Rune Kvassheim AS
Juridisk navn:  Rune Kvassheim AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94610111
Kvassheim 26 Kvassheim 26 Fax:
4363 Brusand 4363 Brusand
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 981621964
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 01.01.2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
5,61%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
0,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.127.000 2.961.000 3.977.000 3.007.000 3.561.000
Resultat: 12.000 6.000 749.000 527.000 1.086.000
Egenkapital: 3.594.000 3.585.000 3.580.000 2.983.000 2.564.000
Regnskap for Rune Kvassheim AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.127.000 2.961.000 3.977.000 3.007.000 3.561.000
Driftskostnader -3.096.000 -2.930.000 -3.210.000 -2.461.000 -2.456.000
Driftsresultat 31.000 31.000 767.000 547.000 1.104.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -25.000 -18.000 -20.000 -18.000
Finans -19.000 -25.000 -18.000 -20.000 -18.000
Resultat før skatt 12.000 6.000 749.000 527.000 1.086.000
Skattekostnad -2.000 -1.000 -152.000 -109.000 -255.000
Årsresultat 9.000 5.000 597.000 418.000 831.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.593.000 6.100.000 5.046.000 5.152.000 4.866.000
Sum omløpsmidler 1.228.000 726.000 1.465.000 1.835.000 1.566.000
Sum eiendeler 6.821.000 6.826.000 6.511.000 6.987.000 6.432.000
Sum opptjent egenkapital 2.994.000 2.985.000 2.980.000 2.383.000 1.964.000
Sum egenkapital 3.594.000 3.585.000 3.580.000 2.983.000 2.564.000
Sum langsiktig gjeld 449.000 446.000 445.000 411.000 391.000
Sum kortsiktig gjeld 2.778.000 2.795.000 2.487.000 3.593.000 3.476.000
Sum gjeld og egenkapital 6.821.000 6.826.000 6.512.000 6.987.000 6.431.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.127.000 2.576.000 3.197.000 2.607.000 3.286.000
Andre inntekter 385.000 780.000 400.000 276.000
Driftsinntekter 3.127.000 2.961.000 3.977.000 3.007.000 3.561.000
Varekostnad -488.000 -419.000 -484.000 -221.000 -320.000
Lønninger -62.000 -43.000 -17.000 -1.000 -31.000
Avskrivning -1.002.000 -713.000 -1.214.000 -1.066.000 -912.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.544.000 -1.755.000 -1.495.000 -1.173.000 -1.193.000
Driftskostnader -3.096.000 -2.930.000 -3.210.000 -2.461.000 -2.456.000
Driftsresultat 31.000 31.000 767.000 547.000 1.104.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -25.000 -18.000 -20.000 -18.000
Finans -19.000 -25.000 -18.000 -20.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 9.000 5.000 597.000 418.000 831.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.445.000 5.853.000 4.700.000 5.152.000 4.866.000
Sum varige driftsmidler 5.445.000 5.853.000 4.700.000 5.152.000 4.866.000
Sum finansielle anleggsmidler 148.000 247.000 346.000 0 0
Sum anleggsmidler 5.593.000 6.100.000 5.046.000 5.152.000 4.866.000
Varebeholdning 101.000 92.000 32.000 73.000 41.000
Kundefordringer 586.000 150.000 764.000 1.380.000 1.264.000
Andre fordringer 276.000 212.000 270.000 69.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 264.000 272.000 399.000 312.000 226.000
Sum omløpsmidler 1.228.000 726.000 1.465.000 1.835.000 1.566.000
Sum eiendeler 6.821.000 6.826.000 6.511.000 6.987.000 6.432.000
Sum opptjent egenkapital 2.994.000 2.985.000 2.980.000 2.383.000 1.964.000
Sum egenkapital 3.594.000 3.585.000 3.580.000 2.983.000 2.564.000
Sum avsetninger til forpliktelser 449.000 446.000 445.000 411.000 391.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 449.000 446.000 445.000 411.000 391.000
Leverandørgjeld 278.000 334.000 605.000 434.000 224.000
Betalbar skatt 0 118.000 89.000 72.000
Skyldig offentlige avgifter 100.000 9.000 158.000 184.000 163.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.400.000 2.452.000 1.606.000 2.886.000 3.017.000
Sum kortsiktig gjeld 2.778.000 2.795.000 2.487.000 3.593.000 3.476.000
Sum gjeld og egenkapital 6.821.000 6.826.000 6.512.000 6.987.000 6.431.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.550.000 -2.069.000 -1.022.000 -1.758.000 -1.910.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.6 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.6 0.5 0.4
Soliditet 52.7 52.5 5 42.7 39.9
Resultatgrad 1.0 1 19.3 18.2 3
Rentedekningsgrad 1.6 1.2 42.6 27.4 61.3
Gjeldsgrad 0.9 0.9 0.8 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.5 11.8 7.8 17.2
Signatur
02.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune KvassheimStyreleder51
Emil HerredsvelaVaramedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rune Kvassheim100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00