Ikm Consultants AS
Juridisk navn:  Ikm Consultants AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51695100
Ljosheimvegen 12 Ljosheimvegen 12 Fax: 51695101
4051 Sola 4051 Sola
Fylke: Kommune: www.ikm.no
Rogaland Sola
Org.nr: 981403800
Aksjekapital: 2.241.250 NOK
Antall ansatte: 158
Etableringsdato: 02.12.1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ikm offshore development as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,09%
Resultat  
  
47,92%
Egenkapital  
  
-14,03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 412.593.000 444.077.000 374.305.000 264.874.000 248.332.000
Resultat: 13.149.000 8.889.000 2.862.000 326.000 296.000
Egenkapital: 14.163.000 16.475.000 18.205.000 21.888.000 22.572.000
Regnskap for Ikm Consultants AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 412.593.000 444.077.000 374.305.000 264.874.000 248.332.000
Driftskostnader -399.229.000 -435.399.000 -371.186.000 -264.576.000 -247.944.000
Driftsresultat 13.364.000 8.678.000 3.119.000 298.000 388.000
Finansinntekter 199.000 446.000 162.000 512.000 128.000
Finanskostnader -414.000 -235.000 -419.000 -484.000 -220.000
Finans -215.000 211.000 -257.000 28.000 -92.000
Resultat før skatt 13.149.000 8.889.000 2.862.000 326.000 296.000
Skattekostnad -3.734.000 -2.620.000 -1.545.000 -1.009.000 -1.041.000
Årsresultat 9.415.000 6.269.000 1.317.000 -684.000 -745.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.317.000 13.125.000 17.175.000 21.024.000 24.811.000
Sum omløpsmidler 109.525.000 117.521.000 97.389.000 68.119.000 47.648.000
Sum eiendeler 118.842.000 130.646.000 114.564.000 89.143.000 72.459.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -4.413.000 -3.729.000
Sum egenkapital 14.163.000 16.475.000 18.205.000 21.888.000 22.572.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 104.680.000 114.172.000 96.359.000 67.255.000 49.888.000
Sum gjeld og egenkapital 118.843.000 130.647.000 114.564.000 89.143.000 72.460.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 411.364.000 441.015.000 371.465.000 263.068.000 246.074.000
Andre inntekter 1.228.000 3.063.000 2.840.000 1.806.000 2.258.000
Driftsinntekter 412.593.000 444.077.000 374.305.000 264.874.000 248.332.000
Varekostnad -212.562.000 -236.946.000 -225.762.000 -164.255.000 -151.414.000
Lønninger -169.425.000 -186.028.000 -133.617.000 -89.370.000 -83.863.000
Avskrivning -3.822.000 -3.822.000 -3.822.000 -3.824.000 -4.003.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.420.000 -8.603.000 -7.985.000 -7.127.000 -8.664.000
Driftskostnader -399.229.000 -435.399.000 -371.186.000 -264.576.000 -247.944.000
Driftsresultat 13.364.000 8.678.000 3.119.000 298.000 388.000
Finansinntekter 199.000 446.000 162.000 512.000 128.000
Finanskostnader -414.000 -235.000 -419.000 -484.000 -220.000
Finans -215.000 211.000 -257.000 28.000 -92.000
Konsernbidrag -10.022.000 -8.000.000 -5.000.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 9.415.000 6.269.000 1.317.000 -684.000 -745.000
Balanse detaljer          
Goodwill 9.227.000 13.048.000 16.870.000 20.692.000 24.513.000
Sum Immatrielle midler 9.289.000 13.105.000 16.934.000 20.769.000 24.606.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 2.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 2.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 20.000 241.000 255.000 204.000
Sum anleggsmidler 9.317.000 13.125.000 17.175.000 21.024.000 24.811.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 62.396.000 93.105.000 77.795.000 53.585.000 37.275.000
Andre fordringer 4.111.000 4.039.000 2.642.000 2.271.000 1.873.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 24.000 4.013.000 3.449.000 1.731.000
Sum omløpsmidler 109.525.000 117.521.000 97.389.000 68.119.000 47.648.000
Sum eiendeler 118.842.000 130.646.000 114.564.000 89.143.000 72.459.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -4.413.000 -3.729.000
Sum egenkapital 14.163.000 16.475.000 18.205.000 21.888.000 22.572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 31.301.000 21.163.000 18.662.000 7.013.000 10.612.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 23.670.000 36.806.000 31.592.000 31.772.000 16.008.000
Betalbar skatt 0 0 0 873.000
Skyldig offentlige avgifter 20.318.000 23.684.000 17.593.000 12.012.000 7.759.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.390.000 32.519.000 28.512.000 16.458.000 14.636.000
Sum kortsiktig gjeld 104.680.000 114.172.000 96.359.000 67.255.000 49.888.000
Sum gjeld og egenkapital 118.843.000 130.647.000 114.564.000 89.143.000 72.460.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.845.000 3.349.000 1.030.000 864.000 -2.240.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 1 1
Soliditet 11.9 12.6 15.9 24.6 31.2
Resultatgrad 3.2 2 0.8 0.1 0.2
Rentedekningsgrad 32.3 36.9 7.4 0.6 1.8
Gjeldsgrad 7.4 6.9 5.3 3.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 11.4 7 2.9 0.9 0.7
Signatur
20.08.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ståle KyllingstadStyreleder61
Arne VervikStyremedlem60
Erling Meinich-BacheStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ikm Gruppen As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00