Zet Technology As
Juridisk navn:  Zet Technology As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67815230
Postboks 307 Veritasveien 20 Fax:
1323 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 981311892
Aksjekapital: 3.320.600 NOK
Etableringsdato: 14.10.1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sanntid As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
13300%
Egenkapital  
  
1231,19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 260.000 0 0 0 0
Resultat: 132.000 -1.000 -2.000 -3.000 0
Egenkapital: 3.337.000 -295.000 -294.000 -292.000 -289.000
Regnskap for Zet Technology As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 260.000 0 0 0
Driftskostnader -330.000 -1.000 -1.000 -2.000 0
Driftsresultat -70.000 -1.000 -1.000 -2.000 0
Finansinntekter 231.000 0 0 0
Finanskostnader -28.000 -1.000 -1.000 0
Finans 203.000 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 132.000 -1.000 -2.000 -3.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 132.000 -1.000 -2.000 -3.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.246.000 3.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 2.473.000 1.000 0 1.000 0
Sum eiendeler 3.719.000 1.000 3.000 4.000 3.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 -3.616.000 -3.614.000 -3.613.000 -3.610.000
Sum egenkapital 3.337.000 -295.000 -294.000 -292.000 -289.000
Sum langsiktig gjeld 59.000 59.000 58.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 383.000 237.000 237.000 238.000 237.000
Sum gjeld og egenkapital 3.720.000 1.000 3.000 4.000 3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 260.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 260.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -330.000 -1.000 -1.000 -2.000 0
Driftskostnader -330.000 -1.000 -1.000 -2.000 0
Driftsresultat -70.000 -1.000 -1.000 -2.000 0
Finansinntekter 231.000 0 0 0
Finanskostnader -28.000 -1.000 -1.000 0
Finans 203.000 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 132.000 -1.000 -2.000 -3.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.246.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 1.246.000 3.000 3.000 3.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 324.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 72.000 1.000 0 1.000 0
Sum omløpsmidler 2.473.000 1.000 0 1.000 0
Sum eiendeler 3.719.000 1.000 3.000 4.000 3.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 -3.616.000 -3.614.000 -3.613.000 -3.610.000
Sum egenkapital 3.337.000 -295.000 -294.000 -292.000 -289.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 59.000 59.000 58.000 55.000
Leverandørgjeld 247.000 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 237.000 237.000 237.000 237.000
Sum kortsiktig gjeld 383.000 237.000 237.000 238.000 237.000
Sum gjeld og egenkapital 3.720.000 1.000 3.000 4.000 3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.090.000 -236.000 -237.000 -237.000 -237.000
Likviditetsgrad 1 6.5 0 0 0
Likviditetsgrad 2 6.5 0 0 0
Soliditet 89.7 -29.500.0 -9633.3
Resultatgrad -26.9
Rentedekningsgrad -2.5
Gjeldsgrad 0.1 -1.0
Total kapitalrentabilitet 4.3 -100.0 0
Signatur
16.12.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.12.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Olaf WillumsStyreleder75
Paal Christian MyhreStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nordic Enterprise As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00