Skogselskapet I Møre Og Romsdal
Juridisk navn:  Skogselskapet I Møre Og Romsdal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71558144
Landvegen 143 Landvegen 143 Fax: 71558303
6680 Halsanaustan 6680 Halsanaustan
Fylke: Kommune: www.skogselskapet.no
Trøndelag Heim 
Org.nr: 981151453
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 19.03.1894
Foretakstype: FLI
Revisor: Orkla Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest As
Utvikling:
Omsetning  
  
17,46%
Resultat  
  
74,91%
Egenkapital  
  
-2,19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.056.000 3.453.000 3.653.000 2.671.000 3.180.000
Resultat: -71.000 -283.000 -235.000 -1.657.000 254.000
Egenkapital: 3.838.000 3.924.000 4.233.000 4.486.000 6.143.000
Regnskap for Skogselskapet I Møre Og Romsdal
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.056.000 3.453.000 3.653.000 2.671.000 3.180.000
Driftskostnader -4.148.000 -3.776.000 -3.924.000 -4.387.000 -3.195.000
Driftsresultat -91.000 -323.000 -272.000 -1.716.000 -14.000
Finansinntekter 23.000 41.000 39.000 61.000 270.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 20.000 40.000 37.000 60.000 268.000
Resultat før skatt -71.000 -283.000 -235.000 -1.657.000 254.000
Skattekostnad -15.000 -26.000 -19.000 0 -11.000
Årsresultat -86.000 -309.000 -253.000 -1.657.000 242.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.417.000 1.083.000 1.208.000 1.285.000 1.309.000
Sum omløpsmidler 2.836.000 3.434.000 3.575.000 3.607.000 5.630.000
Sum eiendeler 4.253.000 4.517.000 4.783.000 4.892.000 6.939.000
Sum opptjent egenkapital 3.838.000 3.924.000 4.233.000 4.486.000 6.143.000
Sum egenkapital 3.838.000 3.924.000 4.233.000 4.486.000 6.143.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 415.000 593.000 550.000 405.000 796.000
Sum gjeld og egenkapital 4.253.000 4.517.000 4.783.000 4.891.000 6.939.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.353.000 2.639.000 2.934.000 2.021.000 2.464.000
Andre inntekter 703.000 814.000 719.000 650.000 716.000
Driftsinntekter 4.056.000 3.453.000 3.653.000 2.671.000 3.180.000
Varekostnad -2.414.000 -1.874.000 -1.990.000 -1.390.000 -804.000
Lønninger -902.000 -972.000 -957.000 -1.004.000 -1.202.000
Avskrivning -168.000 -156.000 -155.000 -204.000 -189.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -664.000 -756.000 -779.000 -902.000 -966.000
Driftskostnader -4.148.000 -3.776.000 -3.924.000 -4.387.000 -3.195.000
Driftsresultat -91.000 -323.000 -272.000 -1.716.000 -14.000
Finansinntekter 23.000 41.000 39.000 61.000 270.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 20.000 40.000 37.000 60.000 268.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -86.000 -309.000 -253.000 -1.657.000 242.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 759.000 809.000 901.000 992.000 1.090.000
Maskiner anlegg 39.000 75.000 111.000 157.000 68.000
Driftsløsøre 562.000 142.000 139.000 79.000 94.000
Sum varige driftsmidler 1.360.000 1.026.000 1.152.000 1.228.000 1.252.000
Sum finansielle anleggsmidler 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000
Sum anleggsmidler 1.417.000 1.083.000 1.208.000 1.285.000 1.309.000
Varebeholdning 70.000 70.000 88.000 131.000 1.019.000
Kundefordringer 452.000 173.000 147.000 120.000 132.000
Andre fordringer 64.000 84.000 77.000 105.000 284.000
Sum investeringer 0 1.000 1.000 638.000
Kasse, bank 2.250.000 3.107.000 3.263.000 3.250.000 3.558.000
Sum omløpsmidler 2.836.000 3.434.000 3.575.000 3.607.000 5.630.000
Sum eiendeler 4.253.000 4.517.000 4.783.000 4.892.000 6.939.000
Sum opptjent egenkapital 3.838.000 3.924.000 4.233.000 4.486.000 6.143.000
Sum egenkapital 3.838.000 3.924.000 4.233.000 4.486.000 6.143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 29.000 63.000 36.000 58.000 279.000
Betalbar skatt 15.000 26.000 19.000 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 235.000 318.000 317.000 180.000 309.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 185.000 178.000 168.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 415.000 593.000 550.000 405.000 796.000
Sum gjeld og egenkapital 4.253.000 4.517.000 4.783.000 4.891.000 6.939.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.421.000 2.841.000 3.025.000 3.202.000 4.834.000
Likviditetsgrad 1 6.8 5.8 6.5 8.9 7.1
Likviditetsgrad 2 6.7 5.7 6.3 8.6 5.8
Soliditet 90.2 86.9 88.5 91.7 88.5
Resultatgrad -2.2 -9.4 -7.4 -64.2 -0.4
Rentedekningsgrad -30.3
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.6 -6.2 -4.9 -33.8 3.7
Signatur
19.07.2019
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESKSAP.
Prokurister
12.11.2021
Styrets leder alene, eller daglig leder alene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Terje KolstadStyreleder68
Anders RøkkumNestleder54
Sigrid LamvikStyremedlem58
Olav Sigbjørn SaureStyremedlem57
Ola TjelleStyremedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00