Kurt & Pål Kristoffersen As
Juridisk navn:  Kurt & Pål Kristoffersen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41638371
Rundtom 12 Horgen 3 Fax: 32875940
3055 Krokstadelva 3055 Krokstadelva
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 945578475
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 04.01.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Østlandske Revisorer As
Regnskapsfører: Anne Johansen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17,35%
Resultat  
  
33,81%
Egenkapital  
  
2,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.398.000 10.565.000 10.853.000 11.138.000 10.926.000
Resultat: 4.314.000 3.224.000 4.408.000 3.934.000 4.377.000
Egenkapital: 12.911.000 12.546.000 13.031.000 12.593.000 13.531.000
Regnskap for Kurt & Pål Kristoffersen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.398.000 10.565.000 10.853.000 11.138.000 10.926.000
Driftskostnader -8.122.000 -7.415.000 -6.577.000 -7.360.000 -6.713.000
Driftsresultat 4.276.000 3.149.000 4.276.000 3.779.000 4.213.000
Finansinntekter 39.000 75.000 133.000 156.000 164.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans 38.000 74.000 133.000 155.000 164.000
Resultat før skatt 4.314.000 3.224.000 4.408.000 3.934.000 4.377.000
Skattekostnad -949.000 -710.000 -970.000 -871.000 -1.014.000
Årsresultat 3.365.000 2.514.000 3.438.000 3.062.000 3.363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.853.000 3.322.000 3.441.000 2.854.000 3.487.000
Sum omløpsmidler 15.774.000 14.445.000 15.091.000 16.470.000 20.889.000
Sum eiendeler 18.627.000 17.767.000 18.532.000 19.324.000 24.376.000
Sum opptjent egenkapital 9.911.000 9.546.000 10.031.000 9.593.000 10.531.000
Sum egenkapital 12.911.000 12.546.000 13.031.000 12.593.000 13.531.000
Sum langsiktig gjeld 814.000 806.000 836.000 754.000 870.000
Sum kortsiktig gjeld 4.902.000 4.416.000 4.664.000 5.977.000 9.975.000
Sum gjeld og egenkapital 18.627.000 17.768.000 18.531.000 19.324.000 24.376.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.265.000 9.789.000 9.487.000 10.627.000 9.672.000
Andre inntekter 1.133.000 776.000 1.365.000 511.000 1.254.000
Driftsinntekter 12.398.000 10.565.000 10.853.000 11.138.000 10.926.000
Varekostnad -842.000 -1.082.000 -1.273.000 -2.134.000 -1.213.000
Lønninger -3.103.000 -2.492.000 -2.168.000 -2.297.000 -2.399.000
Avskrivning -691.000 -913.000 -852.000 -794.000 -928.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.486.000 -2.928.000 -2.284.000 -2.135.000 -2.173.000
Driftskostnader -8.122.000 -7.415.000 -6.577.000 -7.360.000 -6.713.000
Driftsresultat 4.276.000 3.149.000 4.276.000 3.779.000 4.213.000
Finansinntekter 39.000 75.000 133.000 156.000 164.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans 38.000 74.000 133.000 155.000 164.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Årsresultat 3.365.000 2.514.000 3.438.000 3.062.000 3.363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.453.000 3.322.000 3.441.000 2.854.000 3.487.000
Sum varige driftsmidler 2.453.000 3.322.000 3.441.000 2.854.000 3.487.000
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.853.000 3.322.000 3.441.000 2.854.000 3.487.000
Varebeholdning 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
Kundefordringer 1.637.000 1.811.000 1.558.000 2.796.000 1.233.000
Andre fordringer 328.000 300.000 249.000 325.000 235.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 13.724.000 12.249.000 13.200.000 13.264.000 19.335.000
Sum omløpsmidler 15.774.000 14.445.000 15.091.000 16.470.000 20.889.000
Sum eiendeler 18.627.000 17.767.000 18.532.000 19.324.000 24.376.000
Sum opptjent egenkapital 9.911.000 9.546.000 10.031.000 9.593.000 10.531.000
Sum egenkapital 12.911.000 12.546.000 13.031.000 12.593.000 13.531.000
Sum avsetninger til forpliktelser 814.000 806.000 836.000 754.000 870.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 814.000 806.000 836.000 754.000 870.000
Leverandørgjeld 102.000 337.000 206.000 272.000 367.000
Betalbar skatt 940.000 740.000 888.000 987.000 1.011.000
Skyldig offentlige avgifter 428.000 108.000 252.000 416.000 268.000
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 432.000 231.000 318.000 301.000 4.329.000
Sum kortsiktig gjeld 4.902.000 4.416.000 4.664.000 5.977.000 9.975.000
Sum gjeld og egenkapital 18.627.000 17.768.000 18.531.000 19.324.000 24.376.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.872.000 10.029.000 10.427.000 10.493.000 10.914.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.3 3.2 2.8 2.1
Likviditetsgrad 2 3.2 3.3 3.2 2.7 2.1
Soliditet 69.3 70.6 70.3 65.2 55.5
Resultatgrad 34.5 29.8 39.4 33.9 38.6
Rentedekningsgrad 4.276.0 3.149.0 3
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 23.2 18.1 23.8 20.4 1
Signatur
15.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Pål KristoffersenStyreleder59
Kurt Ivar KristoffersenStyremedlem63
Ann-Therese KristoffersenStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kurt Kristoffersen Holding As50.00 
Pål Kristoffersen Holding As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00