000 2.315.000 931.000 878.000 637.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 366.000 475.000 594.000
Sum omløpsmidler 5.240.000 9.773.000 7.594.000 7.027.000 6.441.000
Sum eiendeler 5.242.000 9.775.000 7.960.000 7.502.000 7.035.000
Sum opptjent egenkapital 4.330.000 4.316.000 6.001.000 5.670.000 5.292.000
Sum egenkapital 4.930.000 4.916.000 6.601.000 6.270.000 5.892.000
Sum langsiktig gjeld 213.000 266.000 4.000 9.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 98.000 4.592.000 1.354.000 1.222.000 1.131.000
Sum gjeld og egenkapital 5.241.000 9.774.000 7.959.000 7.501.000 7.035.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.000 3.492.000 3.639.000 3.280.000 2.895.000
Andre inntekter 1.593.000 0 0 0
Driftsinntekter 77.000 5.085.000 3.639.000 3.280.000 2.895.000
Varekostnad -261.000 -341.000 -286.000 -327.000
Lønninger -63.000 -1.562.000 -1.824.000 -1.502.000 -1.424.000
Avskrivning -89.000 -110.000 -118.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -269.000 -274.000 -321.000 -253.000
Driftskostnader -94.000 -2.181.000 -2.549.000 -2.227.000 -2.127.000
Driftsresultat -17.000 2.903.000 1.091.000 1.054.000 767.000
Finansinntekter 34.000 65.000 102.000 86.000 71.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 34.000 65.000 102.000 86.000 71.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -600.000 -500.000 -500.000
Årsresultat 13.000 2.315.000 931.000 878.000 637.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 366.000 473.000 579.000
Driftsløsøre 0 3.000 14.000
Sum varige driftsmidler 366.000 475.000 594.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 366.000 475.000 594.000
Varebeholdning 64.000 65.000 27.000
Kundefordringer 1.000 369.000 112.000 384.000
Andre fordringer 4.000 22.000 55.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.240.000 9.768.000 7.138.000 6.795.000 6.008.000
Sum omløpsmidler 5.240.000 9.773.000 7.594.000 7.027.000 6.441.000
Sum eiendeler 5.242.000 9.775.000 7.960.000 7.502.000 7.035.000
Sum opptjent egenkapital 4.330.000 4.316.000 6.001.000 5.670.000 5.292.000
Sum egenkapital 4.930.000 4.916.000 6.601.000 6.270.000 5.892.000
Sum avsetninger til forpliktelser 213.000 266.000 4.000 9.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 213.000 266.000 4.000 9.000 12.000
Leverandørgjeld 4.000 10.000 29.000 21.000
Betalbar skatt 57.000 391.000 268.000 264.000 198.000
Skyldig offentlige avgifter 41.000 44.000 293.000 282.000 273.000
Utbytte -4.000.000 -600.000 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 4.152.000 783.000 648.000 639.000
Sum kortsiktig gjeld 98.000 4.592.000 1.354.000 1.222.000 1.131.000
Sum gjeld og egenkapital 5.241.000 9.774.000 7.959.000 7.501.000 7.035.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.142.000 5.181.000 6.240.000 5.805.000 5.310.000
Likviditetsgrad 1 53.5 2.1 5.6 5.8 5.7
Likviditetsgrad 2 53.5 2.1 5.6 5.7 5.7
Soliditet 94.1 50.3 82.9 83.6 83.8
Resultatgrad -22.1 57.1 3 32.1 26.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 1.0 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.3 30.4 1 15.2 11.9
Signatur
12.09.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.09.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell Helge HelgesenStyreleder81
Vidar HelgesenStyremedlem53
Bjørn HelgesenStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjell Helge Helgesen25.0081
Bjørn Helgesen25.0057
Vidar Helgesen50.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00