4h Norge
Juridisk navn:  4h Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64832100
Schweigaards Gate 34A Schweigaards Gate 34A Fax:
0191 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune: www.4h.no
Oslo Oslo
Org.nr: 943838240
Aksjekapital: 6.225.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 04.05.1936
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: norske 4h
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3,01%
Resultat  
  
-305,72%
Egenkapital  
  
-19,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 29.709.000 28.842.000 30.193.000 32.586.000 30.126.000
Resultat: -3.917.000 1.904.000 125.000 2.010.000 1.468.000
Egenkapital: 15.965.000 19.882.000 17.978.000 17.853.000 15.843.000
Regnskap for 4h Norge
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 29.709.000 28.842.000 30.193.000 32.586.000 30.126.000
Driftskostnader -34.075.000 -27.461.000 -30.042.000 -31.103.000 -29.077.000
Driftsresultat -4.365.000 1.381.000 151.000 1.483.000 1.050.000
Finansinntekter 451.000 523.000 -22.000 530.000 418.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 0
Finans 448.000 523.000 -25.000 527.000 418.000
Resultat før skatt -3.917.000 1.904.000 125.000 2.010.000 1.468.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -3.917.000 1.904.000 125.000 2.010.000 1.468.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.865.000 0 0
Sum omløpsmidler 26.326.000 22.352.000 27.382.000 26.710.000 28.691.000
Sum eiendeler 26.326.000 29.217.000 27.382.000 26.710.000 28.691.000
Sum opptjent egenkapital 15.965.000 19.882.000 17.978.000 17.853.000 15.843.000
Sum egenkapital 15.965.000 19.882.000 17.978.000 17.853.000 15.843.000
Sum langsiktig gjeld 2.547.000 2.539.000 2.756.000
Sum kortsiktig gjeld 10.361.000 9.335.000 6.857.000 6.318.000 10.092.000
Sum gjeld og egenkapital 26.326.000 29.217.000 27.382.000 26.710.000 28.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 438.000 474.000 8.540.000 8.686.000 8.732.000
Andre inntekter 29.271.000 28.368.000 21.653.000 23.900.000 21.394.000
Driftsinntekter 29.709.000 28.842.000 30.193.000 32.586.000 30.126.000
Varekostnad -814.000 -695.000 -2.714.000 -2.246.000 -1.839.000
Lønninger -13.876.000 -11.365.000 -11.056.000 -11.164.000 -10.284.000
Avskrivning 0 -124.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -19.385.000 -15.401.000 -16.272.000 -17.693.000 -16.830.000
Driftskostnader -34.075.000 -27.461.000 -30.042.000 -31.103.000 -29.077.000
Driftsresultat -4.365.000 1.381.000 151.000 1.483.000 1.050.000
Finansinntekter 451.000 523.000 -22.000 530.000 418.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 0
Finans 448.000 523.000 -25.000 527.000 418.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -3.917.000 1.904.000 125.000 2.010.000 1.468.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.865.000 0 0
Sum anleggsmidler 6.865.000 0 0
Varebeholdning 1.152.000 887.000
Kundefordringer 5.213.000 3.426.000 4.292.000 2.234.000
Andre fordringer 2.877.000 1.919.000 2.458.000 2.582.000
Sum investeringer 7.814.000 7.459.000 6.976.000 7.078.000 6.676.000
Kasse, bank 10.421.000 14.893.000 15.061.000 11.731.000 16.312.000
Sum omløpsmidler 26.326.000 22.352.000 27.382.000 26.710.000 28.691.000
Sum eiendeler 26.326.000 29.217.000 27.382.000 26.710.000 28.691.000
Sum opptjent egenkapital 15.965.000 19.882.000 17.978.000 17.853.000 15.843.000
Sum egenkapital 15.965.000 19.882.000 17.978.000 17.853.000 15.843.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.547.000 2.539.000 2.756.000
Leverandørgjeld 2.266.000 1.467.000 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.706.000 1.229.000 1.679.000 1.183.000 1.440.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.389.000 6.638.000 5.178.000 5.135.000 8.652.000
Sum kortsiktig gjeld 10.361.000 9.335.000 6.857.000 6.318.000 10.092.000
Sum gjeld og egenkapital 26.326.000 29.217.000 27.382.000 26.710.000 28.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.965.000 13.017.000 20.525.000 20.392.000 18.599.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.4 4.0 4 2.8
Likviditetsgrad 2 2.5 2.4 4.0 4 2.8
Soliditet 60.6 68.0 65.7 66.8 55.2
Resultatgrad -14.7 4.8 0.5 4.6 3.5
Rentedekningsgrad -1.455.0 50.3 494.3
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.5 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet -14.9 6.5 0.5 7.5 5.1
Signatur
04.11.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Martin HolmenStyreleder31
Andreas ØlvestveitNestleder23
Sara Eline Malmo FarboStyremedlem23
Isak Berntzen SolbergStyremedlem21
Andrine SnopestadStyremedlem27
Jens Håkon Slettemark BirkelandStyremedlem23
Turi Elise KausStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00