S.w.i.f.t. Norwegian National Group
Juridisk navn:  S.w.i.f.t. Norwegian National Group
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90880059
Sverre Iversens vei 41 Sverre Iversens vei 41 Fax:
0972 Oslo 972 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981459709
Aksjekapital: 2.706 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 31.05.1973
Foretakstype: FLI
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,63%
Resultat  
  
-144,83%
Egenkapital  
  
-6,16%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.409.000 1.670.000 2.172.000 2.222.000 2.212.000
Resultat: -269.000 600.000 891.000 170.000 137.000
Egenkapital: 4.098.000 4.367.000 3.767.000 2.876.000 2.706.000
Regnskap for S.w.i.f.t. Norwegian National Group
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.409.000 1.670.000 2.172.000 2.222.000 2.212.000
Driftskostnader -1.705.000 -1.075.000 -1.289.000 -2.066.000 -2.084.000
Driftsresultat -296.000 595.000 883.000 157.000 129.000
Finansinntekter 27.000 6.000 9.000 14.000 9.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 27.000 6.000 9.000 13.000 9.000
Resultat før skatt -269.000 600.000 891.000 170.000 137.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -269.000 600.000 891.000 170.000 137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 4.786.000 4.781.000 4.182.000 3.349.000 3.117.000
Sum eiendeler 4.786.000 4.781.000 4.182.000 3.349.000 3.117.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 4.098.000 4.367.000 3.767.000 2.876.000 2.706.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 689.000 414.000 415.000 473.000 412.000
Sum gjeld og egenkapital 4.787.000 4.781.000 4.182.000 3.349.000 3.118.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.409.000 1.671.000 2.172.000 2.183.000 2.178.000
Andre inntekter -2.000 39.000 34.000
Driftsinntekter 1.409.000 1.670.000 2.172.000 2.222.000 2.212.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -824.000 -847.000 -891.000 -931.000 -961.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -881.000 -228.000 -398.000 -1.135.000 -1.123.000
Driftskostnader -1.705.000 -1.075.000 -1.289.000 -2.066.000 -2.084.000
Driftsresultat -296.000 595.000 883.000 157.000 129.000
Finansinntekter 27.000 6.000 9.000 14.000 9.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 27.000 6.000 9.000 13.000 9.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -269.000 600.000 891.000 170.000 137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 113.000 79.000 103.000 127.000
Andre fordringer 30.000 18.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.673.000 4.781.000 4.103.000 3.216.000 2.972.000
Sum omløpsmidler 4.786.000 4.781.000 4.182.000 3.349.000 3.117.000
Sum eiendeler 4.786.000 4.781.000 4.182.000 3.349.000 3.117.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 4.098.000 4.367.000 3.767.000 2.876.000 2.706.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 265.000 6.000 7.000 9.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 393.000 408.000 408.000 423.000 412.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 41.000 0
Sum kortsiktig gjeld 689.000 414.000 415.000 473.000 412.000
Sum gjeld og egenkapital 4.787.000 4.781.000 4.182.000 3.349.000 3.118.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.097.000 4.367.000 3.767.000 2.876.000 2.705.000
Likviditetsgrad 1 6.9 11.5 10.1 7.1 7.6
Likviditetsgrad 2 6.9 11.5 10.1 7.1 7.6
Soliditet 85.6 91.3 90.1 85.9 86.8
Resultatgrad -21.0 35.6 40.7 7.1 5.8
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -5.6 12.6 21.3 5.1 4.4
Signatur
22.07.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
FJEREIDE ATLE KÅRE
SIGNATUR HVER FOR SEG
FLATRAAKER DAG-INGE
Prokurister
22.07.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag-Inge FlatraakerStyreleder63
Atle Kåre FjereideNestleder66
Karl Otto HessenStyremedlem50
Christopher Graham AdamsonStyremedlem47
Rune EriksenStyremedlem59
Steinar ÅrdalStyremedlem46
Randi Amb DyrdalStyremedlem58
Anders TvildeStyremedlem59
Eivind Lysaker AlmaasStyremedlem39
Githe Blem LindstrømStyremedlem55
Anne Paula Ekeren BjoneStyremedlem65
Wenche Eline FagerengStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00