Norsk Kompetanseregister AS
Juridisk navn:  Norsk Kompetanseregister AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67526020
Postboks 73 Fornebuveien 37 Fax: 67526011
1325 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 981034309
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Etableringsdato: 26.08.1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Finanstorget As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,07%
Resultat  
  
141,82%
Egenkapital  
  
135,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.272.000 2.248.000 2.210.000 2.036.000 2.217.000
Resultat: 179.000 -428.000 -677.000 -343.000 -412.000
Egenkapital: 1.367.000 580.000 1.408.000 1.947.000 2.219.000
Regnskap for Norsk Kompetanseregister AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.272.000 2.248.000 2.210.000 2.036.000 2.217.000
Driftskostnader -2.100.000 -2.684.000 -2.893.000 -2.387.000 -2.641.000
Driftsresultat 172.000 -436.000 -683.000 -351.000 -425.000
Finansinntekter 7.000 8.000 6.000 8.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 7.000 8.000 6.000 8.000 13.000
Resultat før skatt 179.000 -428.000 -677.000 -343.000 -412.000
Skattekostnad -400.000 137.000 71.000 95.000
Årsresultat 179.000 -827.000 -539.000 -272.000 -317.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.033.000 1.762.000 1.680.000 191.000
Sum omløpsmidler 1.383.000 1.322.000 1.210.000 1.329.000 2.153.000
Sum eiendeler 1.383.000 2.355.000 2.972.000 3.009.000 2.344.000
Sum opptjent egenkapital -1.133.000 -1.920.000 -1.092.000 -553.000 -281.000
Sum egenkapital 1.367.000 580.000 1.408.000 1.947.000 2.219.000
Sum langsiktig gjeld 1.075.000 400.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 700.000 1.165.000 1.063.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 1.383.000 2.355.000 2.973.000 3.010.000 2.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 632.000 1.056.000 1.098.000 925.000 1.118.000
Andre inntekter 1.641.000 1.193.000 1.112.000 1.112.000 1.098.000
Driftsinntekter 2.272.000 2.248.000 2.210.000 2.036.000 2.217.000
Varekostnad -43.000 -28.000 -23.000 -49.000 -35.000
Lønninger -46.000 -46.000 -46.000 -68.000 -68.000
Avskrivning -248.000 -329.000 -256.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.763.000 -2.281.000 -2.568.000 -2.268.000 -2.538.000
Driftskostnader -2.100.000 -2.684.000 -2.893.000 -2.387.000 -2.641.000
Driftsresultat 172.000 -436.000 -683.000 -351.000 -425.000
Finansinntekter 7.000 8.000 6.000 8.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 7.000 8.000 6.000 8.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 179.000 -827.000 -539.000 -272.000 -317.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 400.000 262.000 191.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.033.000 1.362.000 1.418.000 0
Sum varige driftsmidler 1.033.000 1.362.000 1.418.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.033.000 1.762.000 1.680.000 191.000
Varebeholdning 0 0 0 10.000
Kundefordringer 3.000 34.000 170.000 108.000 195.000
Andre fordringer 8.000 51.000 8.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.372.000 1.236.000 1.033.000 1.221.000 1.948.000
Sum omløpsmidler 1.383.000 1.322.000 1.210.000 1.329.000 2.153.000
Sum eiendeler 1.383.000 2.355.000 2.972.000 3.009.000 2.344.000
Sum opptjent egenkapital -1.133.000 -1.920.000 -1.092.000 -553.000 -281.000
Sum egenkapital 1.367.000 580.000 1.408.000 1.947.000 2.219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000 641.000 1.016.000 1.100.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.075.000 400.000 0 0
Leverandørgjeld 13.000 12.000 86.000 10.000 90.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 0 -47.000 35.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 63.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 700.000 1.165.000 1.063.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 1.383.000 2.355.000 2.973.000 3.010.000 2.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.367.000 622.000 45.000 266.000 2.028.000
Likviditetsgrad 1 86.4 1.9 1 1.3 17.2
Likviditetsgrad 2 86.4 1.9 1 1.3 17.1
Soliditet 98.8 24.6 47.4 64.7 94.7
Resultatgrad 7.6 -19.4 -30.9 -17.2 -19.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.1 1.1 0.5 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.9 -18.2 -22.8 -11.4 -17.6
Signatur
04.01.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hermod PettersenStyreleder53
Arild Dag NybøStyremedlem62
Torstein SolheimStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00