Hødal As
Juridisk navn:  Hødal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95287762
Kalfaret 3 Kalfaret 3 Fax: 69887055
1832 Askim 1832 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 981415442
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 29.12.1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Spydeberg Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
2,29%
Resultat  
  
-20,93%
Egenkapital  
  
15,6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.874.000 1.832.000 1.632.000 1.418.000 1.303.000
Resultat: 272.000 344.000 358.000 156.000 -79.000
Egenkapital: 1.578.000 1.365.000 1.146.000 867.000 703.000
Regnskap for Hødal As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.874.000 1.832.000 1.632.000 1.418.000 1.303.000
Driftskostnader -1.602.000 -1.490.000 -1.277.000 -1.263.000 -1.383.000
Driftsresultat 271.000 343.000 356.000 154.000 -80.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 272.000 344.000 358.000 156.000 -79.000
Skattekostnad -60.000 -76.000 -79.000 9.000 18.000
Årsresultat 213.000 268.000 279.000 164.000 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 132.000 2.000 266.000 61.000 83.000
Sum omløpsmidler 1.767.000 1.781.000 1.309.000 1.155.000 872.000
Sum eiendeler 1.899.000 1.783.000 1.575.000 1.216.000 955.000
Sum opptjent egenkapital 1.478.000 1.265.000 1.046.000 767.000 603.000
Sum egenkapital 1.578.000 1.365.000 1.146.000 867.000 703.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 30.000 12.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 300.000 387.000 416.000 349.000 253.000
Sum gjeld og egenkapital 1.899.000 1.782.000 1.574.000 1.216.000 956.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.874.000 1.719.000 1.632.000 1.418.000 1.242.000
Andre inntekter 113.000 0 0 61.000
Driftsinntekter 1.874.000 1.832.000 1.632.000 1.418.000 1.303.000
Varekostnad -68.000 -13.000 -76.000 -34.000 -189.000
Lønninger -840.000 -911.000 -771.000 -794.000 -741.000
Avskrivning -3.000 -10.000 -45.000 -31.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -691.000 -556.000 -385.000 -404.000 -422.000
Driftskostnader -1.602.000 -1.490.000 -1.277.000 -1.263.000 -1.383.000
Driftsresultat 271.000 343.000 356.000 154.000 -80.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 213.000 268.000 279.000 164.000 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 18.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 254.000 0 0
Driftsløsøre 131.000 2.000 11.000 43.000 74.000
Sum varige driftsmidler 131.000 2.000 265.000 43.000 74.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 132.000 2.000 266.000 61.000 83.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 28.000 150.000 64.000 121.000 219.000
Andre fordringer 262.000 129.000 0 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.477.000 1.502.000 1.244.000 1.034.000 646.000
Sum omløpsmidler 1.767.000 1.781.000 1.309.000 1.155.000 872.000
Sum eiendeler 1.899.000 1.783.000 1.575.000 1.216.000 955.000
Sum opptjent egenkapital 1.478.000 1.265.000 1.046.000 767.000 603.000
Sum egenkapital 1.578.000 1.365.000 1.146.000 867.000 703.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 30.000 12.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.000 30.000 12.000 0 0
Leverandørgjeld 51.000 96.000 114.000 49.000 49.000
Betalbar skatt 69.000 57.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 204.000 237.000 142.000 137.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 30.000 65.000 157.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 300.000 387.000 416.000 349.000 253.000
Sum gjeld og egenkapital 1.899.000 1.782.000 1.574.000 1.216.000 956.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.467.000 1.394.000 893.000 806.000 619.000
Likviditetsgrad 1 5.9 4.6 3.1 3.3 3.4
Likviditetsgrad 2 5.9 4.6 3.1 3.3 3.4
Soliditet 83.1 76.6 72.8 71.3 73.5
Resultatgrad 14.5 18.7 21.8 10.9 -6.1
Rentedekningsgrad 343.0 3
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 14.3 19.4 22.8 12.8 -8.2
Signatur
15.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten HødalStyreleder53
Mari HødalVaramedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Morten Hødal100.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00