Thio AS
Juridisk navn:  Thio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73966181
Postboks 6160 Torgarden Industriveien 49B Fax: 73967061
7435 Trondheim 7080 Heimdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 981370392
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 24.11.1999
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
Regnskapsfører: Kl Økonomi Og Hr As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,37%
Resultat  
  
-325,81%
Egenkapital  
  
-31,96%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.432.000 6.656.000 6.581.000 6.601.000 5.886.000
Resultat: -70.000 31.000 170.000 501.000 294.000
Egenkapital: 2.061.000 3.029.000 3.005.000 2.876.000 2.494.000
Regnskap for Thio AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.432.000 6.656.000 6.581.000 6.601.000 5.886.000
Driftskostnader -6.522.000 -6.631.000 -6.427.000 -6.112.000 -5.602.000
Driftsresultat -90.000 24.000 153.000 488.000 283.000
Finansinntekter 27.000 15.000 19.000 14.000 12.000
Finanskostnader -7.000 -9.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 20.000 6.000 17.000 13.000 10.000
Resultat før skatt -70.000 31.000 170.000 501.000 294.000
Skattekostnad 1.000 -7.000 -40.000 -119.000 -74.000
Årsresultat -69.000 24.000 130.000 382.000 220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 207.000 35.000 81.000 80.000 100.000
Sum omløpsmidler 4.133.000 4.314.000 4.179.000 4.071.000 3.795.000
Sum eiendeler 4.340.000 4.349.000 4.260.000 4.151.000 3.895.000
Sum opptjent egenkapital 1.911.000 2.829.000 2.805.000 2.676.000 2.294.000
Sum egenkapital 2.061.000 3.029.000 3.005.000 2.876.000 2.494.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.279.000 1.321.000 1.254.000 1.275.000 1.401.000
Sum gjeld og egenkapital 4.340.000 4.350.000 4.259.000 4.151.000 3.895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.432.000 6.656.000 6.581.000 6.601.000 5.886.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 6.432.000 6.656.000 6.581.000 6.601.000 5.886.000
Varekostnad -1.609.000 -1.608.000 -1.603.000 -1.928.000 -1.748.000
Lønninger -2.908.000 -3.263.000 -3.257.000 -3.055.000 -2.554.000
Avskrivning -20.000 -24.000 -25.000 -18.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.985.000 -1.736.000 -1.542.000 -1.111.000 -1.263.000
Driftskostnader -6.522.000 -6.631.000 -6.427.000 -6.112.000 -5.602.000
Driftsresultat -90.000 24.000 153.000 488.000 283.000
Finansinntekter 27.000 15.000 19.000 14.000 12.000
Finanskostnader -7.000 -9.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans 20.000 6.000 17.000 13.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -69.000 24.000 130.000 382.000 220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 10.000 30.000 30.000 33.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 196.000 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 50.000 48.000 65.000
Sum varige driftsmidler 196.000 26.000 50.000 48.000 65.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 207.000 35.000 81.000 80.000 100.000
Varebeholdning 23.000 23.000 23.000 18.000 17.000
Kundefordringer 965.000 1.556.000 1.017.000 974.000 1.207.000
Andre fordringer 86.000 107.000 59.000 60.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.059.000 2.628.000 3.079.000 3.019.000 2.545.000
Sum omløpsmidler 4.133.000 4.314.000 4.179.000 4.071.000 3.795.000
Sum eiendeler 4.340.000 4.349.000 4.260.000 4.151.000 3.895.000
Sum opptjent egenkapital 1.911.000 2.829.000 2.805.000 2.676.000 2.294.000
Sum egenkapital 2.061.000 3.029.000 3.005.000 2.876.000 2.494.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 609.000 316.000 268.000 360.000 538.000
Betalbar skatt 41.000 116.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 481.000 518.000 526.000 453.000 375.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.189.000 486.000 419.000 345.000 483.000
Sum kortsiktig gjeld 2.279.000 1.321.000 1.254.000 1.275.000 1.401.000
Sum gjeld og egenkapital 4.340.000 4.350.000 4.259.000 4.151.000 3.895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.854.000 2.993.000 2.925.000 2.796.000 2.394.000
Likviditetsgrad 1 1.8 3.3 3.3 3.2 2.7
Likviditetsgrad 2 1.8 3.2 3.3 3.2 2.7
Soliditet 47.5 69.6 70.6 69.3 6
Resultatgrad -1.4 0.4 2.3 7.4 4.8
Rentedekningsgrad -12.9 2.7 76.5 4 141.5
Gjeldsgrad 1.1 0.4 0.4 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet -1.5 0.9 4 12.1 7.6
Signatur
29.06.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
11.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hans Arne NordsætherStyreleder67
Jan Olle BergStyremedlem68
Tore HenriksenStyremedlem63
Bjørnar SjaastadStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tore Henriksen25.0063
Thio As25.00 
Hans Arne Nordsæther25.0067
Jan Olle Berg25.0068
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00