Lindesnes Blikk AS
Juridisk navn:  Lindesnes Blikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38259893
Vestbygda 81 Hestehaven Fax: 38259895
4520 Lindesnes 4520 Lindesnes
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 981146905
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 21.09.1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ruud Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
43,38%
Resultat  
  
-75,33%
Egenkapital  
  
-98,14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.069.000 2.838.000 4.588.000 4.462.000 6.510.000
Resultat: -263.000 -150.000 -582.000 -421.000 102.000
Egenkapital: -533.000 -269.000 -119.000 334.000 664.000
Regnskap for Lindesnes Blikk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.069.000 2.838.000 4.588.000 4.462.000 6.510.000
Driftskostnader -4.243.000 -2.907.000 -5.099.000 -4.815.000 -6.319.000
Driftsresultat -174.000 -70.000 -511.000 -354.000 192.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -90.000 -80.000 -71.000 -67.000 -91.000
Finans -90.000 -80.000 -71.000 -66.000 -90.000
Resultat før skatt -263.000 -150.000 -582.000 -421.000 102.000
Skattekostnad 128.000 91.000 -36.000
Årsresultat -263.000 -150.000 -454.000 -330.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 361.000 397.000 412.000 178.000 155.000
Sum omløpsmidler 962.000 1.342.000 1.398.000 1.973.000 2.867.000
Sum eiendeler 1.323.000 1.739.000 1.810.000 2.151.000 3.022.000
Sum opptjent egenkapital -633.000 -369.000 -219.000 234.000 564.000
Sum egenkapital -533.000 -269.000 -119.000 334.000 664.000
Sum langsiktig gjeld 829.000 702.000 790.000 740.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 1.026.000 1.307.000 1.139.000 1.078.000 2.230.000
Sum gjeld og egenkapital 1.322.000 1.740.000 1.810.000 2.152.000 3.022.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.069.000 2.795.000 4.578.000 4.462.000 6.510.000
Andre inntekter 43.000 10.000 0 0
Driftsinntekter 4.069.000 2.838.000 4.588.000 4.462.000 6.510.000
Varekostnad -1.835.000 -903.000 -1.971.000 -1.182.000 -2.366.000
Lønninger -1.296.000 -1.079.000 -1.870.000 -2.561.000 -2.707.000
Avskrivning -37.000 -14.000 -13.000 -68.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.075.000 -911.000 -1.245.000 -1.004.000 -1.174.000
Driftskostnader -4.243.000 -2.907.000 -5.099.000 -4.815.000 -6.319.000
Driftsresultat -174.000 -70.000 -511.000 -354.000 192.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -90.000 -80.000 -71.000 -67.000 -91.000
Finans -90.000 -80.000 -71.000 -66.000 -90.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -263.000 -150.000 -454.000 -330.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 247.000 247.000 247.000 119.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 114.000 151.000 165.000 60.000 128.000
Sum varige driftsmidler 114.000 151.000 165.000 60.000 128.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 361.000 397.000 412.000 178.000 155.000
Varebeholdning 459.000 463.000 517.000 632.000 506.000
Kundefordringer 461.000 866.000 804.000 1.189.000 2.195.000
Andre fordringer 23.000 42.000 62.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 42.000 13.000 54.000 112.000 104.000
Sum omløpsmidler 962.000 1.342.000 1.398.000 1.973.000 2.867.000
Sum eiendeler 1.323.000 1.739.000 1.810.000 2.151.000 3.022.000
Sum opptjent egenkapital -633.000 -369.000 -219.000 234.000 564.000
Sum egenkapital -533.000 -269.000 -119.000 334.000 664.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 294.000 390.000 330.000 34.000 712.000
Sum langsiktig gjeld 829.000 702.000 790.000 740.000 128.000
Leverandørgjeld 104.000 351.000 128.000 184.000 450.000
Betalbar skatt 0 0 39.000
Skyldig offentlige avgifter 115.000 171.000 238.000 388.000 479.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 513.000 395.000 444.000 471.000 551.000
Sum kortsiktig gjeld 1.026.000 1.307.000 1.139.000 1.078.000 2.230.000
Sum gjeld og egenkapital 1.322.000 1.740.000 1.810.000 2.152.000 3.022.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -64.000 35.000 259.000 895.000 637.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 1.2 1.8 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.8 1.2 1.1
Soliditet -40.3 -15.5 -6.6 15.5 2
Resultatgrad -4.3 -2.5 -11.1 -7.9 2.9
Rentedekningsgrad -1.9 -0.9 -7.2 -5.3 2.1
Gjeldsgrad -3.5 -7.5 -16.2 5.4 3.6
Total kapitalrentabilitet -13.2 -4.0 -28.2 -16.4 6.4
Signatur
08.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell Arvid StøleStyreleder77
Kjell Rune StøleStyremedlem46
Brynhild StøleVaramedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjell Arvid Støle50.0077
Kjell Rune Støle50.0046
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00