Manoda As
Juridisk navn:  Manoda As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94896000
Stangnesterminalen 18 Stangnesterminalen 18 Fax: 77061711
9409 Harstad 9409 Harstad
Fylke: Kommune: www.manoda.no
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 981673506
Aksjekapital: 521.084 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 05.03.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8,04%
Resultat  
  
108,25%
Egenkapital  
  
0,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.910.000 10.098.000 11.330.000 9.663.000 10.744.000
Resultat: 41.000 -497.000 -772.000 -1.778.000 87.000
Egenkapital: 3.027.000 2.999.000 3.000.000 543.000 2.345.000
Regnskap for Manoda As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.910.000 10.098.000 11.330.000 9.663.000 10.744.000
Driftskostnader -10.802.000 -10.515.000 -12.012.000 -11.378.000 -10.604.000
Driftsresultat 108.000 -417.000 -682.000 -1.715.000 141.000
Finansinntekter 6.000 9.000 6.000 13.000
Finanskostnader -71.000 -81.000 -99.000 -69.000 -67.000
Finans -65.000 -81.000 -90.000 -63.000 -54.000
Resultat før skatt 41.000 -497.000 -772.000 -1.778.000 87.000
Skattekostnad -13.000 107.000 0 -24.000 -24.000
Årsresultat 28.000 -390.000 -772.000 -1.802.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 155.000 79.000 340.000 1.125.000 1.472.000
Sum omløpsmidler 6.170.000 5.742.000 6.881.000 2.938.000 3.904.000
Sum eiendeler 6.325.000 5.821.000 7.221.000 4.063.000 5.376.000
Sum opptjent egenkapital -1.111.000 -1.140.000 -750.000 22.000 -720.000
Sum egenkapital 3.027.000 2.999.000 3.000.000 543.000 2.345.000
Sum langsiktig gjeld 826.000 1.176.000 1.633.000 1.727.000 1.588.000
Sum kortsiktig gjeld 2.472.000 1.647.000 2.587.000 1.793.000 1.443.000
Sum gjeld og egenkapital 6.326.000 5.822.000 7.220.000 4.063.000 5.376.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.910.000 10.098.000 11.330.000 9.663.000 10.744.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 10.910.000 10.098.000 11.330.000 9.663.000 10.744.000
Varekostnad -4.384.000 -3.836.000 -4.722.000 -3.788.000 -4.205.000
Lønninger -3.894.000 -3.792.000 -4.268.000 -4.412.000 -3.477.000
Avskrivning -25.000 -300.000 -311.000 -323.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.499.000 -2.587.000 -2.711.000 -2.855.000 -2.840.000
Driftskostnader -10.802.000 -10.515.000 -12.012.000 -11.378.000 -10.604.000
Driftsresultat 108.000 -417.000 -682.000 -1.715.000 141.000
Finansinntekter 6.000 9.000 6.000 13.000
Finanskostnader -71.000 -81.000 -99.000 -69.000 -67.000
Finans -65.000 -81.000 -90.000 -63.000 -54.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 28.000 -390.000 -772.000 -1.802.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 29.000 306.000 1.090.000 1.397.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 122.000 33.000 9.000 16.000 24.000
Driftsløsøre 10.000 18.000 25.000 19.000 50.000
Sum varige driftsmidler 132.000 51.000 34.000 35.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 155.000 79.000 340.000 1.125.000 1.472.000
Varebeholdning 2.486.000 1.899.000 2.007.000 2.171.000 2.134.000
Kundefordringer 439.000 781.000 837.000 482.000 1.139.000
Andre fordringer 354.000 195.000 156.000 124.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 163.000 140.000 150.000 162.000 542.000
Sum omløpsmidler 6.170.000 5.742.000 6.881.000 2.938.000 3.904.000
Sum eiendeler 6.325.000 5.821.000 7.221.000 4.063.000 5.376.000
Sum opptjent egenkapital -1.111.000 -1.140.000 -750.000 22.000 -720.000
Sum egenkapital 3.027.000 2.999.000 3.000.000 543.000 2.345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 933.000 220.000 879.000 496.000 0
Sum langsiktig gjeld 826.000 1.176.000 1.633.000 1.727.000 1.588.000
Leverandørgjeld 814.000 210.000 484.000 391.000 436.000
Betalbar skatt 7.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 250.000 369.000 386.000 273.000 248.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 468.000 848.000 838.000 633.000 759.000
Sum kortsiktig gjeld 2.472.000 1.647.000 2.587.000 1.793.000 1.443.000
Sum gjeld og egenkapital 6.326.000 5.822.000 7.220.000 4.063.000 5.376.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.698.000 4.095.000 4.294.000 1.145.000 2.461.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.5 2.7 1.6 2.7
Likviditetsgrad 2 1.5 2.3 1.9 0.4 1.2
Soliditet 47.9 51.5 41.6 13.4 43.6
Resultatgrad 1.0 -4.1 -17.7 1.3
Rentedekningsgrad 1.5 -5.1 -6.9 -24.9 2.1
Gjeldsgrad 1.1 0.9 1.4 6.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 1.8 -7.2 -9.3 -42.1 2.9
Signatur
06.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.10.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir Egil ØstebøvikStyreleder67
Nils Olav DigreStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Imenco Corrosion Technology As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00