Easy Connect AS
Juridisk navn:  Easy Connect AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53205300
Midtunhaugen 10 Midtunhaugen 10 Fax: 53205399
5224 Nesttun 5224 Nesttun
Fylke: Kommune: www.easyconnect.no
Vestland Bergen
Org.nr: 981176553
Aksjekapital: 9.809.581 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 01.10.1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: gul.no as
Revisor: Orstad Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
40,52%
Resultat  
  
341,14%
Egenkapital  
  
240,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.329.000 6.639.000 6.298.000 7.018.000 5.415.000
Resultat: 1.143.000 -474.000 -845.000 -355.000 -1.896.000
Egenkapital: 1.263.000 371.000 741.000 1.400.000 1.847.000
Regnskap for Easy Connect AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.329.000 6.639.000 6.298.000 7.018.000 5.415.000
Driftskostnader -8.083.000 -7.018.000 -7.001.000 -7.215.000 -7.170.000
Driftsresultat 1.247.000 -379.000 -704.000 -197.000 -1.755.000
Finansinntekter 1.000 12.000 0 0 0
Finanskostnader -105.000 -106.000 -142.000 -158.000 -141.000
Finans -104.000 -94.000 -142.000 -158.000 -141.000
Resultat før skatt 1.143.000 -474.000 -845.000 -355.000 -1.896.000
Skattekostnad -252.000 104.000 186.000 -92.000 -12.000
Årsresultat 891.000 -370.000 -659.000 -447.000 -1.908.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.415.000 12.680.000 12.629.000 12.429.000 12.396.000
Sum omløpsmidler 1.809.000 1.465.000 1.183.000 989.000 881.000
Sum eiendeler 14.224.000 14.145.000 13.812.000 13.418.000 13.277.000
Sum opptjent egenkapital -8.547.000 -9.438.000 -9.069.000 -8.410.000 -7.963.000
Sum egenkapital 1.263.000 371.000 741.000 1.400.000 1.847.000
Sum langsiktig gjeld 11.433.000 11.898.000 11.298.000 10.498.000 10.197.000
Sum kortsiktig gjeld 1.529.000 1.877.000 1.774.000 1.521.000 1.233.000
Sum gjeld og egenkapital 14.225.000 14.147.000 13.813.000 13.419.000 13.277.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.329.000 6.639.000 6.298.000 7.018.000 5.415.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 9.329.000 6.639.000 6.298.000 7.018.000 5.415.000
Varekostnad -849.000 -439.000 -423.000 -322.000 -44.000
Lønninger -5.176.000 -4.927.000 -4.861.000 -4.561.000 -4.738.000
Avskrivning -63.000 -53.000 -53.000 -29.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.995.000 -1.599.000 -1.664.000 -2.303.000 -2.337.000
Driftskostnader -8.083.000 -7.018.000 -7.001.000 -7.215.000 -7.170.000
Driftsresultat 1.247.000 -379.000 -704.000 -197.000 -1.755.000
Finansinntekter 1.000 12.000 0 0 0
Finanskostnader -105.000 -106.000 -142.000 -158.000 -141.000
Finans -104.000 -94.000 -142.000 -158.000 -141.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 891.000 -370.000 -659.000 -447.000 -1.908.000
Balanse detaljer          
Goodwill 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000
Sum Immatrielle midler 12.318.000 12.570.000 12.466.000 12.280.000 12.372.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 97.000 110.000 164.000 150.000 24.000
Sum varige driftsmidler 97.000 110.000 164.000 150.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.415.000 12.680.000 12.629.000 12.429.000 12.396.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 357.000 451.000 335.000 514.000 25.000
Andre fordringer 77.000 102.000 206.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.375.000 913.000 642.000 475.000 855.000
Sum omløpsmidler 1.809.000 1.465.000 1.183.000 989.000 881.000
Sum eiendeler 14.224.000 14.145.000 13.812.000 13.418.000 13.277.000
Sum opptjent egenkapital -8.547.000 -9.438.000 -9.069.000 -8.410.000 -7.963.000
Sum egenkapital 1.263.000 371.000 741.000 1.400.000 1.847.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.195.000 1.395.000 1.395.000 1.395.000 1.395.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.433.000 11.898.000 11.298.000 10.498.000 10.197.000
Leverandørgjeld 280.000 53.000 232.000 168.000 88.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 682.000 510.000 471.000 520.000 443.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 567.000 1.314.000 1.071.000 832.000 702.000
Sum kortsiktig gjeld 1.529.000 1.877.000 1.774.000 1.521.000 1.233.000
Sum gjeld og egenkapital 14.225.000 14.147.000 13.813.000 13.419.000 13.277.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 280.000 -412.000 -591.000 -532.000 -352.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 0.7 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 0.7 0.7 0.7
Soliditet 8.9 2.6 5.4 10.4 13.9
Resultatgrad 13.4 -5.7 -11.2 -2.8 -32.4
Rentedekningsgrad 11.9 -3.6 -1.2 -12.4
Gjeldsgrad 10.3 37.1 17.6 8.6 6.2
Total kapitalrentabilitet 8.8 -2.6 -5.1 -1.5 -13.2
Signatur
13.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.01.2021
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tor Johan FinneStyreleder66
Stein Indseth ModahlStyremedlem70
Christopher Rasch-Olsen RaaStyremedlem39
Rolf Smedvig HodneStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjell Kvinge0.2042
Hodne Invest As95.41 
Stix Invest As4.38 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00