Ringerike Septikservice AS
Juridisk navn:  Ringerike Septikservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32171390
Follummoveien 88 Follummoveien 88 Fax: 32171391
3516 Hønefoss 3516 Hønefoss
Fylke: Kommune: www.ringseptik.no
Viken Ringerike
Org.nr: 945559705
Aksjekapital: 2.500.100 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 01.07.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Langseth Services AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,84%
Resultat  
  
-69,4%
Egenkapital  
  
-4,66%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 72.683.000 78.021.000 73.765.000 70.496.000 68.695.000
Resultat: 3.602.000 11.773.000 10.842.000 9.712.000 8.203.000
Egenkapital: 27.455.000 28.798.000 29.278.000 29.521.000 29.272.000
Regnskap for Ringerike Septikservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 72.683.000 78.021.000 73.765.000 70.496.000 68.695.000
Driftskostnader -68.618.000 -65.912.000 -62.799.000 -60.600.000 -60.257.000
Driftsresultat 4.064.000 12.108.000 10.965.000 9.896.000 8.437.000
Finansinntekter 47.000 129.000 368.000 223.000 131.000
Finanskostnader -509.000 -465.000 -491.000 -408.000 -366.000
Finans -462.000 -336.000 -123.000 -185.000 -235.000
Resultat før skatt 3.602.000 11.773.000 10.842.000 9.712.000 8.203.000
Skattekostnad -512.000 -2.590.000 -2.386.000 -2.192.000 -1.916.000
Årsresultat 3.090.000 9.183.000 8.456.000 7.520.000 6.286.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.075.000 27.341.000 32.556.000 29.824.000 34.625.000
Sum omløpsmidler 36.545.000 42.758.000 40.008.000 35.079.000 30.867.000
Sum eiendeler 64.620.000 70.099.000 72.564.000 64.903.000 65.492.000
Sum opptjent egenkapital 18.299.000 19.642.000 20.122.000 20.365.000 20.116.000
Sum egenkapital 27.455.000 28.798.000 29.278.000 29.521.000 29.272.000
Sum langsiktig gjeld 15.318.000 16.089.000 19.673.000 14.915.000 17.028.000
Sum kortsiktig gjeld 21.846.000 25.213.000 23.612.000 20.468.000 19.191.000
Sum gjeld og egenkapital 64.619.000 70.100.000 72.563.000 64.904.000 65.491.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.511.000 77.970.000 73.556.000 70.239.000 68.695.000
Andre inntekter 172.000 51.000 209.000 257.000 0
Driftsinntekter 72.683.000 78.021.000 73.765.000 70.496.000 68.695.000
Varekostnad -12.143.000 -12.310.000 -10.071.000 -8.934.000 -8.453.000
Lønninger -29.515.000 -29.866.000 -29.693.000 -29.145.000 -29.078.000
Avskrivning -5.696.000 -5.616.000 -5.281.000 -5.203.000 -4.884.000
Nedskrivning -47.000 0 -12.000
Andre driftskostnader -21.264.000 -18.120.000 -17.707.000 -17.318.000 -17.830.000
Driftskostnader -68.618.000 -65.912.000 -62.799.000 -60.600.000 -60.257.000
Driftsresultat 4.064.000 12.108.000 10.965.000 9.896.000 8.437.000
Finansinntekter 47.000 129.000 368.000 223.000 131.000
Finanskostnader -509.000 -465.000 -491.000 -408.000 -366.000
Finans -462.000 -336.000 -123.000 -185.000 -235.000
Konsernbidrag -3.160.000 -9.663.000 -8.699.000 -7.272.000 -5.985.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.090.000 9.183.000 8.456.000 7.520.000 6.286.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 416.000 487.000 631.000 431.000 480.000
Maskiner anlegg 26.125.000 25.018.000 30.174.000 28.314.000 32.690.000
Driftsløsøre 1.106.000 1.167.000 1.111.000 860.000 937.000
Sum varige driftsmidler 27.646.000 26.672.000 31.916.000 29.605.000 34.107.000
Sum finansielle anleggsmidler 428.000 669.000 640.000 219.000 518.000
Sum anleggsmidler 28.075.000 27.341.000 32.556.000 29.824.000 34.625.000
Varebeholdning 125.000 541.000 853.000 843.000 818.000
Kundefordringer 5.938.000 7.534.000 6.381.000 7.614.000 10.384.000
Andre fordringer 665.000 531.000 804.000 866.000 776.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 88.000 242.000 1.031.000 886.000 18.889.000
Sum omløpsmidler 36.545.000 42.758.000 40.008.000 35.079.000 30.867.000
Sum eiendeler 64.620.000 70.099.000 72.564.000 64.903.000 65.492.000
Sum opptjent egenkapital 18.299.000 19.642.000 20.122.000 20.365.000 20.116.000
Sum egenkapital 27.455.000 28.798.000 29.278.000 29.521.000 29.272.000
Sum avsetninger til forpliktelser 630.000 1.009.000 1.144.000 1.212.000 1.192.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.051.000 12.388.000 11.152.000 9.444.000 7.875.000
Sum langsiktig gjeld 15.318.000 16.089.000 19.673.000 14.915.000 17.028.000
Leverandørgjeld 6.751.000 4.907.000 4.327.000 3.565.000 3.965.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.471.000 4.468.000 3.638.000 3.296.000 3.231.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.572.000 3.450.000 4.496.000 4.163.000 4.119.000
Sum kortsiktig gjeld 21.846.000 25.213.000 23.612.000 20.468.000 19.191.000
Sum gjeld og egenkapital 64.619.000 70.100.000 72.563.000 64.904.000 65.491.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.699.000 17.545.000 16.396.000 14.611.000 11.676.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6
Soliditet 42.5 41.1 40.3 45.5 44.7
Resultatgrad 5.6 15.5 14.9 1 12.3
Rentedekningsgrad 8.0 26.0 22.3 24.3 23.1
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.5 1.2 1.2
Total kapitalrentabilitet 6.4 17.5 15.6 15.6 13.1
Signatur
17.01.2022
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tore Stein HansenStyreleder59
Geir Magne BybergStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Norva24 As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00