Barlund Jens AS
Juridisk navn:  Barlund Jens AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95111580
Hagevegen 11 Hagevegen 11 Fax: 61227921
2613 Lillehammer 2613 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 981686314
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10.03.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskap Innlandet Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,02%
Resultat  
  
7,86%
Egenkapital  
  
-41,01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.979.000 20.390.000 21.158.000 16.681.000 15.024.000
Resultat: 2.840.000 2.633.000 2.336.000 2.973.000 3.588.000
Egenkapital: 4.572.000 7.750.000 8.036.000 6.217.000 5.915.000
Regnskap for Barlund Jens AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.979.000 20.390.000 21.158.000 16.681.000 15.024.000
Driftskostnader -17.158.000 -17.668.000 -18.690.000 -13.677.000 -11.435.000
Driftsresultat 2.821.000 2.722.000 2.468.000 3.003.000 3.590.000
Finansinntekter 30.000 32.000 8.000 7.000 9.000
Finanskostnader -11.000 -120.000 -140.000 -37.000 -11.000
Finans 19.000 -88.000 -132.000 -30.000 -2.000
Resultat før skatt 2.840.000 2.633.000 2.336.000 2.973.000 3.588.000
Skattekostnad -625.000 -579.000 -518.000 -671.000 -848.000
Årsresultat 2.215.000 2.054.000 1.818.000 2.303.000 2.740.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.585.000 9.860.000 10.412.000 8.863.000 4.057.000
Sum omløpsmidler 8.230.000 8.373.000 5.234.000 6.534.000 7.258.000
Sum eiendeler 13.815.000 18.233.000 15.646.000 15.397.000 11.315.000
Sum opptjent egenkapital 4.472.000 7.650.000 7.935.000 6.117.000 5.814.000
Sum egenkapital 4.572.000 7.750.000 8.036.000 6.217.000 5.915.000
Sum langsiktig gjeld 1.528.000 4.179.000 4.130.000 6.118.000 2.264.000
Sum kortsiktig gjeld 7.715.000 6.304.000 3.480.000 3.061.000 3.136.000
Sum gjeld og egenkapital 13.815.000 18.233.000 15.645.000 15.396.000 11.314.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.665.000 20.000.000 20.938.000 16.180.000 14.811.000
Andre inntekter 313.000 390.000 221.000 501.000 213.000
Driftsinntekter 19.979.000 20.390.000 21.158.000 16.681.000 15.024.000
Varekostnad -6.773.000 -7.107.000 -7.446.000 -6.077.000 -4.579.000
Lønninger -6.485.000 -6.389.000 -6.591.000 -4.252.000 -3.757.000
Avskrivning -854.000 -873.000 -757.000 -538.000 -577.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.046.000 -3.299.000 -3.896.000 -2.810.000 -2.522.000
Driftskostnader -17.158.000 -17.668.000 -18.690.000 -13.677.000 -11.435.000
Driftsresultat 2.821.000 2.722.000 2.468.000 3.003.000 3.590.000
Finansinntekter 30.000 32.000 8.000 7.000 9.000
Finanskostnader -11.000 -120.000 -140.000 -37.000 -11.000
Finans 19.000 -88.000 -132.000 -30.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.300.000 0 0 0
Årsresultat 2.215.000 2.054.000 1.818.000 2.303.000 2.740.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 487.000 4.980.000 5.108.000 5.236.000 614.000
Maskiner anlegg 4.017.000 3.967.000 3.186.000 1.589.000 2.597.000
Driftsløsøre 807.000 440.000 1.406.000 1.078.000 272.000
Sum varige driftsmidler 5.311.000 9.387.000 9.699.000 7.903.000 3.482.000
Sum finansielle anleggsmidler 273.000 473.000 712.000 959.000 574.000
Sum anleggsmidler 5.585.000 9.860.000 10.412.000 8.863.000 4.057.000
Varebeholdning 63.000 63.000 65.000 59.000 76.000
Kundefordringer 2.419.000 4.666.000 2.472.000 2.166.000 3.000.000
Andre fordringer 124.000 73.000 181.000 106.000 77.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.624.000 3.572.000 2.516.000 4.203.000 4.105.000
Sum omløpsmidler 8.230.000 8.373.000 5.234.000 6.534.000 7.258.000
Sum eiendeler 13.815.000 18.233.000 15.646.000 15.397.000 11.315.000
Sum opptjent egenkapital 4.472.000 7.650.000 7.935.000 6.117.000 5.814.000
Sum egenkapital 4.572.000 7.750.000 8.036.000 6.217.000 5.915.000
Sum avsetninger til forpliktelser 450.000 396.000 330.000 318.000 298.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.528.000 4.179.000 4.130.000 6.118.000 2.264.000
Leverandørgjeld 332.000 688.000 1.136.000 375.000 317.000
Betalbar skatt 571.000 513.000 506.000 650.000 1.353.000
Skyldig offentlige avgifter 926.000 1.249.000 872.000 1.043.000 858.000
Utbytte -1.300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.886.000 2.554.000 966.000 993.000 609.000
Sum kortsiktig gjeld 7.715.000 6.304.000 3.480.000 3.061.000 3.136.000
Sum gjeld og egenkapital 13.815.000 18.233.000 15.645.000 15.396.000 11.314.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 515.000 2.069.000 1.754.000 3.473.000 4.122.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.5 2.1 2.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.5 2.1 2.3
Soliditet 33.1 42.5 51.4 40.4 52.3
Resultatgrad 14.1 13.3 11.7 1 23.9
Rentedekningsgrad 256.5 22.7 17.6 81.2 326.4
Gjeldsgrad 2.0 1.4 0.9 1.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 20.6 15.1 15.8 19.6 31.8
Signatur
04.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jens BarlundStyreleder65
Jostein BarlundStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jens Barlund51.0065
Jostein Barlund49.0037
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00