Transport Data Systems AS
Juridisk navn:  Transport Data Systems AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92868928
Postboks 282 Nye Vakås vei 80 Fax: 66981011
1379 Nesbru 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune: www.tds.as
Viken Asker
Org.nr: 981369432
Aksjekapital: 6.978.600 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 28.09.1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,61%
Resultat  
  
-137,82%
Egenkapital  
  
-31,37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 22.252.000 23.086.000 21.895.000 17.002.000 17.599.000
Resultat: -1.398.000 3.696.000 1.963.000 920.000 -1.151.000
Egenkapital: 8.363.000 12.186.000 10.075.000 9.942.000 9.148.000
Regnskap for Transport Data Systems AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.252.000 23.086.000 21.895.000 17.002.000 17.599.000
Driftskostnader -20.466.000 -20.266.000 -19.798.000 -15.917.000 -18.836.000
Driftsresultat 1.786.000 2.819.000 2.097.000 1.086.000 -1.237.000
Finansinntekter 74.000 1.633.000 114.000 172.000 542.000
Finanskostnader -3.258.000 -757.000 -248.000 -339.000 -455.000
Finans -3.184.000 876.000 -134.000 -167.000 87.000
Resultat før skatt -1.398.000 3.696.000 1.963.000 920.000 -1.151.000
Skattekostnad -64.000 -381.000 -426.000 -126.000 417.000
Årsresultat -1.462.000 3.315.000 1.537.000 793.000 -733.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.356.000 12.425.000 13.389.000 12.339.000 13.139.000
Sum omløpsmidler 6.749.000 7.164.000 6.858.000 8.865.000 9.338.000
Sum eiendeler 14.105.000 19.589.000 20.247.000 21.204.000 22.477.000
Sum opptjent egenkapital 1.614.000 5.438.000 3.180.000 2.981.000 2.188.000
Sum egenkapital 8.363.000 12.186.000 10.075.000 9.942.000 9.148.000
Sum langsiktig gjeld 733.000 1.533.000 3.333.000 3.745.000
Sum kortsiktig gjeld 5.742.000 6.669.000 8.638.000 7.929.000 9.584.000
Sum gjeld og egenkapital 14.105.000 19.589.000 20.247.000 21.204.000 22.478.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.060.000 22.586.000 21.241.000 16.382.000 17.060.000
Andre inntekter 191.000 500.000 655.000 620.000 539.000
Driftsinntekter 22.252.000 23.086.000 21.895.000 17.002.000 17.599.000
Varekostnad -5.924.000 -5.642.000 -6.513.000 -4.789.000 -5.290.000
Lønninger -9.530.000 -9.442.000 -8.199.000 -7.361.000 -10.025.000
Avskrivning -1.827.000 -1.684.000 -760.000 -822.000 -409.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.185.000 -3.498.000 -4.326.000 -2.945.000 -3.112.000
Driftskostnader -20.466.000 -20.266.000 -19.798.000 -15.917.000 -18.836.000
Driftsresultat 1.786.000 2.819.000 2.097.000 1.086.000 -1.237.000
Finansinntekter 74.000 1.633.000 114.000 172.000 542.000
Finanskostnader -3.258.000 -757.000 -248.000 -339.000 -455.000
Finans -3.184.000 876.000 -134.000 -167.000 87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.362.000 -1.012.000 -1.327.000 0 0
Årsresultat -1.462.000 3.315.000 1.537.000 793.000 -733.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.230.000 5.494.000 5.452.000 5.978.000 6.388.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.125.000 2.931.000 3.461.000 861.000 1.251.000
Sum varige driftsmidler 2.125.000 2.931.000 3.461.000 861.000 1.251.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000.000 4.475.000 5.500.000 5.500.000
Sum anleggsmidler 7.356.000 12.425.000 13.389.000 12.339.000 13.139.000
Varebeholdning 1.288.000 1.353.000 2.043.000 2.524.000 2.464.000
Kundefordringer 3.119.000 2.322.000 2.665.000 2.872.000 3.341.000
Andre fordringer 1.582.000 2.803.000 1.438.000 2.853.000 2.819.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 761.000 686.000 711.000 617.000 714.000
Sum omløpsmidler 6.749.000 7.164.000 6.858.000 8.865.000 9.338.000
Sum eiendeler 14.105.000 19.589.000 20.247.000 21.204.000 22.477.000
Sum opptjent egenkapital 1.614.000 5.438.000 3.180.000 2.981.000 2.188.000
Sum egenkapital 8.363.000 12.186.000 10.075.000 9.942.000 9.148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 802.000 1.958.000 2.609.000 2.756.000 3.207.000
Sum langsiktig gjeld 733.000 1.533.000 3.333.000 3.745.000
Leverandørgjeld 1.015.000 1.293.000 2.514.000 1.308.000 795.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.587.000 1.149.000 1.075.000 1.049.000 963.000
Utbytte -2.362.000 -1.012.000 -1.327.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 989.000 1.256.000 1.114.000 2.817.000 4.619.000
Sum kortsiktig gjeld 5.742.000 6.669.000 8.638.000 7.929.000 9.584.000
Sum gjeld og egenkapital 14.105.000 19.589.000 20.247.000 21.204.000 22.478.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.007.000 495.000 -1.780.000 936.000 -246.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 0.8 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.6 0.8 0.7
Soliditet 59.3 62.2 49.8 46.9 40.7
Resultatgrad 8.0 12.2 9.6 6.4
Rentedekningsgrad 0.5 3.7 8.5 3.2 -2.7
Gjeldsgrad 0.7 0.6 1 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet 13.2 22.7 10.9 5.9 -3.1
Signatur
30.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.06.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
John Arthur OlafsenStyreleder61
Geir HovmorkStyremedlem67
Stig UlsteinStyremedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ivar Gerhard Karlsen0.4568
René Philippe L'Orsa0.4358
Toril Enersen0.1464
Dag Sørlie0.1572
Robert Oddvar Bjærum0.0062
Geir Haglund0.0262
Rolf Jørgen L'Orsa0.0075
Rome As0.22 
Inger M Kristensen As3.44 
Ole Christian Fosheim0.1648
Christian A Arentz0.1746
Rolf Botn0.0187
Grethe Pedersen0.0163
Dag-Arne Tveten0.0257
Morten Ruud0.0062
Stein Mæland0.2357
Emar Invest As6.88 
Transport Data Systems As3.29 
Jarle Karsten Holt1.7458
Tom Andresen0.0170
Marit Schjetne1.1358
Tor Eriksen0.1467
Per Kjetil Aukner0.1552
Rolf Sveaass As0.14 
Geir Hovmork2.1467
Pål Fredrik Hasle0.1446
Jaho As30.94 
Ulmar As29.83 
Morten Strøm Enersen1.2964
Ole Petter Bogen0.2060
Dagny 4 As3.44 
Petter Kristensen0.1762
Erik Hoff-Hansen0.7269
Tore Tveter0.0261
Holger Mattig11.40 
Pål Melhus Rognstad0.1346
Gaba Israel Norge Trade And0.02 
Margentum As0.43 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00