Dsi Systemer AS
Juridisk navn:  Dsi Systemer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22570300
Oluf Onsums Vei 9 B Oluf Onsums Vei 9 B Fax: 22643838
0680 Oslo 680 Oslo
Fylke: Kommune: www.dsi.no
Oslo Oslo
Org.nr: 944730060
Aksjekapital: 260.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 07.10.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Athene Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,72%
Resultat  
  
-86,18%
Egenkapital  
  
5,58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.928.000 11.390.000 11.741.000 10.832.000 10.562.000
Resultat: 77.000 557.000 113.000 -228.000 58.000
Egenkapital: 1.135.000 1.075.000 642.000 556.000 740.000
Regnskap for Dsi Systemer AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.928.000 11.390.000 11.741.000 10.832.000 10.562.000
Driftskostnader -11.857.000 -10.840.000 -11.614.000 -11.056.000 -10.489.000
Driftsresultat 71.000 550.000 128.000 -224.000 74.000
Finansinntekter 21.000 22.000 19.000 19.000 16.000
Finanskostnader -15.000 -14.000 -34.000 -24.000 -32.000
Finans 6.000 8.000 -15.000 -5.000 -16.000
Resultat før skatt 77.000 557.000 113.000 -228.000 58.000
Skattekostnad -17.000 -124.000 -27.000 44.000 -20.000
Årsresultat 60.000 433.000 86.000 -185.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000 80.000 234.000 311.000 317.000
Sum omløpsmidler 2.940.000 2.748.000 2.286.000 1.907.000 2.306.000
Sum eiendeler 2.993.000 2.828.000 2.520.000 2.218.000 2.623.000
Sum opptjent egenkapital 875.000 815.000 382.000 296.000 480.000
Sum egenkapital 1.135.000 1.075.000 642.000 556.000 740.000
Sum langsiktig gjeld 43.000 84.000 130.000 170.000
Sum kortsiktig gjeld 1.857.000 1.710.000 1.795.000 1.533.000 1.712.000
Sum gjeld og egenkapital 2.992.000 2.828.000 2.521.000 2.219.000 2.622.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.928.000 11.390.000 11.741.000 10.832.000 10.557.000
Andre inntekter 0 0 5.000
Driftsinntekter 11.928.000 11.390.000 11.741.000 10.832.000 10.562.000
Varekostnad -5.117.000 -4.775.000 -5.289.000 -4.979.000 -4.974.000
Lønninger -4.644.000 -3.912.000 -4.312.000 -4.100.000 -3.792.000
Avskrivning -45.000 -49.000 -50.000 -50.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.051.000 -2.104.000 -1.963.000 -1.927.000 -1.673.000
Driftskostnader -11.857.000 -10.840.000 -11.614.000 -11.056.000 -10.489.000
Driftsresultat 71.000 550.000 128.000 -224.000 74.000
Finansinntekter 21.000 22.000 19.000 19.000 16.000
Finanskostnader -15.000 -14.000 -34.000 -24.000 -32.000
Finans 6.000 8.000 -15.000 -5.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 60.000 433.000 86.000 -185.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 16.000 121.000 148.000 104.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 64.000 113.000 163.000 212.000
Sum varige driftsmidler 37.000 64.000 113.000 163.000 212.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 53.000 80.000 234.000 311.000 317.000
Varebeholdning 1.178.000 858.000 815.000 1.073.000 941.000
Kundefordringer 949.000 1.013.000 769.000 566.000 1.100.000
Andre fordringer 20.000 8.000 3.000 15.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 793.000 870.000 699.000 254.000 255.000
Sum omløpsmidler 2.940.000 2.748.000 2.286.000 1.907.000 2.306.000
Sum eiendeler 2.993.000 2.828.000 2.520.000 2.218.000 2.623.000
Sum opptjent egenkapital 875.000 815.000 382.000 296.000 480.000
Sum egenkapital 1.135.000 1.075.000 642.000 556.000 740.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 43.000 84.000 130.000 170.000
Leverandørgjeld 720.000 422.000 400.000 484.000 702.000
Betalbar skatt 18.000 19.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 507.000 582.000 740.000 515.000 515.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 613.000 687.000 655.000 533.000 495.000
Sum kortsiktig gjeld 1.857.000 1.710.000 1.795.000 1.533.000 1.712.000
Sum gjeld og egenkapital 2.992.000 2.828.000 2.521.000 2.219.000 2.622.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.083.000 1.038.000 491.000 374.000 594.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.3 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 0.8 0.5 0.8
Soliditet 37.9 38.0 25.5 25.1 28.2
Resultatgrad 0.6 4.8 1.1 -2.1 0.7
Rentedekningsgrad 4.7 39.3 3.8 -9.3 2.3
Gjeldsgrad 1.6 1.6 2.9 3 2.5
Total kapitalrentabilitet 3.1 20.2 5.8 -9.2 3.4
Signatur
11.05.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.07.2020
Daglig leder eller styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Roger KvammeStyreleder76
Sidsel KvammeVaramedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sidsel Kvamme17.0072
Per Roger Kvamme63.0076
Mona Haug Martinsen10.0065
Ole Herman Bjørge10.0048
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00