Svinndal Gjerde Og Sveiseverksted As
Juridisk navn:  Svinndal Gjerde Og Sveiseverksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69287171
Vadbakken 10 Vadbakken 10 Fax: 69287170
1592 Våler I Østfold 1592 Våler I Østfold
Fylke: Kommune: www.svinndalgjerde.no/
Viken Våler (Viken)
Org.nr: 981629272
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 14.02.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Aktiva Revisjon AS
Regnskapsfører: Råde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,11%
Resultat  
  
-46,14%
Egenkapital  
  
20,74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 25.082.000 24.326.000 20.537.000 19.468.000 18.394.000
Resultat: 593.000 1.101.000 1.046.000 -790.000 496.000
Egenkapital: 2.690.000 2.228.000 1.344.000 2.028.000 2.644.000
Regnskap for Svinndal Gjerde Og Sveiseverksted As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 25.082.000 24.326.000 20.537.000 19.468.000 18.394.000
Driftskostnader -24.288.000 -23.071.000 -19.406.000 -20.206.000 -17.821.000
Driftsresultat 794.000 1.256.000 1.132.000 -738.000 574.000
Finansinntekter 3.000 5.000 19.000 38.000 2.000
Finanskostnader -205.000 -160.000 -104.000 -91.000 -80.000
Finans -202.000 -155.000 -85.000 -53.000 -78.000
Resultat før skatt 593.000 1.101.000 1.046.000 -790.000 496.000
Skattekostnad -130.000 -241.000 -230.000 174.000 -112.000
Årsresultat 462.000 859.000 816.000 -616.000 384.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.846.000 1.241.000 1.725.000 1.675.000 1.740.000
Sum omløpsmidler 8.022.000 8.802.000 6.937.000 6.949.000 6.884.000
Sum eiendeler 9.868.000 10.043.000 8.662.000 8.624.000 8.624.000
Sum opptjent egenkapital 2.590.000 2.128.000 1.295.000 1.928.000 2.544.000
Sum egenkapital 2.690.000 2.228.000 1.344.000 2.028.000 2.644.000
Sum langsiktig gjeld 4.068.000 4.479.000 4.994.000 2.986.000 3.071.000
Sum kortsiktig gjeld 3.110.000 3.336.000 2.325.000 3.611.000 2.910.000
Sum gjeld og egenkapital 9.868.000 10.043.000 8.663.000 8.625.000 8.625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.082.000 24.286.000 20.537.000 19.468.000 18.394.000
Andre inntekter 40.000 0 0 0
Driftsinntekter 25.082.000 24.326.000 20.537.000 19.468.000 18.394.000
Varekostnad -11.306.000 -11.307.000 -7.334.000 -8.416.000 -6.861.000
Lønninger -7.797.000 -7.746.000 -7.889.000 -7.491.000 -6.664.000
Avskrivning -480.000 -555.000 -869.000 -707.000 -711.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.705.000 -3.463.000 -3.314.000 -3.592.000 -3.585.000
Driftskostnader -24.288.000 -23.071.000 -19.406.000 -20.206.000 -17.821.000
Driftsresultat 794.000 1.256.000 1.132.000 -738.000 574.000
Finansinntekter 3.000 5.000 19.000 38.000 2.000
Finanskostnader -205.000 -160.000 -104.000 -91.000 -80.000
Finans -202.000 -155.000 -85.000 -53.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 462.000 859.000 816.000 -616.000 384.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 119.000 135.000 129.000 178.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 16.000 44.000 138.000 548.000 955.000
Driftsløsøre 938.000 305.000 330.000 949.000 781.000
Sum varige driftsmidler 1.727.000 1.105.000 1.596.000 1.498.000 1.736.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.846.000 1.241.000 1.725.000 1.675.000 1.740.000
Varebeholdning 1.457.000 1.645.000 1.480.000 1.548.000 1.415.000
Kundefordringer 6.060.000 4.648.000 2.776.000 4.441.000 4.501.000
Andre fordringer 127.000 125.000 136.000 129.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 291.000 2.297.000 2.545.000 830.000 927.000
Sum omløpsmidler 8.022.000 8.802.000 6.937.000 6.949.000 6.884.000
Sum eiendeler 9.868.000 10.043.000 8.662.000 8.624.000 8.624.000
Sum opptjent egenkapital 2.590.000 2.128.000 1.295.000 1.928.000 2.544.000
Sum egenkapital 2.690.000 2.228.000 1.344.000 2.028.000 2.644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 104.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.068.000 4.479.000 4.994.000 2.986.000 3.071.000
Leverandørgjeld 964.000 1.034.000 632.000 1.626.000 1.260.000
Betalbar skatt 114.000 248.000 182.000 0 163.000
Skyldig offentlige avgifter 1.233.000 1.257.000 767.000 1.216.000 817.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 695.000 798.000 745.000 768.000 670.000
Sum kortsiktig gjeld 3.110.000 3.336.000 2.325.000 3.611.000 2.910.000
Sum gjeld og egenkapital 9.868.000 10.043.000 8.663.000 8.625.000 8.625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.912.000 5.466.000 4.612.000 3.338.000 3.974.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.6 3 1.9 2.4
Likviditetsgrad 2 2.1 2.1 2.3 1.5 1.9
Soliditet 27.3 22.2 15.5 23.5 30.7
Resultatgrad 3.2 5.2 5.5 -3.8 3.1
Rentedekningsgrad 3.9 7.9 10.9 -8.1 7.2
Gjeldsgrad 2.7 3.5 5.4 3.3 2.3
Total kapitalrentabilitet 8.1 12.6 13.3 -8.1 6.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Øyvind MyhreStyreleder45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ø.M Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00