Human Etisk Forbund
Juridisk navn:  Human Etisk Forbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23156000
Postboks 9076 Grønland Brugata 19 Fax:
0133 Oslo 186 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 943762236
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 107
Etableringsdato: 09.04.1956
Foretakstype: FLI
Revisor: Davita AS
Regnskapsfører: Fjord Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
8,53%
Resultat  
  
-38,91%
Egenkapital  
  
5,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 160.365.000 147.766.000 148.531.000 143.621.000 131.889.000
Resultat: 8.133.000 13.313.000 4.891.000 24.087.000 19.770.000
Egenkapital: 97.345.000 92.328.000 79.015.000 74.124.000 50.038.000
Regnskap for Human Etisk Forbund
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 160.365.000 147.766.000 148.531.000 143.621.000 131.889.000
Driftskostnader -152.652.000 -134.902.000 -144.599.000 -119.905.000 -112.253.000
Driftsresultat 7.713.000 12.864.000 3.931.000 23.717.000 19.636.000
Finansinntekter 504.000 454.000 971.000 371.000 140.000
Finanskostnader -83.000 -4.000 -12.000 -2.000 -7.000
Finans 421.000 450.000 959.000 369.000 133.000
Resultat før skatt 8.133.000 13.313.000 4.891.000 24.087.000 19.770.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 8.133.000 13.313.000 4.891.000 24.087.000 19.770.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.723.000 6.057.000 6.708.000 3.704.000 5.011.000
Sum omløpsmidler 153.947.000 148.977.000 131.839.000 129.056.000 100.732.000
Sum eiendeler 166.670.000 155.034.000 138.547.000 132.760.000 105.743.000
Sum opptjent egenkapital 96.648.000 91.631.000 78.324.000 73.401.000 49.322.000
Sum egenkapital 97.345.000 92.328.000 79.015.000 74.124.000 50.038.000
Sum langsiktig gjeld 2.681.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66.643.000 62.705.000 59.532.000 58.636.000 55.705.000
Sum gjeld og egenkapital 166.670.000 155.034.000 138.547.000 132.760.000 105.743.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 137.448.000 129.162.000 125.696.000 120.828.000 114.144.000
Andre inntekter 22.917.000 18.603.000 22.835.000 22.794.000 17.745.000
Driftsinntekter 160.365.000 147.766.000 148.531.000 143.621.000 131.889.000
Varekostnad -1.156.000 -963.000 -1.241.000 -1.322.000 -959.000
Lønninger -74.496.000 -69.282.000 -68.649.000 -60.216.000 -58.298.000
Avskrivning -308.000 -786.000 -964.000 -1.313.000 -1.940.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -70.267.000 -56.456.000 -61.025.000 -42.821.000 -36.393.000
Driftskostnader -152.652.000 -134.902.000 -144.599.000 -119.905.000 -112.253.000
Driftsresultat 7.713.000 12.864.000 3.931.000 23.717.000 19.636.000
Finansinntekter 504.000 454.000 971.000 371.000 140.000
Finanskostnader -83.000 -4.000 -12.000 -2.000 -7.000
Finans 421.000 450.000 959.000 369.000 133.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 8.133.000 13.313.000 4.891.000 24.087.000 19.770.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 9.417.000 4.282.000 4.147.000 180.000 180.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.379.000 577.000 1.363.000 2.326.000 3.640.000
Sum varige driftsmidler 10.796.000 4.859.000 5.510.000 2.506.000 3.820.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.927.000 1.198.000 1.198.000 1.198.000 1.191.000
Sum anleggsmidler 12.723.000 6.057.000 6.708.000 3.704.000 5.011.000
Varebeholdning 1.391.000 1.174.000 537.000 416.000 706.000
Kundefordringer 158.000 300.000 1.639.000 -140.000 1.178.000
Andre fordringer 3.531.000 8.852.000 11.171.000 9.640.000 7.290.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 148.867.000 138.651.000 118.492.000 119.140.000 91.557.000
Sum omløpsmidler 153.947.000 148.977.000 131.839.000 129.056.000 100.732.000
Sum eiendeler 166.670.000 155.034.000 138.547.000 132.760.000 105.743.000
Sum opptjent egenkapital 96.648.000 91.631.000 78.324.000 73.401.000 49.322.000
Sum egenkapital 97.345.000 92.328.000 79.015.000 74.124.000 50.038.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.681.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.681.000 0 0 0
Leverandørgjeld 4.059.000 1.158.000 3.610.000 2.528.000 41.777.000
Betalbar skatt 435.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.352.000 3.870.000 4.102.000 4.115.000 2.761.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.796.000 57.677.000 51.819.000 51.993.000 11.166.000
Sum kortsiktig gjeld 66.643.000 62.705.000 59.532.000 58.636.000 55.705.000
Sum gjeld og egenkapital 166.670.000 155.034.000 138.547.000 132.760.000 105.743.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 87.304.000 86.272.000 72.307.000 70.420.000 45.027.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.4 2.2 2.2 1.8
Likviditetsgrad 2 2.3 2.4 2.2 2.2 1.8
Soliditet 58.4 59.6 5 55.8 47.3
Resultatgrad 4.8 8.7 2.6 16.5 14.9
Rentedekningsgrad 92.9 3.216.0 327.6 11858.5 2805.1
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.8 0.8 1.1
Total kapitalrentabilitet 4.9 8.6 3.5 18.1 18.7
Signatur
08.09.2022
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Christian LomsdalenStyreleder38
Anveig Bjordal HalkjelsvikNestleder44
Kenneth Torsmyr KjelsnesStyremedlem40
Martin Lerstang MikkelsenStyremedlem36
Nina FjeldheimStyremedlem49
Hilde Johanne DybwadStyremedlem60
Haakon GunleiksrudStyremedlem26
Kjetil SørensenVaramedlem46
Therese Lindstrøm GeddeVaramedlem41
Thea SkyvulstadVaramedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00